• Everyday

    Made Easier™

    Stojimo iza skoro 700 miliona transakcija
    svakog dana, širom sveta.

Da li ste znali

Od ukupno 3 miliona bankomata na svetu, više od 800.000 njih su proizvodi kompanije NCR.