Gizlilik

NCR’nin Gizlilik Politikası 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerlidir 

 

Arapça - Almanca - İspanyolca (İspanya) - İspanyolca (Latin Amerika) - Fransızca (Fransa) - İbranice - İtalyanca

Japonca - Portekizce (Portekiz) - Rusça - İngilizce - Basitleştirilmiş Çince

Önceki sürümü okuyun

 

Yeni Olan Nedir?

 

·       NCR küresel bir şirkettir. Gizlilik Politikamızı 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan Kaliforniya Müşteri Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu gereksinimlerini karşılayacak şekilde değiştirdik.

 

Gizlilik Politikamızda ya da haklarınızda yaptığımız değişiklikler ile ilgili sorularınız varsa, lütfen office.privacy@ncr.com adresinden bize ulaşın.

NCR Corporation ve iştirakleri (toplu olarak “NCR”), NCR’nin müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin ve hizmetlerin hükmüyle bağlantılı olarak erişiminin olduğu (bu Gizlilik Politikasında) İşleme Aldığımız (aşağıda belirtildiği gibi) hakkınızdaki Kişisel Bilgilerin (aşağıda belirtildiği gibi) gizliliğini ve bütünlüğünü korumayı taahhüt etmektedir; “hakkınızda” ifadesiyle NCR’nin hakkındaki bilgileri topladığı, kullandığı ya da açıkladığı bireyler kastedilmektedir.  NCR, Kişisel Bilgileri iş yaptığımız ülkelerdeki geçerli yasalara ve sözleşme gerekliliklerine göre korumak için aşağıda açıklanan durumlar haricinde makul ve uygun önlemleri almaktadır. Belirli NCR işletmeleri, belirli web sitelerini, uygulamaları, ürünleri veya hizmetleri yöneten farklı gizlilik politikalarına sahip olabilir.   

 

Bu Gizlilik Politikasının Kapsamı

 

Bu Gizlilik Politikası, aşağıda belirtilen koşullar haricinde web sitelerimiz, uygulamalarımız, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz de dahil olmak üzere işlerimizdeki NCR’nin İşleme aldığı Kişisel Veriler için geçerlidir:

·               Bu Gizlilik Politikası, özellikle belirtildiği durumlar hariç, Sözleşme Verileri (aşağıda belirtildiği gibi) için geçerli değildir.

·               Bu Gizlilik Politikası, bu Gizlilik Politikasının eki ya da NCR’den aldığınız ayrı bir Gizlilik Bildirimi için, söz konusu ekin ya da ayrı bildirimin bu Gizlilik Politikasıyla çelişmesi halinde, geçerli değildir.

·               Bu Gizlilik Politikası NCR’nin sizinle imzalamış olduğu sözleşme için, söz konusu sözleşmenin koşullarının bu Gizlilik Politikasıyla çelişmesi halinde, geçerli değildir.

Tanımlar

“Sözleşme Verileri”, NCR’nin müşteri sözleşmesi kapsamında sunduğu ürün ve hizmetlerle bağlantılı olarak İşleme Aldığı müşterilerimizin müşterileri ya da müşterilerimizin personeli hakkındaki Kişisel Bilgiler anlamına gelmektedir.  “Sözleşme Verileri”, NCR’nin müşteri sözleşmesi kapsamında sunduğu ürün ve hizmetlerle bağlantılı olarak İşleme Aldığı müşterilerimizin, müşterileri ya da müşterilerimizin personeli hakkındaki Kişisel Bilgiler anlamına gelmektedir.

“Kontrolör”, NCR’nin müşteri sözleşmesi kapsamında sunduğu ürün ve hizmetlerle bağlantılı olarak İşleme Aldığı müşterilerimizin, müşterileri ya da müşterilerimizin personeli hakkındaki Kişisel Bilgiler anlamına gelmektedir.

 

“Kişisel Bilgi” tanımlanmış ya da tanımlanabilir bir gerçek kişi ile ilgili olan, yasanın korunmasını sağlayan bilgi anlamına gelmektedir. Tanımlanabilir gerçek kişi, bir kimlik numarası ile ilişkilendirilerek ya da bireyin fiziksel, fizyolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özel bir ya da birkaç etkenle doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlanabilen bir kişidir.Kaliforniya eyaletinde, Kişisel Verilere belirli bir müşteri veya ev halkını tanımlayan veya bunlarla bağlantı kurulabilen tanımlayıcılar, banka hesabı ve ödeme kart bilgileri, Korumalı Sınıf özellikleri, ticari bilgiler, biyometrik bilgiler, meslek, eğitim ve iş ile ilgili bilgiler, İnternet veya elektronik ağ etkinliği ve geçerli yasaya uygun olarak bir müşteri hakkında bir profil oluşturmak için kullanılan girişimler gibi bilgilerden oluşan kategoriler dahildir.

 


“İşleme Alma” toplama, kayıt, organize etme, yapılandırma, depolama, adaptasyon ya da değiştirme, veri alma, danışma, kullanım, iletim yoluyla açıklama, yayma ya da başka şekilde erişir kılma, hizalama ya da birleştirme, kısıtlama, engelleme, silme veya imha etme gibi otomatik araçlarla olsun olmasın Kişisel Bilgi üzerinde gerçekleştirilmiş işlem ya da işlemler dizisi anlamına gelmektedir.

“İşleme Alan”, Denetleyici adında Kişisel Bilgileri İşleme Alan gerçek ya da tüzel kişi, kamu yetkilisi, acente ya da başka organlar anlamına gelmektedir.

 

“Özel Kategoriler” veya “Korumalı Sınıfın/Sınıfların Özellikleri”, geçerli yasa kapsamında belirtildiği ölçüde, ırksal ya da etnik kökeni, siyasi fikirleri, dini ya da felsefi inançları veya sendika üyeliğini, genetik bilgilerin işleme alınmasını, gerçek kişinin benzersiz özelliklerini tanımlayan biyometrik verileri, gerçek kişinin sağlığıyla ilgili bilgileri veya cinsel hayatı ya da cinsel yönelimi ile ilgili bilgileri ortaya koyan Kişisel Bilgi anlamına gelmektedir.

 

Sözleşme Verileri Bakımından NCR Müşteri Yükümlülükleri

Sözleşme kapsamındaki müşterilerimizin adına Kişisel Verileri İşleme aldığımızda müşterinin gizlilik politikası bu tür bir İşlem için geçerlidir. NCR, müşterilerinin NCR’ye bu müşterilerin size karşı gizlilik yükümlülükleri ile uyumlu olan İşleme talimatlarını sağladığına güvenir.

 

Kişisel Bilgilerin Toplanması

NCR’nin hakkınızda toplayabileceği Kişisel Verilerin kategorileri, sizin bir müşteri, kullanıcı, çalışan veya ziyaretçi olmanıza ve geçerli yasanın gereksinimlerine bağlıdır.

 

NCR’ye Kişisel Verileri çeşitli şekillerde sağlayabilirsiniz, mesela:

·      Çevrimiçi bir hesap veya olay için kayıt yaptırarak ve adınızı, unvanınızı, şirketinizi, iş fonksiyonunuzu, fiziksel ve e-posta adreslerinizi, telefon numaranızı, kullanıcı Kimliklerinizi ve/veya parolanızı sağlayarak Bir Hesap Oluşturmak veya bir Kanal Ortağı Olmak

·      Bizimle iletişim kurmak. E-posta listesine katılmak için bizimle irtibat kurduğunuzda, bir ürün veya hizmeti aradığınızda ya da satın aldığınızda, iş başvurusu yaptığınızda, bilgi formunu doldurduğunuzda veya başka şekilde bize bir soru, yorum veya talep yönlendirdiğinizde ve adınızı, ünvanınızı, şirketinizi, fiziksel ve e-posta adreslerinizi, telefon numaranızı, cv, kullanıcı kimliklerinizi ve/veya parolanızı sağladığınızda. 

·      Anketleri Doldurmak. Katılmaya karar vermeniz halinde sizden Kişisel Verileri içerebilen belirli bilgiler sağlamanız istenebilir.

·      Bizimle Sosyal Medya üzerinden iletişim kurmak. Size forumlar, bloglar veya sosyal medya sayfaları önerebiliriz. Bu kanallarda sağladığınız içerik, “halka açık” olarak kabul edilecektir ve gizlilik korumalarına tabi değildir.

·      Çekiliş veya Yarışmalar için Kayıt Olmak. Sağladığınız irtibat bilgileri, yasalar tarafından izin verilmesi halinde, sizinle çekiliş veya yarışma hakkında ve diğer reklamla ilgili, pazarlama ve iş amaçları doğrultusunda size ulaşmak için kullanılabilir. Bazı yargılarda kazananların bilgilerini halka açık olarak paylaşmamız gerekli görülüyor.

Aşağıdaki şekillerde hakkınızda Kişisel Veriler toplayabiliriz:

·      Diğer Kaynaklardan Bilgiler. NCR ilginizi çekebilecek NCR ürünleri ve hizmetleri hakkında size bilgi vermek ya da hakkınızda sahip olduğumuz bilgilerin doğruluğunu korumak için adımlar atmak amacıyla sizin hakkınızda bilgi toplayabilir ya da Kişisel Bilgi elde edebilir.

 

·      Otomatik Veri Toplanması. Ayrıca NCR, siz NCR web sitesini, uygulamasını, ürününü veya hizmetini ziyaret ediyorken aşağıdaki daha detaylı olarak açıklandığı şekilde size ait İnternet protokol (IP) adresi, kullanıcı ayarları, IMEI, MAC adresi, çerez tanımlayıcıların ve ilgili teknolojileri (aşağıya bakın), mobil taşıyıcı, mobil reklamcılığı ve diğer benzersiz tanımlayıcıları, tarayıcı, işletim sistemi veya cihaz hakkında ayrıntıları, konum bilgileri, İnternet hizmet sağlayıcısı, hizmeti kullanım öncesinde, sırasında ve sonrasında ziyaret ettiğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılarla ilgili bilgiler ve hizmetleri nasıl kullandığınıza dair diğer bilgiler içerebilen hakkınızdaki bilgileri otomatik olarak toplaması için belirli teknolojiler kullanabilir. Topladığımız bilgiler, hesaplar veya diğer cihazlarla ilişkili olabilir. Ek olarak, web sitelerimizi, uygulamalarımızı, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanımınıza dair etkileşime girdiğiniz içerik türleri ve etkinliklerinizin sıklığı ve süresi gibi verileri otomatik olarak toplayabiliriz. Hizmetlerimizi kullandıklarında başkalarının sağladığı bilgilerle birlikte Kişisel Verilerinizi birleştirebiliriz.

·      Sözleşme Verileri. NCR, müşterisinin/müşterilerinin talimatına bağlı olarak hakkınızda Kişisel Verileri toplayabilir. Bu tür durumlarda, NCR’ye talimatlarının gizlilik politikası ve size sundukları diğer garantilerin şartlarıyla tutarlı olmasını sağlamak müşterilerin sorumluluğundadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde, NCR web siteleri, uygulamaları ve hizmetleri deneyiminizi geliştirmemize belli pazarlama girişimlerimizin etkinliğini belirlememize yardım etmek için çerezler de dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanabilir.

 

·      Tanımlama bilgisi web sayfasının bir tarayıcıya gönderebildiği ve tarayıcının kullanıcısının bilgisayarında saklanan küçük veri öğesidir. Tanımlama bilgilerini web sayfalarımızın daha etkin şekilde çalışması ya da faaliyet göstermesi, kullanıcının deneyimini kişiselleştirmek veya web sayfalarımızı ziyaretçilerimiz için daha kullanışlı hale getirmek amacıyla tek başına ya da diğer teknolojilerden (sunucu günlükleri gibi) toplayabileceğimiz diğer bilgilerle birlikte kullanabiliriz. Şu adresi ziyaret ederek çerezler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: https://www.consumer.ftc.gov/articles/0042-online-tracking veya www.youronlinechoices.eu.

·      NCR’nin Deneyiminizi İyileştirmek için Kullanabileceği Diğer Teknolojiler. NCR ve hizmet sağlayıcılarımız deneyiminizi iyileştirmek için başka teknolojiler kullanabilir. Aşağıda belirtildiği gibi, bu teknolojiler analiz araçlarını, günlük dosyası bilgisini, web işaretçilerini, web bağlantılarını ve yerel paylaşılan nesneleri kapsar.

 

Analiz Araçları -NCR ziyaretçilerin web sayfalarımızı nasıl kullandıklarını analiz etmemize yardımcı olması için Google Analytics ya da Adobe Analytics gibi analiz araçları kullanabilir. Bu arada, bu araçlar sitenin ziyaretçilerinin sayısı, ziyaretçileri siteye yönlendiren web sayfası ve ziyaretçilerin site içinde görüntülediği sayfalar hakkında bilgi toplayan tanımlama bilgilerini kullanır. Hem Google Analytics hem de Adobe Analytics kalıcı tanımlama bilgileri kullanır. Tüm web sayfalarında Google Analytics tarafından izlenmekten ayrılmak için http://tools.google.com/dlpage/gaoptoutadresini ziyaret edin. Adobe Analytics'ten ayrılmak için http://www.adobe.com/privacy/opt-out.htmladresini ziyaret edin.

 

Günlük Dosyası Bilgisi -NCR web sitelerimize her eriştiğinizde günlük dosyasına bilgileri kaydeder.  Günlük dosyası bilgisi örnekleri IP adresinizi, tarayıcınızın türünü, web sitesine eriştiğiniz sayfayı, web sitemizi ziyaret ederken görüntülediğiniz sayfaları, web sayfamızdan çıkmadan önce en son görüntülediğiniz sayfayı ve web sayfamızdan ayrıldıktan sonra eriştiğiniz sayfayı içerir. Bu bilgileri bir bütün olarak kullanırız; sizi bireysel olarak tanımlamak için kullanmayız.

Web İşaretçileri, Piksel Etiketleri, Şifresiz GIF'ler ve diğer teknolojiler - Bu teknolojiler web sayfasına ya da e-postaya elektronik (genellikle saydam) görseller yerleştirmekle ilgilidir.  Bu görseller cihazınıza tanımlama bilgileri, bir sayfayı görüntülediğiniz saat ve tarih ve sayfayı görüntüleme sürenizin uzunluğu, görselin yerleştirildiği cihazın IP adresi, işaretçinin görüntülendiği saat ve ne kadar uzun görüntülendiği, görselin yerleştirildiği tarayıcının türü gibi belli bilgileri yerleştirir.  Bu teknolojileri örneğin NCR’den gelen pazarlama yazışmalarına eklenen bağlantıları açıp açmadığınızı ya da bu bağlantılara erişip erişmediğinizi belirlemek için kullanabiliriz. Bu teknolojiler genellikle tanımlama bilgileriyle çalışır; dolayısıyla tanımlama bilgilerinizi web sayfamızın ziyaretçileriyle ilişkilendirmemizi istemezseniz, tarayıcınızda tanımlama bilgileriniz kapatmalısınız.

Web Bağlantıları -NCR’den gelen e-postalar sizi NCR’nin (ya da tedarikçilerinin) sunucuları üzerinden yeniden yönlendirdikten sonra bir web sayfasına taşımak üzere tasarlanmış bağlantılar içerebilir. Yeniden yönlendirme sürecinde elde ettiğimiz bilgileri belli bir pazarlama girişiminin etkili olup olmadığını belirlemek için kullanırız ve kimliğinizle bağlantılı bilgi toplayabiliriz. NCR’nin tıkladığınız bağlantılar hakkında bilgi toplamasını istemezseniz, mesajın metin tabanlı bir kopyasını (seçenek sunulmuşsa) seçebilirsiniz.  Size gönderdiğimiz e-postalardaki bağlantılara tıklamayı tercih etmeyip ilgili kaynağı bağımsız olarak çevrimiçi arayabilirsiniz.

Yerel Paylaşılan Nesneler (“Flaş Tanımlama Bilgileri”) - NCR size video gibi multimedya içerikleri iletmek için Adobe Flash Player® kullanabilir.  Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için NCR flaş içerik bilgilerinizi ve tercihlerinizi saklamak için, NCR’nin kullandığı diğer tanımlama bilgisi türlerine benzeyen, Flaş yerel olarak paylaşılan nesneleri (LSO’ler) (bazen “flaş tanımlama bilgileri olarak anılır”) kullanabilir.  Flaş tanımlama bilgilerini Adobe’nin web sayfasında bulunan aşağıdaki bağlantıya erişerek yönetebilirsiniz: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

·      API ve SDK’lara Dair Bildiri  Uygulamalarımızın işlevselliğinin bir parçası olarak üçüncü taraf API’ler ve yazılım geliştirme kitleri (“SDK”) kullanabiliriz. API’ler ve SDK’lar, analiz ve reklamcılık ortakları da dahil olmak üzere üçüncü tarafların sizinle daha ilgili olan analiz hizmetleri ve içerik sağlamak da dahil olmak üzere çeşitli amaçlar doğrultusunda Kişisel Verilerinizi toplamasını sağlayabilir.  API’leri ve SDK’ları kullanımınız hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıda belirtildiği şekilde bizimle irtibat kurun.

·      Diğer Kaynaklardan Bilgiler. Hakkınızdaki Kişisel Verileri, sizin tarafınızdan sağlanan bilgileri desteklemek için üçüncü taraf hizmetler ve kuruluşlar aracılığıyla diğer kaynaklardan edinebiliriz. Örneğin, web sitemize, uygulamalarımıza, ürünlerimize ve hizmetlerimize uygulama mağazası, üçüncü taraf giriş hizmeti veya sosyal ağ sitesi gibi üçüncü taraf bir uygulama aracılığıyla erişmeniz halinde gizlilik ayarlarınız aracılığıyla halka açık hale getirdiğiniz o üçüncü taraf uygulamadan hakkınızdaki bilgileri toplayabiliriz. Bu hizmetler aracılığıyla topladığımız bilgilere size ait ad, kullanıcı tanımlama numarası, kullanıcı adı, konum, cinsiyet, doğum tarihi, e-posta, profil resmi ve o hizmette saklanan irtibat bilgileriniz dahil olabilir. Bu destekleyici bilgiler, bize sağladığınız bilgileri doğrulamamızı ve size işimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgiler sağlayabilmemizi sağlamaktadır.

 

Kişisel Bilgilerin Kullanılması

NCR’nin İşlemesi için Yasaya Uygun Temeller. NCR Kişisel Verileri Kullanacaktır Mantık çerçevesinde NCR’nin aşağıda belirtilen iş ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olduğunda:

 • Sizinle sözleşme yapmak ya da sözleşmeye girmeden önce isteğiniz üzerine adımlar atmak;
 • Mevzuata ilişkin ya da yasal bir yükümlüğe uymak;
 • Sizin ya da bir başka gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak;
 • Kamu çıkarı için bir iş gerçekleştirmek;
 • Aşağıda açıklandığı şekilde istediğiniz zaman geri çekebileceğiniz olurunuzu İşleme almak için;
 •  
  • NCR'nin ya da üçüncü tarafın meşru menfaati için ancak aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla:
  • Performanslarını, dayanıklılığı, güvenilirliklerini ya da verimliliklerini artırmak için ürün, hizmet, pazarlama ya da güvenlik prosedürleri araştırmak ve geliştirmek;
  • Geçerli yasaya uygun olarak işlemlerle, kısa dönem geçici kullanımla ilgili denetleme yapmak, mevcut istenen işlevselliği bozan hataları tanımlayıp onarmak için hata gidermek ve bir hizmet veya cihazın kalitesini veya güvenliğini doğrulamak ya da korumak için etkinlikler gerçekleştirmek;
  • Güvenlik olaylarını tespit etmek, NCR personelini, mülkünü ve varlıklarını NCR’nin bilgi teknolojisi alt yapısına, fikri mülkiyetine veya iyi niyetine veya itibarına karşı tehditler ve zarar da dahil olmak üzere kötü amaçlı, aldatıcı, hileli, etkinlikten korumak ve o etkinlik için bu sorumlulukları yasal yolda elde etmek;

o   İlgili kurumsal politikalara uyum sağlamak;

o   Ticari işlemler, personel ve bilgi teknoloji sistemleri dahil, küresel kurumsal kaynakların kullanımının optimize edilmesi.

İlave İş Amaçları. Daha önce belirtilenlere ek olarak NCR, aşağıdaki belirli amaçlar ve koşullarda Kişisel Verileri İşleme alabilir:

 

·      Hassas Veriler. Kişisel Bilgilerin Özel Kategorileriyle ilgili olarak, NCR söz konusu bilgileri, geçerli yasaya uygun bir şekilde işleme koyar.

·      Sözleşme Verileri  Yukarıda açıklandığı şekilde NCR, Sözleşme Bilgilerini müşterileriyle geçerli sözleşme yükümlülüklerine ve geçerli yasaya uygun şekilde kullanacaktır.  NCR Sözleşme Bilgilerini mevzuata ilişkin ve yasal gereklilikleri kolaylaştırmak için de kullanabilir.

·      Kimliksizleştirilen Veriler  Daha öncesinde Kişisel Veriler olan ancak artık bireyleri tanılamayan kimliksizleştirilmiş ya da birleştirilmiş bilgiler için, NCR ürünlerimizi, hizmetlerimizi, süreçlerimizi ve güvenlik prosedürlerimizi sürekli olarak iyileştirmek için araştırma ve geliştirme, istatistiksel, trend veya model analizi gerçekleştirebilir.

·      Satış ve Pazarlama - NCR Kişisel Bilgilerinizi müşteri memnuniyeti anketleri ya da pazar araştırması için geri bildirimlerinizi almak, size ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama kaynakları sunmak, sizi etkinliklerden haberdar etmek ve NCR hakkında bilgi vermek amacıyla sizinle iletişim kurmak da dahil olmak üzere satış ve pazarlama amacıyla kullanabilir. Gizlilik tercihlerinizi istediğiniz zaman aşağıda belirtildiği şekilde değiştirebilirsiniz. Zaman zaman, NCR hakkınızda Kişisel Bilgileri toplayabilecek olan bir üçüncü tarafla ortak bir teklif ya da iletişim hazırlayabilir.  Bu durumlarda, Kişisel Bilgilerinizin üçüncü taraflarca kullanımı bu Gizlilik Politikası değil, söz konusu tarafların ilgili gizlilik politikaları kapsamında yer alır. Bir sayfayı başka bir bireye göndermeyi tercih ettiğiniz hallerde (böyle bir seçenek söz konusu olduğunda), NCR talebinizi yerine getirmek için söz konusu bireyle ilgili ismi, e-posta adresi gibi belli Kişisel Bilgileri isteyebilir, ancak NCR söz konusu bilgileri kullanmayacaktır.NCR’nin kullanımı, bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, satış aramaları yapmayı, pazarlama yazışmaları göndermeyi, istenen hizmetleri ya da işlemleri sunmayı veya tamamlamayı, bir dizi işlemi takip ve analiz etmeyi kapsayabilir.

·      Sosyal Ağ Araçları - NCR size bilgi sağlamak için sosyal ağ araçlarını kullanırsa, bilgileriniz geçerli sosyal ağ aracının kullanım koşullarına ve gizlilik politikasına tabi olacaktır.

·      Ticari İşlemlerin Gerçekleştirilmesi - NCR Kişisel Bilgilerinizi sizle ya da kuruluşunuzla ticari işlem taleplerini gerçekleştirmek için kullanabilir.  Müşterilerimiz bakımından söz konusu taleplere, bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, ürün sorunlarının, onarımlarının ya da güncellemelerinin bildirimlerinin iletilmesi de dahil olmak üzere ürün ya da hizmet sunulması veya sorularınıza, yorumlarınıza ya da taleplerinize cevaben sizinle iletişime geçilmesi dahil olabilir. Tedarikçilerimiz bakımından, söz konusu taleplere satın alma emirlerinin yayınlanması, fatura alınması ya da tahminlerin sunulması gibi diğer bilgilerin sağlanması dahil olabilir.  Eğer, hizmet ya da destek sunarken (web sitelerimizin ya da uygulamalarımızın kullanımıyla ilgili yardım sağlanması da dahil), sizinle telefon aracılığıyla ya da e-posta veya çevrimiçi sohbet gibi araçlar aracılığıyla elektronik iletişimle iletişim kurarsak, kalite güvence, eğitim amacıyla ya da etkileşimin ya da işlemin detaylarını belgelemek için etkileşimlerimizi izleyebiliriz ya da kaydedebiliriz.

·      İşe Alım - NCR’ye iş başvurusunda bulunursanız, bize kendiniz hakkında özgeçmişiniz gibi bilgileri sunabilirsiniz.  İşe alım uygulamalarımızın verimliliğini en uygun şekle getirmek için aday başvurularında nitelikli puanlandırma ve derecelendirme için otomatik süreç işleme alma tekniklerinden yararlanabiliriz. Ancak bu durumlarda söz konusu işleme alma İnsan Kaynakları personeli tarafından denetlenmektedir.  NCR bünyesindeki bu bilgileri sizi işe alım için değerlendirmek amacıyla kullanabiliriz ve bilgilerinizi ileride değerlendirmek üzere, NCR’nin geçerli yasal gerekliliklere uymasını sağlamak için ve bu Gizlilik Politikasında ya da size sunulmuş olabilecek ayrı bir bildirimde aksi belirtildiğinde, söz konusu bildirimin bu Gizlilik Politikasıyla çelişmesi halinde, dosyada saklayabiliriz.

Transferler 

·      NCR küresel operasyonları, ortakları ve tedarikçileri bulunan küresel bir şirkettir. Bir ticari işlemin verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için ya da Kişisel Bilgilerin yukarıda belirtilen kullanımlarından birini yerine getirmek için gerekli olduğunda, NCR’nin Kişisel Bilgileri topladığı ülkeden başka ülkeye transfer etmesi, hatta bazı durumlarda ‘ileriye doğru transfer etmesi’ gerekebilir. Söz konusu transfer bir ülkeden ya da bölgeden ilk olarak dışa aktaran ülkenin (“Dışa Aktaran Ülke”) veri sahiplerinin hakları ve özgürlükleri için yeterli seviyede koruma sunmadığı düşünülen bir başka ülkeye ya da bölgeye yapıldığında, ilgili grup şirketleri, ortaklar ya da tedarikçiler arasında Kişisel Bilgilere Dışa Aktaran Ülkedeki aynı koruma seviyesinin uygulanmasını sağlamak üzere tasarlanmış olan sözleşmeye dayalı kontrollere dayanarak NCR’nin politikası bunu gerçekleştirir.  NCR’nin sözleşmeye dayalı tedbirleri Dışa Aktaran Ülkenin yasalarına uygun olarak, Avrupa Komisyonu ya da diğer veri koruma düzenleyici kurulu tarafından yayınlanmış olan ‘standart sözleşme maddelerine’ dayanır.

  

Kişisel Bilgilerin Açıklanması

 

Kişisel Bilgileri (Sözleşme Bilgileri dahil) NCR bünyesinde ve bu Gizlilik Politikasında belirtilen kullanımlarla bağlantılı ve söz konusu politikanın şartlarına uygun olarak dünya genelinde çalıştığımız ülkelere transfer etmek yolu da dahil olmak üzere üçüncü tarafların aşağıdaki kategorileriyle paylaşabiliriz:

Bağlı Şirketler. Kişisel Verileri NCR ve bağlı şirketlerimiz içerisinde paylaşabiliriz.

Hizmet Sağlayıcılarımız. Kişisel Bilgileri biz Kişisel Bilgileri İşleme Almamız için yardımcı olan üçüncü taraf tedarikçilerle ve hizmet sağlayıcılarıyla paylaşabiliriz. Tedarikçi kategorilerinin örneklerine aşağıda belirtilenler dahildir: İK hizmet sağlayıcıları (maaş bordrosu sağlayıcıları, özgeçmiş doğrulaması sağlayıcıları, özlük hakları sağlayıcıları ve belge yönetimi sağlayıcıları gibi), güvenlik ürünü sağlayıcıları, e-posta sağlayıcıları ve uygulama sağlayıcıları gibi BT satıcıları, taşeron işçiler ve danışmanlar (BT ve ilgili hizmetler, güvenlik ürünü sağlayıcıları, e-posta sağlayıcıları ve uygulama sağlayıcıları da dahil olmak üzere), müşteri hizmet sağlayıcılarımız, taşeron işçilerimiz, danışmanlar ve ürünlerimizin ve hizmetlerimizi provizyonunu sağlamak için diğer vericiler. NCR, tedarikçilerimizle ve hizmet sağlayıcılarımızla onların bilgileri NCR’nin politikasına ve geçerli yasaya uygun bir şekilde ele almasını gerektiren sözleşmeler yapmaktadır.

 

İş Ortaklarımız. Kişisel Verileri, ürünleri veya hizmetleri ortaklaşa sunduğumuz iş ortaklarına sağlayabiliriz. Bu tür durumlarda, iş ortaklarımızın adı, bizimkiyle birlikte görünebilir.

 

Reklamcılık Ortakları. Üçüncü taraflar NCR’nin web sayfalarında reklam yayınlamaz. Ancak NCR zaman içinde ve farklı web sayfaları (NCR’nin web sayfaları dahil) üzerinde çevrimiçi faaliyetleriniz hakkında bilgi toplayan üçüncü taraflarla sözleşme yapabilir.  Bu üçüncü taraflar size ilgi alanlarınızda bağlı olarak hedeflenmiş reklamlar göndermek amacıyla hakkınızda belli bilgileri toplamak için çok sayıda web sayfası (NCR’nin web sayfaları dahil) üzerinde tanımlama bilgileri ve web işaretçileri kullanırlar (Örn., IP adresiniz, mobil tanımlayıcılarınız ziyaret edilen sayfa(lar), konum, günün saati) ilgilendiğiniz alanlara bağlı olarak hedeflenen reklamları size sağlamak için. Ziyaret ettiğiniz diğer web sitelerinde NCR hakkında hedeflenmiş reklamlar sunmamıza yardımcı olmaları için bu üçüncü taraflarla çalışırız. Bu işlevi sağlamak için cihazınıza tanımlama bilgileri yerleştirmek amacıyla bu üçüncü taraflara imkan sağlarsak bunu bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde yaparız. Ancak, üçüncü tarafın bilgilerinizi toplaması, kullanması ve açıklaması kendi gizlilik politikalarına ve beyanlarına tabi olacaktır. NCR’nin size hedeflenmiş reklamlar sunmasını kontrol etmek için birkaç seçeneğiniz var.

Birleşme, Satış ve Diğer Varlık Transferi Olayında Açıklama.  Zaman zaman, NCR bir ya da birden fazla işletmesinin satışı, satın alması, birleşmesi ya da yeniden organizasyonu ile ilgili olabilecek çeşitli iş geliştirme faaliyetlerine girmeyi düşünebilir.  Bu iş geliştirme faaliyetleri Kişisel Bilgilerin olası ya da gerçek alıcıya/alıcılara açıklanmasını gerektirebilir. Bu tür açıklamalar gerektiğinde, NCR Kişisel Bilgilerinizin uygun şekilde korunmasını sağlamaya çalışacaktır.

 

Bizi veya Diğerlerini Korumak için Açıklamalar. Belli durumlarda, yasa gereği (örn. nizamname, kanuni kovuşturma, mahkeme emri ya da celpname) açıklanması gerektiğinde, NCR Kişisel Bilgileri kullanabilir ya da üçüncü taraflara açıklayabilir. Ayrıca, NCR’nin haklarını ya da mülkiyetini ve/veya müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, tedarikçilerimizin ya da diğer üçüncü tarafların haklarını ya da mülkiyetlerini korumak amacıyla Kişisel Bilgilerinizi emniyet yetkilileri, denetçiler, danışmanlar ve devlet yetkilileri gibi Üçüncü Taraflara karşı kullanma ya da açıklama hakkımızı saklı tutuyoruz.Politikalarımızı veya sözleşmelerimizi uygulamak için; bize ait olan kısımları toplamak için; veya şüphelenilen ya da fiili yasal olmayan etkinliğin araştırılması veya takibatına yardım etmek için Kişisel Verileri de açıklayabiliriz.

  

Gizlilik Haklarınız

 

Tercihleriniz. Kişisel Verileriniz hakkında belirli seçimleriniz olabilir.  Kişisel Verilerinizin işleme alınmasına olur verdiğinizde istediğiniz zaman oluru geri çekebilir ve aşağıdaki şekilde daha fazla işleme alınmasını engelleyebilirsiniz:

·      E-posta ve Telefon İletişimleri.. Zaman zaman NCR hizmetlerinden bilgi almak ya da bu hizmetlere erişmek için kayıt olabilirsiniz ya da yasanın izin verdiğini yerlerde, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bilgileri sizinle proaktif olarak paylaşabiliriz.  Her durumda, size söz konusu iletişimleri ya da hizmetleri almaktan vazgeçmeniz için gereken mekanizmaları sağlayacağız. Ayrıca, size sağlayabileceğimiz e-posta iletişimlerinde yer alan üyelikten çıkma talimatlarını izleyerek artık e-posta yoluyla gönderilen pazarlama iletişimlerini almak istemediğinizi belirtebilirsiniz ve bu Gizlilik Politikasında belirtildiği gibi bize her zaman doğrudan ulaşabilirsiniz.

·      Sözleşme Verileri. Sözleşme Bilgileriyle ilgili olarak, NCR müşterisi izni temin etmekten ve uygulanabildiği yerde, vazgeçme ya da üyelikten çıkma taleplerini işleme almaktan sorumludur.

·      Mobil Cihazlar. NCR mobil uygulamasını kurmanız halinde NCR, mobil uygulamalarımız aracılığıyla size anlık bildirimler gönderebilir. Mobil cihazınızda ayarları değiştirerek istediğiniz zaman bu tür iletişimlerin dışında kalmayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca mobil uygulamalarımızı kullanmanız halinde konuma bağlı bilgileri de kullanabiliriz. Mobil cihazınızda ayarları değiştirerek bu toplamanın dışında kalmayı tercih edebilirsiniz.

·      İzleme (“DNT”) belirli web tarayıcılarında kullanıcıların ayarlayabildiği bir gizlilik tercihidir. Lütfen şu anda NCR’nin web tarayıcıları aracılığıyla iletilen DNT sinyalleri veya benzer mekanizmalara yanıt vermediğini veya saygı duyduğunu unutmayın.

·      Çerezler ve İnternet Tabanlı Reklamcılık. Cihazınıza teknolojilerin yerleştirilmesini durdurabilir veya kısıtlayabilirsiniz ya da tarayıcınız veya cihazınız izin verdiğinde tercihlerinizi ayarlayarak kaldırabilirsiniz. Tarayıcınızın tanımlama bilgisi ayarlarını değiştirmek isterseniz, lütfen tarayıcınızın sunduğu çevrimiçi yardıma ya da cihaz üreticinizin web sayfasına başvurun.  Ancak tanımlama bilgilerini kapatmaya karar verirseniz, web sayfamızın bazı özelliklerini kullanamayabileceğinizi ve bazı sayfaların düzgün şekilde görüntülenemeyebileceğini unutmayın. Cihazınız üzerinde çerezlerin yönetilmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu adresi ziyaret edin:  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Ayrıca çevrimiçi reklamcılık endüstrisi, veri ortaklarından ve öz düzenleyici programlara katılan diğer reklamcılık ortaklarından hedeflenen reklamların dışında kalmayı tercih edebildiğiniz web siteleri de sağlamaktadır. Aşağıdaki adresten bunlara erişebilir ve hedeflenen reklamcılık ve müşteri seçimi ile gizliliği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: http://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/choices/, www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, ve www.aboutads.info/choices/.  Bir mobil cihazda mobil uygulamalar için ayrıca seçimler yapmak için, cihazınızın uygulama mağazasından DAA’nın AppChoices uygulamasını indirebilirsiniz. Alternatif olarak, bazı cihazlar için, seçimi uygulamak için ayarlarınızdaki cihazınızın platform kontrollerini de kullanabilirsiniz.

Lütfen her bir tarayıcıda ve her bir cihazda ayrıca dışında kalmayı tercih etmeniz gerektiğini unutmayın. AdChoices bağlantısı içeren üçüncü taraf web sitelerindeki reklamlar, zaman içinde ve web sitelerinde reklamcılık ortakları aracılığıyla toplanan bilgilere bağlı olarak size yönlendirilmiş olabilir. Ayrıca bu reklamlar, ilgilenilen alana bağlı olarak reklamcılık amaçları doğrultusunda reklamcılık ortaklarının bu bilgileri kullanımının dışında kalmayı tercih etmek için bir mekanizma sağlayabilir. Ayrıca, tercihlerinizi uygulasanız bile, NCR’den jenerik, hedeflenmemiş reklamlar alabilirsiniz. 

Bireysel Haklarınız. Geçerli yasaya uygun olarak, aşağıdakileri yapmanızı sağlayan çeşitli mekanizmalar sağlamaktayız:

Hakkınızdaki Kişisel Bilgilere yasal gerekliliklerle tutarlı olarak erişmek. Ayrıca, bazı durumlarda Kişisel Bilgilerinizi alma ya da üçüncü tarafa gönderilmesini sağlama hakkınız olabilir. Yasanın izin verdiği hallerde, NCR hakkınızdaki bilgileri vermemiz gerektiğinde, makul bir ücret uygulayabiliriz.

·       Kişisel Bilgileriniz yanlış olduğunda düzeltilmesini istemek.  Bazı durumlarda, NCR hakkınızdaki Kişisel Bilgileri güncellemenize olanak veren kendi kendinize uygulayacağınız araçlar sağlayabilir veya düzeltme yapabilen Kişisel Verilerinizin Kontrolüne yönlendirebilir. 

·       Yasanın gerektirdiği hallerde Kişisel Bilgilerinizin silinmesini talep etmek, yasalar tarafından açıklanan belirli istisnalara tabi olmak.

·       Yasanın taleplere izin verdiği hallerde Kişisel Bilgilerinizin İşleme Alınmasının kısıtlanmasını talep etmek. Hakkınızdaki, işleme almadan hemen önce kısıtlanmış, tüm bilgilerin işleme alınmaya başlanmasından önce NCR sizi bilgilendirecektir.

Talebinizi yerine getirmek için hesabınıza giriş yapabilir veya aşağıda belirtilen sözleşme mekanizmalarını kullanabiliriz. Bu tür talepleri geçerli yasalara uygun olarak işleme alacağız. Gizliliğinizi korumak için gerekli olduğunda NCR, talebe göre hareket etmeden önce kimliğinizi doğrulamak için makul adımlar atabilir.

Olur İstisnaları. Daha öncesinde sağladığınız olurunuzu geri aldığınızda, bu işleme alma süreci için verdiğiniz rızayı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz, ancak NCR’nin siz rızanızı geri almadan önce işleme almış olduğu sürecin yasaya uygunluğu bundan etkilenmez.  Rızanızı geri aldığınızda, bunu yapmamız için yasal bir neden olmadığı sürece bilgilerinizi işleme almayacağız. Daha fazla işleme almak için sizin çıkarlarınıza, haklarınıza ya da özgürlüklerinize baskın gelen yasal zemin olmadıkça veya işleme almak, kanuni hakların belirlenmesi, uygulanması ya da savunulması için gerekmedikçe başlangıçta olur verdiğiniz amaç(lar) doğrultusunda.

Bir Talep Geri Çevirmek Dosyalarımızda mevcut olan Kişisel Bilgilerinizi güncellememizi, düzeltmemizi, kısıtlamamızı ya da silmemizi talep etmek için aşağıda belirtilen iletişim mekanizmalarını kullanabilirsiniz. Belli durumlarda, örneğin erişim talebi açık bir şekilde temelsizse ya da aşırıysa, özellikle tekrarlıysa, erişim sağlamanın yükü ya da masrafı gizliliğiniz üzerindeki risklerle orantısızsa ya da başkalarının hakları ihlal ediliyorsa geçerli yasa NCR’nin söz konusu talepleri geri çevirmesine izin verebilir). Bu Gizlilik Politikasının Bize Ulaşın bölümünde belirtildiği şekilde NCR ile iletişime geçerek reddedilmesine itiraz edebilirsiniz.

İstatistiksel Analiz ve Profil Çıkarma da dahil Otomatik Bireysel Karar Verme Kullanımı

NCR otomatik bireysel karar vermeyi desteklemek için, ürünlerimizin, hizmetlerimizin ya da süreçlerimizin kalitesini, performansını veya verimliliğini artırmak ya da iş başvurusunda bulunanları elemek, yasaya ya da politikaya uyumu kolaylaştırmak ya da bilgi teknolojisi alt yapımızı korumak gibi nedenlerle profil çıkarma gibi istatistiksel ve analitik teknikler kullanabilir. Söz konusu işleme almanın niteliği hakkında size karşı şeffaf olmak ve otomatik işleme alma kullandığımız yerlerde sizin haklarınızı ve özgürlüklerinizi korumak için makul tedbirleri alıyoruz.

 

Kişisel Bilgilerinizin Korunması

 

NCR veri güvenliğini ciddiye almaktadır. Sözleşme Bilgiler de dahil olmak üzere bu Gizlilik Politikasında kapsanan Kişisel Bilgileri kayba, kötü kullanıma ve yetkisiz erişime, açıklamaya, değiştirmeye ve imha etmeye karşı korumak üzere tasarlanmış olan makul ve uygun fiziksel, teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamaya aldık. NCR internet üzerinden iletilen Kişisel Bilgilerin güvenliğinden sorumlu değildir ve bunların güvenliğini garanti etmez. Benzer şekilde, fiziksel, teknik ya da organizasyonel güvenlik önlemlerimizin hatasız olduğunun da garantisi yoktur. Oturum açma bilgilerinizin güvenliğini korumak sizin sorumluluğunuzdur.

Kişisel Verilerin Saklanması

NCR Kişisel Bilgileri sadece NCR’nin söz konusu bilgileri toplama amacını desteklemek için gerekli olduğu sürece artı kayıt tutma, analiz ya da yasal veya mevzuata ilişkin gereklilikleri karşılamak için gerekli olduğu süre boyunca saklayacaktır. Makul surette gerekli olan alıkoyma süresi boyunca Kişisel Bilgilere erişimi, bunların kullanılmasını ve alıkoyulmasını en aza indirmek için önlemler alıyoruz.   Kişisel Bilgilerin alıkoyma süresini belirlemek için Kişisel Bilgilerin miktarını, niteliğini ve hassasiyetini; Kişisel Bilgilerinizin yetkisiz olarak kullanımın veya açıklanmasının neden olacağı potansiyel riski ya da zararı; Kişisel Bilgilerinizi işleme alma amacımızı ve söz konusu amaçlara başka araçlarla ulaşıp ulaşamayacağımızı ve geçerli yasal gereklilikleri dikkate alacağız.

Çocuklara Ait Bilgiler

 

NCR’nin uygulamaları ve web sayfaları 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir ve onların Kişisel Bilgilerini bilerek toplamayız.  Web sayfalarımızı kullanarak en az 16 yaşında olduğunuzu onaylamış olursunuz. NCR 16 yaşın altındaki çocuklardan bilerek bilgi istemez ve onlara pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmez. Bir ebeveyn ya da vasi iseniz ve çocuğunuzun izniniz olmadan NCR’ye Kişisel Bilgilerini verdiğine inanıyorsanız, lütfen bize ulaşın. Aşağıda açıklandığı şekilde.

  

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

 

Bu Gizlilik Politikasını istediğimiz zaman güncelleme hakkını saklı tutuyoruz ve bu Gizlilik Politikasının güncel bir kopyasını web sitemizde erişime sunacağız. Sizden daha önce toplamış olduğumuz Kişisel Bilgileri kullanma ya da paylaşma şeklimizde önemli değişikliğe neden olacak revizyonlar yaptığımızda, bu değişiklikleri geçerli yasaya uygun olarak söz konusu Kişisel Bilgilere uygulamadan önce size olur sunma veya dışında kalmayı tercih etme fırsatı sunacağız.

  

Tercihlerinizi Değiştirmek ve Bizimle İletişim Kurmak

Pazarlama tercihleriniziburayatıklayarak değiştirebilirsiniz. 

 

Olabilecek tüm endişelerinizi irdelemek istiyoruz. Bu Gizlilik Politikasıyla ya da NCR’nin Kişisel Bilgilerinizi işleme şekliyle ilgili yorumlarınızı ya da sorularınızı office.privacy@ncr.com adresine e-posta ile ya da aşağıdaki adrese mektupla iletebilirsiniz:

 

NCR Corporation

Privacy Office

864 Spring Street NW

Atlanta, GA 30308

ABD Ücretsiz: 1-800-CALL-NCR

 

Avrupa Birliği İçerisinde

EU.DPO@ncr.com

NCR Corporation

Grup Veri Koruma Yetkilisi (AB)  

c/o NCR Limited

5 Merchant Square, 9th Floor

Londra, W2 1BQ, Birleşik Krallık

NCR endişelerinizi tatmin edici şekilde irdelemezse ve siz Avrupa Birliği’nin Genel Koruma Düzenlemesi’ne tabiyseniz, Denetleyici Kurum’a şikayette bulunabilirsiniz.