Gizlilik

NCR’nin Gizlilik Politikası 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerlidir 

 

Arapça - Almanca - İspanyolca (İspanya) - İspanyolca (Latin Amerika) - Fransızca (Fransa) - İbranice - İtalyanca

Japonca - Portekizce (Portekiz) -  Portekizce (Brazil) -  Rusça - İngilizce - Basitleştirilmiş Çince

Önceki sürümü okuyun

 

Yeni Olan Nedir?

 

 • NCR küresel bir şirkettir. Gizlilik Politikamızı 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren Kaliforniya Tüketici Kişisel Bilgilerinin Korunması Kanunu gerekliliklerini karşılayacak şekilde düzenledik.

 

Gizlilik Politikamızda ya da haklarınızda yaptığımız değişikliklerle ilgili sorularınız varsa, lütfen office.privacy@ncr.com adresinden bize ulaşın.

NCR Corporation ve iştirakleri (toplu olarak “NCR”), aşağıda açıklanan durumlar hariç, NCR’nin ürünlerin ve hizmetlerin müşterilerimize teminiyle bağlantılı olarak erişebildiği Kişisel Veriler dahil olmak üzere, sizinle ilgili olarak işlediğimiz Kişisel Verilerin (aşağıda tanımlanmıştır) gizliliğini ve bütünlüğünü korumayı taahhüt etmektedir (bu Gizlilik Politikasında, “siz” ile NCR’nin hakkında Kişisel Veri topladığı, kullandığı ya da açıkladığı bireyler kastedilmektedir). Bazı NCR işletmelerinin belirli web sitelerini, uygulamaları, ürünleri veya hizmetleri düzenleyen farklı gizlilik politikaları olabilir.   

 

Bu Gizlilik Politikasının Kapsamı

Bu Gizlilik Politikası, aşağıda belirtilen koşullar haricinde, web sitelerimiz, uygulamalarımız, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz dahil olmak üzere işlerimizdeki NCR’nin İşlediği Kişisel Veriler için geçerlidir:

 • Bu Gizlilik Politikası, özellikle belirtildiği durumlar hariç, Sözleşme Verileri (aşağıda tanımlanmıştır) için geçerli değildir.
 • NCR’den bu Gizlilik Politikasını tamamlayan veya değiştiren ayrı bir Gizlilik Bildirimi almanız durumunda, bu Gizlilik Politikası geçerli değildir.
 • NCR’nin sizinle imzaladığı bir sözleşmenin koşullarının bu Gizlilik Politikasıyla çelişmesi halinde, bu Gizlilik Politikası geçerli değildir.

 

Tanımlar

“Sözleşme Verileri”, NCR’nin bir müşteriye sözleşme kapsamında ürün ve hizmetler temin etmekle bağlantılı olarak müşterilerimiz, müşterilerimizin müşterileri ya da müşterilerimizin personeli hakkında işlediği tüm Kişisel Veriler anlamına gelmektedir.

“Denetçi”, Kişisel Verilerin İşlenmesinin amaçlarını ve yöntemlerini tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu yetkilisi, kamu idaresi veya başka bir kurum anlamına gelmektedir.

“Kişisel Veri” tanımlanmış ya da tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilgili olup yasayla korunan bilgi anlamına gelmektedir. Tanımlanabilir gerçek kişi, özellikle kimlik numarası, konum verisi, online kimlik tanımlayıcı ya da bireyin fiziksel, fizyolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özel bir ya da birkaç etkenle doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlanabilen kişidir. Kaliforniya eyaletinde, Kişisel Verilere tanımlayıcılar, banka hesabı ve ödeme kart numaraları, Korumalı Sınıf özellikleri, ticari bilgiler, biyometrik bilgiler, meslek, eğitim ve işle ilgili bilgiler, İnternet veya elektronik ağ etkinliği ve geçerli yasaya uygun olarak bir tüketici hakkında profil oluşturmak için kullanılan çıkarımlar gibi belirli bir tüketici veya haneyi tanımlayan veya bunlarla ilişkilendirilebilen bilgi kategorileri de dahil olabilir.

 
“İşleme” otomatik araçlarla olsun olmasın Kişisel Verilerin üzerinde gerçekleştirilen toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama ya da değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, iletim yoluyla açıklama, yayma ya da başka şekilde erişilir kılma, hizalama ya da birleştirme, kısıtlama, engelleme, silme veya imha etme gibi işlem ya da işlemler dizisi anlamına gelmektedir.

“İşlemci”, Kişisel Verileri Denetçi adına İşleyen gerçek ya da tüzel kişi, kamu yetkilisi, kamu idaresi ya da başka kurumlar anlamına gelmektedir.

 “Özel Kategoriler” veya “Korumalı Sınıfın/Sınıfların Özellikleri” geçerli yasa kapsamında belirtildiği ölçüde, ırksal ya da etnik kökeni, rengi, ulusal kökeni; siyasi fikirleri, dini ya da felsefi inançları; sendika üyeliğini; sadece bir gerçek kişiyi tanımlama amacıyla genetik verileri veya biyometrik verileri; yaş, engellilik veya sağlıkla ilgili verileri ya da bir gerçek kişinin cinsel hayatı veya cinsel yönelimine ilişkin verileri açıklayan Kişisel Veriler anlamına gelmektedir.

 

Sözleşme Verilerine ilişkin NCR Müşteri Yükümlülükleri

Sözleşme kapsamında müşterilerimizin adına Kişisel Verileri İşlediğimizde, bu İşleme sürecinde müşterinin gizlilik politikası geçerlidir. NCR, müşterilerinin NCR’ye bu müşterilerin size karşı gizlilik yükümlülükleriyle uyumlu İşleme talimatlarını sağlayacağına güvenir.

 

Kişisel Verilerin Toplanması

NCR’nin sizin hakkınızda toplayabileceği Kişisel Verilerin kategorileri, sizin müşteri, kullanıcı, çalışan veya ziyaretçi olmanıza ve geçerli yasanın gerekliliklerine bağlıdır.

NCR’ye Kişisel Verileri çeşitli şekillerde sağlayabilirsiniz:

 • Hesap Oluşturma veya Kanal Ortağı Olma: Bir online hesap veya olaya kaydolur ve adınızı, unvanınızı, şirketinizi, iş pozisyonunuzu, ikamet ve e-posta adreslerinizi, telefon numaranızı, kullanıcı kimliklerinizi ve/veya parolanızı temin edersiniz. 
 • Bizimle İletişim Kurma. E-posta listesine katılmak için bizimle irtibat kurduğunuzda, bir ürün veya hizmeti aradığınızda ya da satın aldığınızda, iş başvurusu yaptığınızda, bilgi formu doldurduğunuzda veya başka şekilde bir soru, yorum veya taleple  bizimle iletişim kurduğunuzda adınızı, unvanınızı, şirketinizi, ikamet ve e-posta adreslerinizi, telefon numaranızı, CV’nizi, kullanıcı kimliklerinizi ve/veya parolanızı temin edersiniz. 
 • Anket Doldurma. Katılmaya karar vermeniz halinde sizden Kişisel Verileri içerebilen bazı bilgiler vermeniz istenebilir.
 • Bizimle Sosyal Medya üzerinden İletişim Kurma. Size forumlar, bloglar veya sosyal medya sayfaları sunabiliriz. Bu kanallarda sağladığınız içerik, “halka açık” olarak kabul edilecektir ve gizlilik korumalarına tabi değildir.
 • Çekiliş veya Yarışmalara Kaydolma. Verdiğiniz irtibat bilgileri, yasaların izin vermesi halinde, çekiliş veya yarışmalar hakkında ve diğer promosyon, pazarlama ve iş amaçlarıyla size ulaşmak için kullanılabilir. Bazı yargı alanlarında kazananların bilgilerini alenen paylaşmamız gerekmektedir.

Aşağıdaki şekillerde sizin hakkınızda Kişisel Veriler toplayabiliriz:

 • Başka Kaynaklardan Bilgiler. NCR ilginizi çekebilecek NCR ürünleri ve hizmetleri hakkında size bilgi vermek ya da hakkınızda sahip olduğumuz bilgilerin doğruluğunu korumak için adımlar atmak amacıyla sizin hakkınızda bilgi toplayabilir ya da Kişisel Veri elde edebilir.
 • Otomatik Veri Toplama. NCR ayrıca NCR web sitesini, uygulamasını, ürününü veya hizmetini ziyaretiniz sırasında, sizin hakkınızda, aşağıda daha detaylı olarak açıklandığı şekilde, İnternet protokol (IP) adresinizi, kullanıcı ayarlarını, IMEI, MAC adresini, çerez tanımlayıcılarını ve ilgili teknolojileri (aşağıya bakın), mobil taşıyıcı, mobil reklam ve diğer benzersiz tanımlayıcıları, tarayıcınız, işletim sisteminiz veya cihazınız hakkında ayrıntıları, konum bilgileri, İnternet hizmet sağlayıcısı, hizmetleri kullanım öncesinde, sırasında ve sonrasında ziyaret ettiğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılarla ilgili bilgiler ve hizmetleri nasıl kullandığınıza dair diğer bilgiler içerebilen bilgileri otomatik olarak toplayan bazı teknolojiler kullanabilir. Topladığımız bilgiler, hesaplar veya başka cihazlarla ilişkili olabilir. Ayrıca web sitelerimizi, uygulamalarımızı, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin olarak etkileşime girdiğiniz içerik türleri ve etkinliklerinizin sıklığı ve süresi gibi verileri otomatik olarak toplayabiliriz. Kişisel Verilerinizi başkalarının hizmetlerimizi kullanırken sağladığı bilgilerle birleştirebiliriz.
 • Sözleşme Verileri. NCR, müşterisinin/müşterilerinin talimatına bağlı olarak sizin hakkınızda Kişisel Veriler toplayabilir. Bu durumlarda, NCR’ye talimatlarının gizlilik politikalarının veya size sundukları diğer garantilin şartlarıyla tutarlı olmasını sağlamak müşterilerimizin sorumluluğundadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde, NCR web siteleri, uygulamaları ve hizmetleri deneyiminizi geliştirmemize ve bazı pazarlama girişimlerimizin etkinliğini belirlememize yardım etmek için çerezler de dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanabilir.

 • Çerezler. Çerez, bir web sayfasının bir web tarayıcısına gönderebildiği ve tarayıcının kullanıcısının bilgisayarında saklanan küçük bir veri öğesidir. Çerezleri web sitelerimizin daha etkin şekilde çalışması ya da faaliyet göstermesi, kullanıcının deneyiminin kişiselleştirilmesi veya web sitelerimizin ziyaretçilerimiz için daha kullanışlı hale getirilmesi amacıyla tek başına ya da başka teknolojilerden (sunucu günlükleri gibi) toplayabileceğimiz diğer verilerle birlikte kullanabiliriz. https://www.consumer.ftc.gov/articles/0042-online-tracking veya www.youronlinechoices.eu adreslerini ziyaret ederek çerezler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
 • NCR’nin Deneyiminizi İyileştirmek için Kullanabileceği Diğer Teknolojiler. NCR ve hizmet sağlayıcılarımız deneyiminizi iyileştirmek için başka teknolojiler kullanabilir. Aşağıda belirtildiği gibi, bu teknolojiler analiz araçlarını, günlük dosyası bilgilerini, web işaretçilerini, web bağlantılarını ve yerel paylaşımlı nesneleri kapsar.
 • Analiz Araçları. NCR ziyaretçilerin web sayfalarımızı nasıl kullandıklarını analiz etmemize yardımcı olması için Google Analytics ya da Adobe Analytics gibi analiz araçları kullanabilir. Bu araçlar, sitenin ziyaretçilerinin sayısı, ziyaretçileri siteye yönlendiren web sayfası ve ziyaretçilerin site içinde görüntülediği sayfalar hakkında veri toplayan çerezler kullanır. Hem Google Analytics hem de Adobe Analytics kalıcı çerezler kullanır. Google Analytics’ten ayrılmak için http://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresini ziyaret edin. Adobe Analytics'ten ayrılmak için http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html adresini ziyaret edin.
 • Günlük Dosyası Bilgileri. NCR web sitelerimize her eriştiğinizde günlük dosyası bilgileri kaydeder. Günlük dosyası bilgisi örnekleri IP adresinizi, tarayıcınızın türünü, web sitesine eriştiğiniz sayfayı, web sitemizi ziyaret ederken görüntülediğiniz sayfaları, web sitemizden çıkmadan önce en son görüntülediğiniz sayfayı ve web sitemizden ayrıldıktan sonra eriştiğiniz sayfayı içerir.
 • Web İşaretçileri, Piksel Etiketleri, Şifresiz GIF'ler ve Diğer tTeknolojiler. Bu teknolojiler web sitesine ya da e-postaya elektronik (ve genellikle saydam) görseller yerleştirmekle ilgilidir.  Bu görseller cihazınıza çerezler, bir sayfayı görüntülediğiniz saat ve tarih ve sayfayı görüntüleme sürenizin uzunluğu, görüntüyü alan cihazın IP adresi, web işaretçinin görüntülendiği saat ve görüntülenme süresi, görüntüyü alan tarayıcının türü gibi bazı bilgileri yerleştirir.  Bu teknolojileri örneğin NCR’den gelen pazarlama yazışmalarına eklenen bağlantıları açıp açmadığınızı ya da bu bağlantılara erişip erişmediğinizi belirlemek için kullanabiliriz. Bu teknolojiler genellikle çerezlerle çalışır; dolayısıyla çerezlerinizi web sitemize ziyaretlerinizle ilişkilendirmemizi istemezseniz, tarayıcınızda çerezleri kapatmanız gerekir.
 • Web Bağlantıları. NCR’den gelen e-postalar sizi NCR’nin (ya da tedarikçilerinin) sunucuları üzerinden yönlendirildikten sonra bir web sayfasına taşımak üzere tasarlanmış bağlantılar içerebilir. Yönlendirme sürecinde elde ettiğimiz bilgileri belirli bir pazarlama girişiminin etkili olup olmadığını belirlemek için kullanırız ve kimliğinizle bağlantılı bilgi toplayabiliriz. NCR’nin tıkladığınız bağlantılar hakkında bilgi toplamasını istemezseniz, mesajın metin tabanlı versiyonunu (seçenek sunulmuşsa) seçebilirsiniz. Ayrıca size gönderdiğimiz e-postalardaki bağlantılara tıklamamayı tercih ederek ilgili kaynağı bağımsız olarak online arayabilirsiniz.
 • Yerel Paylaşımlı Nesneler (“Flash Çerezleri”). NCR size video gibi multimedya içerikleri iletmek için Adobe Flash Player® kullanabilir.  Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek amacıyla, NCR flaş içerik bilgilerinizi ve tercihlerinizi saklamak için, NCR’nin kullandığı diğer çerez türlerine benzeyen, Flash yerel paylaşımlı nesneleri (LSO’ler) (bazen “flash çerezleri olarak anılır”) kullanabilir. Flash çerezleri Adobe’nin web sitesindeki şu bağlantıya erişerek yönetebilirsiniz: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.
 • API ve SDK’lara Dair Bildirim. Uygulamalarımızın işlevselliğinin bir parçası olarak üçüncü taraf API’ler ve yazılım geliştirme kitleri (“SDK”) kullanabiliriz. API’ler ve SDK’lar, analiz ve reklam ortakları da dahil olmak üzere üçüncü tarafların sizinle daha ilgili olan analiz hizmetleri ve içerik sağlamak gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda Kişisel Verilerinizi toplamasını sağlayabilir. API’leri ve SDK’ları kullanımımız hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıda belirtildiği şekilde bizimle irtibat kurun.
 • Başka Kaynaklardan Bilgiler. Sizin tarafınızdan sağlanan bilgileri desteklemek için üçüncü taraf hizmetler ve kuruluşlar aracılığıyla başka kaynaklardan hakkınızda Kişisel Veri edinebiliriz. Örneğin, web sitemize, uygulamalarımıza, ürünlerimize ve hizmetlerimize uygulama mağazası, üçüncü taraf giriş hizmeti veya sosyal ağ sitesi gibi üçüncü taraf bir uygulama aracılığıyla erişmeniz halinde gizlilik ayarlarınızla halka açık hale getirdiğiniz o üçüncü taraf uygulamadan hakkınızdaki bilgileri toplayabiliriz. Bu hizmetler üzerinden topladığımız bilgilere adınız, kullanıcı tanımlama numaranız, kullanıcı adınız, konumunuz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, e-postanız, profil resminiz ve o hizmette saklanan kişiler listeniz dahil olabilir. Bu destekleyici bilgiler, bize sağladığınız bilgileri doğrulamamızı ve size işimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgiler sunabilmemizi sağlamaktadır.

 

Kişisel Verilerin Kullanılması

NCR’nin Verileri İşlemesinin Yasal Temelleri. NCR, NCR’nin aşağıda belirtilen iş ihtiyaçlarını karşılamak için makul şekilde gerekli olduğunda Kişisel Verileri kullanacaktır:

 • Sizinle sözleşme yapmak ya da sözleşme yapmadan önce isteğiniz üzerine adımlar atmak;
 • Düzenleyici ya da yasal bir yükümlülüğe uymak;
 • Sizin ya da bir başka gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak;
 • Kamu yararına bir iş gerçekleştirmek;
 • Aşağıda açıklandığı şekilde istediğiniz zaman geri çekebileceğiniz olurunuzu İşleme almak;
 • NCR'ye ya da bir üçüncü tarafa bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıda belirtildiği gibi meşru menfaat sağlamak:
 • İlgili kurumsal politikalara ve koşullara uyum sağlamak;
 • Ticari işlemler, personel ve bilgi teknolojisi sistemlerinin yönetimi dahil, küresel kurumsal kaynakların kullanımının optimize edilmesi.
 •  
  • Performanslarını, dayanıklılıklarını, güvenilirliklerini ya da verimliliklerini artırmak için ürün, hizmet, pazarlama ya da güvenlik prosedürleri araştırmak ve geliştirmek;
  • Geçerli yasaya uygun olarak işlemlerle, kısa dönem geçici kullanımla ilgili denetleme yapmak; mevcut istenen işlevselliği bozan hataları tanımlayıp onarmak için hata gidermek ve bir hizmet veya cihazın kalitesini veya güvenliğini doğrulamak ya da korumak için etkinlikler gerçekleştirmek;
  • Güvenlik olaylarını tespit etmek; NCR personelini, mülkünü ve varlıklarını NCR’nin bilgi teknolojisi altyapısına, fikri mülkiyetine veya iyi niyetine veya itibarına karşı tehditler ve zarar da dahil olmak üzere kötü amaçlı, aldatıcı, hileli etkinlikten korumak ve o etkinliğin sorumlusunu yasal takibata almak;

İlave İş Amaçları. Daha önce belirtilenlere ek olarak, NCR aşağıdaki belirli amaçlar ve koşullarda Kişisel Verileri işleyebilir:

 • Hassas Veriler. NCR, Özel Kişisel Veri Kategorileri veya Korumalı Sınıfların Özellikleri gibi bilgileri geçerli yasaya uygun şekilde işleyebilir.
 • Sözleşme Verileri.  Yukarıda açıklandığı şekilde, NCR Sözleşme Verilerini müşterileriyle geçerli sözleşme yükümlülüklerine ve geçerli yasaya uygun şekilde kullanacaktır. NCR, Sözleşme Verilerini düzenleyici ve yasal gerekliliklere uyumu kolaylaştırmak için de kullanabilir.
 • Kimliksizleştirilen Veriler. NCR, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, süreçlerimizi ve güvenlik prosedürlerimizi sürekli olarak iyileştirmek için, daha önce Kişisel Veri olan ancak artık bireyleri tanımlayamayan kimliksizleştirilmiş ya da birleştirilmiş verilere ilişkin olarak araştırma ve geliştirme, istatistik, trend veya model analizi gerçekleştirebilir.
 • Satış ve Pazarlama. NCR Kişisel Verilerinizi müşteri memnuniyeti anketleri ya da pazar araştırması için geri bildirimlerinizi almak için temas kurmak, size ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama kaynakları sunmak, sizi etkinliklerden haberdar etmek ve NCR hakkında bilgi vermek dahil olmak üzere satış ve pazarlama amacıyla kullanabilir. Gizlilik tercihlerinizi istediğiniz zaman aşağıda belirtildiği şekilde değiştirebilirsiniz. NCR zaman zaman Kişisel Verilerinizi toplayabilecek bir üçüncü tarafla teklif ya da iletişim ortaklığı kurabilir. Bu durumlarda, Kişisel Verilerinizin üçüncü taraflarca kullanımı bu Gizlilik Politikası değil, söz konusu tarafların ilgili gizlilik politikaları kapsamında yer alır. Bu web sitesindeki bir sayfayı başka bir kişiye iletmeyi tercih ettiğiniz hallerde (böyle bir seçenek varsa), NCR talebinizi yerine getirmek için söz konusu kişiyle ilgili isim, e-posta adresi gibi bazı Kişisel Veriler isteyebilir; ancak NCR söz konusu bilgileri kullanmayacaktır daha sonra kullanmayacaktır. NCR’nin kullanımı, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, satış aramaları yapmayı, pazarlama yazıları göndermeyi, istenen hizmetleri ya da işlemleri sunmayı veya tamamlamayı, bir dizi işlemi takip ve analiz etmeyi kapsayabilir.
 • Sosyal Ağ Araçları. NCR size bilgi sağlamak için sosyal ağ bileşenleri (widget) ve araçlarını kullanırsa, bilgileriniz geçerli sosyal ağ aracının kullanım koşullarına ve gizlilik politikasına tabi olacaktır.
 • Ticari İşlemler Gerçekleştirilmesi. NCR, Kişisel Verilerinizi sizle ya da kuruluşunuzla ticari işlem taleplerini gerçekleştirmek için kullanabilir. Müşterilerimiz bakımından söz konusu taleplere, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, hesapların tutulması veya yönetilmesi, müşteri bilgilerinin kontrol edilmesi, ödemelerin işlenmesi, reklam ve pazarlama hizmetlerinin sunulması, analitik hizmetlerinin sunulması, teknolojik gelişme ve gösterime ilişkin dahili araştırma yapılması, ürün sorunlarının, onarımlarının ya da güncellemelerinin bildirimlerinin iletilmesi de dahil ürün ya da hizmet sunulması veya sorularınıza, yorumlarınıza ya da taleplerinize cevaben sizinle iletişime geçilmesi dahil olabilir. Tedarikçilerimiz bakımından söz konusu taleplere satın alma emirlerinin düzenlenmesi, faturaların alınması ya da tahmin gibi başka bilgilerin sağlanması dahil olabilir. Eğer hizmet ya da destek sunarken (web sitelerimizin ya da uygulamalarımızın kullanımıyla ilgili size yardım sağlanması da dahil), sizinle telefonla ya da e-posta veya çevrimiçi sohbet gibi araçlarla elektronik olarak iletişim kurarsak, kalite güvencesi, eğitim amacıyla ya da etkileşimin veya işlemin detaylarını belgelemek amacıyla etkileşimlerimizi izleyebiliriz ya da kaydedebiliriz.
 • İşe Alım. NCR’ye iş başvurusunda bulunursanız, bize kendiniz hakkında özgeçmişiniz gibi bilgiler sunabilirsiniz. İşe alım uygulamalarımızın verimliliğini optimize etmek için aday başvurularında nitelikli puanlandırma veya derecelendirme amacıyla otomatik veri işleme tekniklerinden yararlanabiliriz. Ancak bu durumlarda söz konusu veri işleme İnsan Kaynakları personeli tarafından denetlenmektedir. Bu bilgileri NCR bünyesinde sizi istihdam amacıyla değerlendirmek için kullanabiliriz; ayrıca NCR’nin geçerli yasal gerekliliklere uyumunu desteklemek için ve bu Gizlilik Politikasında ya da size sunulmuş olup bu Gizlilik Politikasıyla çelişen ayrı bir bildirimde belirtildiği şekilde, bilgilerinizi ileride değerlendirmek üzere dosyada saklayabiliriz.

 

Transferler 

NCR küresel operasyonları, ortakları ve tedarikçileri bulunan küresel bir şirkettir. Bir ticari işlemin verimli ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi ya da Kişisel Verilerin yukarıda belirtilen kullanımlarından birinin yerine getirilmesi için gerekli olduğunda, NCR’nin Kişisel Verileri topladığı ülkeden sizin yaşadığınız yerdekinden farklı veri koruma yasaları olabilecek başka ülkelere transfer etmesi gerekebilir. Söz konusu transfer bir ülkeden ya da bölgeden ilk gönderen ülkenin (“Gönderen Ülke”) veri sahiplerinin hakları ve özgürlükleri için yeterli seviyede koruma sunmadığını düşündüğü bir başka ülkeye ya da bölgeye yapıldığında, NCR’nin politikası gereği, bu transfer ilgili grup şirketleri, ortaklar ya da tedarikçiler arasında Kişisel Verilere Gönderen Ülkedeki aynı koruma seviyesinin uygulanmasını sağlamak üzere tasarlanmış sözleşmeye dayalı kontrollere dayanılarak gerçekleştirilir. NCR’nin sözleşmeye dayalı tedbirleri, Avrupa Komisyonu ya da Gönderen Ülkenin diğer veri koruma düzenleyici kurumları tarafından düzenlenen ‘standart sözleşme maddelerine’ dayanır.

  

Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflara Açıklanması

Kişisel Verilerinizi (Sözleşme Verileri dahil) aşağıdaki üçüncü taraflar kategorileriyle paylaşabiliriz:

Bağlı Şirketler. Kişisel Verilerinizi NCR ve bağlı şirketlerimiz bünyesinde paylaşabiliriz.

Hizmet Sağlayıcılar. Kişisel Verileri, onları işlememize yardımcı olan üçüncü taraf tedarikçilerle ve hizmet sağlayıcılarla paylaşabiliriz. Tedarikçi kategorilerine örnek olarak İK hizmet sağlayıcıları (maaş bordrosu sağlayıcıları, özgeçmiş doğrulaması sağlayıcıları, özlük hakları sağlayıcıları ve belge yönetimi sağlayıcıları dahil), BT tedarikçileri (BT ve ilgili hizmetler, güvenlik ürünü sağlayıcıları, e-posta sağlayıcıları ve uygulama sağlayıcıları dahil) müşteri hizmeti sağlayıcıları, taşeron işçiler, danışmanlar ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizin temini için destek veren diğer tedarikçiler verilebilir. NCR, tedarikçilerimizle ve hizmet sağlayıcılarımızla bilgilerinizi NCR politikasına ve geçerli yasaya uygun şekilde işlemelerini gerektiren sözleşmeler yapmaktadır.

 

İş Ortaklarımız. Kişisel Verileri, ortaklaşa ürün veya hizmet sunduğumuz iş ortaklarına sağlayabiliriz. Bu tür durumlarda, iş ortağımızın adı bizimkiyle birlikte görünebilir.

Reklam Ortakları. Üçüncü taraflar NCR’nin web sitelerinde reklam yayınlamaz. Ancak NCR zaman içinde ve farklı cihazlar ve web sitelerinde (NCR’nin web siteleri dahil) online faaliyetleriniz hakkında bilgi toplayan üçüncü taraflarla sözleşme yapabilir. Bu üçüncü taraflar size ilgi alanlarınıza bağlı olarak hedefli reklamlar göndermek amacıyla hakkınızda bazı bilgiler (örneğin, IP adresiniz, mobil tanımlayıcılarınız, ziyaret edilen sayfalar, konum, günün saati) toplamak için NCR’nin web siteleri dahil birçok web sitesinde çerezler veya web işaretçileri kullanır. Ziyaret ettiğiniz diğer web sitelerinde NCR hakkında hedefli reklamlar sunmamıza yardımcı olmaları için bu üçüncü taraflarla çalışırız. Bu işlevi sağlamak için üçüncü tarafların cihazınıza çerez yerleştirmesini kolaylaştırmamız gerekirse, bunu bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde yaparız. Ancak üçüncü tarafların bilgilerinizi toplaması, kullanması ve açıklaması kendi gizlilik politikalarına ve beyanlarına tabi olacaktır. Aşağıda açıklandığı gibi, NCR’nin size hedefli reklamlar sunmasını kontrol etmek için birçok seçeneğiniz vardır.

Birleşme, Satış ve Diğer Varlık Transferi Olaylarında Açıklama. NCR zaman zaman bir ya da birden fazla işletmesinin satışı, satın alınması, birleşmesi ya da yeniden yapılandırılmasını içerebilecek çeşitli iş geliştirme faaliyetlerine girmeyi düşünebilir. Bu iş geliştirme faaliyetleri Kişisel Verilerin olası ya da gerçek alıcıya/alıcılara açıklanmasını gerektirebilir. Bu tür açıklamalar gerektiğinde, NCR Kişisel Verilerinizin uygun şekilde korunmasını sağlamaya çalışacaktır.

Bizi veya Başkalarını Korumaya Yönelik Açıklamalar. Bazı durumlarda, yasaların (örn. nizamname, kanuni kovuşturma, mahkeme emri ya da celpname) açıklanmasını gerektirdiğinde veya açıklanmasına izin verdiğinde, NCR Kişisel Verileri kullanabilir ya da üçüncü taraflara açıklayabilir. Ayrıca NCR’nin haklarını ya da mülkiyetini ve/veya müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, tedarikçilerimizin ya da diğer üçüncü tarafların haklarını ya da mülkiyetlerini korumak amacıyla Kişisel Verilerinizi kullanma veya emniyet yetkilileri, denetçiler, danışmanlar ve devlet yetkilileri gibi Üçüncü Taraflara temin etme hakkımızı saklı tutuyoruz. Kişisel Verileri politikalarımızı veya sözleşmelerimizi uygulamak; bize borçlu olan tutarları tahsil etmek veya şüpheli ya da fiili yasa dışı faaliyetlerin araştırılması veya takibatına yardım etmek için de açıklayabiliriz.

 

Gizlilik Haklarınız

Tercihleriniz. Kişisel Verileriniz hakkında bazı seçimleriniz olabilir. Kişisel Verilerinizin işlenmesine olur verdiğiniz durumlarda, aşağıdaki yöntemlerle istediğiniz zaman oluru geri çekebilir ve daha fazla işlenmesini engelleyebilirsiniz:

 • E-posta ve Telefon İletişimleri. Zaman zaman NCR hizmetleri hakkında bilgi almak ya da bu hizmetlere erişmek için kayıt yapabilir ya da yasanın izin verdiği durumlarda, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bilgileri sizinle proaktif olarak paylaşabiliriz. Her durumda, söz konusu iletişimleri ya da hizmetleri almanızı kontrol edebileceğiniz mekanizmaları size sağlayacağız. Ayrıca size gönderebileceğimiz e-posta iletişimlerinde yer alan üyelikten çıkma talimatlarını izleyerek artık e-postayla pazarlama iletişimi almak istemediğinizi belirtebilirsiniz ve bu Gizlilik Politikasında belirtildiği gibi bize her zaman doğrudan ulaşabilirsiniz.
 • Sözleşme Verileri. Sözleşme Verileriyle ilgili olarak, Kişisel Verilerinizden ve uygulanabildiği durumlarda, gizlilik hakkı taleplerinizin işlenmesinden NCR müşterisi sorumludur.
 • Mobil Cihazlar. NCR mobil uygulamasını kurmanız halinde, NCR mobil uygulamalarımız aracılığıyla size anlık bildirimler gönderebilir. Mobil cihazınızda ayarları değiştirerek istediğiniz zaman bu tür iletişimleri almaktan vazgeçebilirsiniz. Ayrıca mobil uygulamalarımızı kullanmanız halinde konuma dayalı bilgileri de kullanabiliriz. Mobil cihazınızda ayarları değiştirerek bu verilerin toplanmasından vazgeçebilirsiniz.
 • İzlenmeme (“DNT”), bazı web tarayıcılarında kullanıcıların ayarlayabildiği bir gizlilik tercihidir. Lütfen şu anda NCR’nin web tarayıcıları aracılığıyla iletilen DNT sinyalleri veya benzer mekanizmalara yanıt vermediğini veya itibar etmediğini dikkate alın.
 • Çerezler ve İnternet Tabanlı Reklamcılık. Cihazınıza teknolojilerin yerleştirilmesini durdurabilir veya kısıtlayabilirsiniz ya da tarayıcınız veya cihazınız izin verdiğinde tercihlerinizi ayarlayarak kaldırabilirsiniz. Tarayıcınızın çerez ayarlarını değiştirmek isterseniz, lütfen tarayıcınızın sunduğu online yardıma ya da cihaz üreticinizin web sitesine başvurun. Ancak çerezleri kapatmaya karar verirseniz, web sitemizin bazı özelliklerini kullanamayabileceğinizi ve bazı sayfaların düzgün şekilde görüntülenemeyebileceğini dikkate alın. Cihazınızda çerezlerin yönetilmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ adresini ziyaret edin. Ayrıca online reklamcılık sektörü, veri ortaklarından ve öz denetim programlarına katılan diğer reklam ortaklarından hedefli reklamlar almaktan vazgeçebileceğiniz web siteleri de sağlamaktadır. Bunlara http://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/choices/, www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp ve www.aboutads.info/choices/ adreslerinden erişebilir ve hedefli reklamcılık ve müşteri seçimi ile gizliliği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Bir mobil cihazda mobil uygulamalara ilişkin ayrı ayrı seçimler yapmak için, cihazınızın uygulama mağazasından DAA’nın AppChoices uygulamasını indirebilirsiniz. Alternatif olarak, bazı cihazlarda, seçimi uygulamak için ayarlarınızda cihazınızın platform kontrollerini de kullanabilirsiniz.

Lütfen her tarayıcıda ve her cihazda ayrı ayrı vazgeçme seçimi yapmanız gerektiğine dikkate alın. AdChoices bağlantısı içeren üçüncü taraf web sitelerindeki reklamlar, zaman içinde ve web sitelerinde reklam ortakları aracılığıyla toplanan bilgilere bağlı olarak size yönlendirilmiş olabilir. Bu reklamlar ayrıca ilgilenilen alana bağlı reklam amaçları doğrultusunda reklam ortaklarının bu bilgileri kullanmamasını tercih etmek için bir mekanizma sağlayabilir. Ayrıca tercihlerinizi uygulasanız bile, NCR’den genel, hedefli olmayan reklamlar alabilirsiniz. 

Bireysel Haklarınız. Geçerli yasaya uygun olarak, aşağıdakileri yapmanızı sağlayan çeşitli mekanizmalar sunmaktayız:

Yasal gerekliliklere uygun olarak Kişisel Verilere erişmek. Ayrıca bazı durumlarda elektronik Kişisel Verilerinizi alma ya da üçüncü taraflara aktarılmasını sağlama hakkınız olabilir. Yasanın izin verdiği hallerde, NCR hakkınızdaki bilgileri vermemiz gerektiğinde, makul bir ücret uygulayabilir.

 • Kişisel Verileriniz yanlış veya eksik olduğunda düzeltilmesini talep etmek. Bazı durumlarda, NCR hakkınızdaki Kişisel Verileri güncellemenize olanak veren, kendi kendinize kullanabileceğiniz araçlar sağlayabilir veya sizi düzeltme yapabilen Kişisel Veri Denetçisine yönlendirebilir. 
 • Yasanın gerektirdiği hallerde, yasanın belirlediği bazı istisnalara tabi olarak, Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etmek.
 • Yasanın izin verdiği hallerde, Kişisel Verilerinizin üçüncü taraflara satılmasını kabul etmek veya bundan vazgeçmek dahil, Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin kısıtlanmasını talep etmek veya İşlenmesine karşı çıkmak. NCR, sizinle ilgili herhangi bir kısıtlanmış bilgiyi işlemeden önce sizi bilgilendirecektir.

Talebinizi iletmek için hesabınıza giriş yapabilir veya aşağıda belirtilen iletişim mekanizmalarını kullanabilirsiniz. Bu tür talepleri geçerli yasalara uygun olarak işleme alacağız. Gizliliğinizi korumak için gerekli olduğunda, NCR talebi karşılamadan önce kimliğinizi doğrulamak için makul adımlar atabilir.

Olur İstisnaları. Daha önce verdiğiniz olurunuzu dilediğinizde geri çekebilirsiniz; ancak bunu yapmanız NCR’nin siz olurunuzu geri almadan önceki veri işleme faaliyetlerinin yasallığını etkilemez. Olurunuzu geri aldığınızda, verilerin işlenmesine devam etmek için menfaatlerinizi, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan zorunlu meşru gerekçeler olmadığı ve verilerin işlenmesi yasal iddiaların tesisi, ifası veya müdafaası için gerekli olmadığı sürece, bilgilerinizi başlangıçta olur verdiğiniz amaçlar için artık işlemeyeceğiz.

Bir Talebi Geri Çevirme. Erişim talebinin açıkça temelsiz ya da aşırı olması, özellikle tekrarlanması, erişim sağlamanın yükü ya da masrafının gizliliğinize yönelik risklerle orantısız olması ya da başkalarının haklarının ihlal edilmesi gibi bazı durumlarda, geçerli yasa NCR’nin söz konusu talepleri geri çevirmesine izin verebilir. Bu Gizlilik Politikasının Bize Ulaşın bölümünde belirtildiği şekilde NCR ile iletişime geçerek bir talebin reddedilmesine itiraz edebilirsiniz.

İstatistiksel Analiz ve Profil Çıkarma Dahil Otomatik Bireysel Karar Süreci Kullanımı

NCR ürünlerimizin, hizmetlerimizin ya da süreçlerimizin kalitesini, performansını veya verimliliğini artırmak ya da iş başvurusunda bulunanları elemek, yasaya ya da politikaya uyumu kolaylaştırmak ya da bilgi teknolojisi altyapımızı korumak gibi nedenlerle profil çıkarma dahil otomatik bireysel karar verme sürecini desteklemek için istatistiksel ve analitik teknikler kullanabilir.

Kişisel Verilerinizin Korunması

NCR, Kişisel Verilerinizi iş yaptığımız ülkelerin geçerli yasaları ve sözleşme gerekliliklerimize uygun olarak korumak için makul ve gerekli adımları atmaktadır. NCR internet üzerinden iletilen Kişisel Verilerin güvenliğinden sorumlu değildir ve güvenliğini garanti etmez. Benzer şekilde, fiziksel, teknik ya da organizasyonel güvenlik önlemlerimizin hatasız olduğunun da garantisi yoktur. Oturum bilgilerinizin ve diğer Kişisel Verilerinizin güvenliğini korumak sizin sorumluluğunuzdur.

Kişisel Verilerin Saklanması

NCR, Kişisel Verileri sadece NCR’nin söz konusu bilgileri toplamasının genel amacını desteklemek için gerekli olduğu süre artı kayıt tutma, analiz ya da yasal veya düzenleyici gereklilikleri karşılamak için gerekli olan veya makul şekilde gerekli olabilecek süre boyunca saklayacaktır. Makul şekilde gerekli olan saklama süresi boyunca Kişisel Verilere erişimi, kullanımlarını ve saklanmalarını en aza indirmek için önlemler alıyoruz. Kişisel Verileriniz için uygun saklama süresini belirlemek için, Kişisel Verilerin miktarını, niteliğini ve hassasiyetini; Kişisel Verilerinizin yetkisiz olarak kullanımın veya açıklanmasının neden olacağı potansiyel zarar riskini; Kişisel Verilerinizi işleme amaçlarımızı ve bu amaçlara başka yollardan ulaşıp ulaşamayacağımızı ve geçerli yasal gereklilikleri dikkate alacağız.

Çocuklara Ait Bilgiler

NCR’nin uygulamaları ve web siteleri 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir. Uygulamalarımızı ve web sitelerimizi kullanarak en az 16 yaşında olduğunuzu onaylamış olursunuz. Bir ebeveyn ya da vasiyseniz ve çocuğunuzun izniniz olmadan NCR’ye Kişisel Verilerini verdiğine inanıyorsanız, lütfen aşağıda açıklandığı şekilde bize ulaşın.

  

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikasını istediğimiz zaman güncelleme hakkını saklı tutuyoruz ve bu Gizlilik Politikasının güncel bir kopyasını web sitemizde erişime sunacağız. Sizden daha önce topladığımız Kişisel Verileri kullanma ya da paylaşma şeklimizde önemli değişikliğe neden olacak revizyonlar yaptığımızda, bu değişiklikleri geçerli yasaya uygun olarak söz konusu Kişisel Verilere uygulamadan önce size bu değişikliklere olur verme veya olurunuzu geri çekme fırsatı sunacağız.

Tercihlerinizi Değiştirme ve Bizimle İletişim Kurma

Pazarlama tercihlerinizi buraya tıklayarak değiştirebilirsiniz. 

Olabilecek tüm endişelerinizi çözümlemek istiyoruz. Bu Gizlilik Politikasıyla ya da NCR’nin Kişisel Verilerinizi işleme şekliyle ilgili yorumlarınızı ya da sorularınızı office.privacy@ncr.com adresine e-postayla ya da aşağıdaki adrese mektupla iletebilirsiniz:

 

NCR Corporation

Privacy Office