פרטיות

מדיניות הפרטיות של NCR , בתוקף מה-1 בינואר 2020.

 

ערבית - גרמנית - ספרדית (ספרד) - ספרדית (אמריקה הלטינית) - צרפתית (צרפת) - אנגלית - איטלקית

יפנית - פורטוגזית (פורטוגל) - רוסית - טורקית - סינית פשוטה

קרא גרסה קודמת

 

מה חדש?

 

·       NCR היא חברה גלובלית. ביצענו שינויים במדיניות הפרטיות כדי לתת מענה לדרישות של חוק ההגנה על פרטיות צרכנים בקליפורניה, אשר ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2020.

 

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי השינויים שעשינו במדיניות הפרטיות שלנו או לגבי זכויותייך, אנא צור עמנו קשר ב-office.privacy@NCR.com.

 

תאגיד NCR וחברות הבת שלו (במשותף "NCR") מחויבים להגן על החיסיון והשלמות של הנתונים האישיים (כמוגדר להלן) לגבייך שאנו מעבדים (כמוגדר להלן), כולל נתונים אישיים של-NCR יש גישה אליהם בהקשר לאספקת מוצרים ושירותים ללקוחות שלנו (במדיניות פרטיות זו, "אתה" כולל כל אדם שלגביו NCR אוספת נתונים אישיים, משתמשת בהם או מעבירה אותם). פרט למתואר בהמשך. ייתכן שבעסקים מסוימים של NCR תהינה מדיניות פרטיות שונה עבור אתרי אינטרנט, יישומים, מוצרים או שירותים ספציפיים.   

 

היקף מדיניות פרטיות זו

 

מדיניות פרטיות זו חלה על מידע אישי אותו NCR מעבדת במסגרת עסקיה, כולל באתרי האינטרנט של החברה, ביישומים, במוצרים ובשירותים פרט לנסיבות הבאות:

·                מדיניות פרטיות זו לא חלה על נתוני חוזה (כמוגדר להלן), למעט כאשר מצוין ספציפית.

·                מדיניות פרטיות זו גם אינה חלה על תוספת למדיניות פרטיות זו או להודעת פרטיות נפרדת שתקבל מ-NCR, כשהתוספת או ההודעה הנפרדת סותרות את מדיניות הפרטיות הזו.

·                לבסוף, מדיניות פרטיות זו לא חלה על חוזה ש-NCR ביצעה עמך, ככל שתנאי החוזה מתנגשים עם מדיניות פרטיות זו.

הגדרות

 

"נתוני חוזה" משמעותם נתונים אישיים בנוגע ללקוחות של הלקוחות שלנו או כוח-האדם של הלקוחות שלנו ש-NCR מעבדת בהקשר לאספקת מוצרים ושירותים ללקוח תחת חוזה לקוח.

"בקר" פירושו אישיות טבעית או משפטית, רשות ציבורית, סוכנות או גוף אחר אשר, לבדו או יחד עם אחרים, קובע את המטרות והאמצעים של עיבוד המידע האישי.

 

"נתונים אישיים" משמעם מידע הנוגע לאדם טבעי מזוהה או ניתן לזיהוי ככל שמידע כזה זוכה להגנת החוק. אדם טבעי הניתן לזיהוי הוא מי שאפשר לזהותו, במישרין או בעקיפין, במיוחד ביחס למספר זיהוי או לגורם אחד או יותר שהם ספציפיים לזהות הפיזית, פיזיולוגית, נפשית, כלכלית, תרבותית, או חברתית של האדם. במדינת קליפורניה, מידע אישי עשוי לכלול גם קטגוריות של מידע אשר מזהות או שעשויות להיות מקושרות לצרכן או למשפחה ספציפיים כגון מזהים, חשבונות בנק ומספרי כרטיסי תשלומים, מאפייני סיווג מוגן, מידע מסחרי, מידע ביומטרי, מידע מקצועי או מידע שקשור בהשכלה או בתעסוקה, פעילות ברשת האינטרנט או ברשת אלקטרונית אחרת וממשקים המשמשים ליצירת פרופיל אודות צרכן בהתאם לחוק הישים.

  

"עיבוד" פירושו כל ביצוע או מערך ביצועים הנעשה על הנתונים האישיים, באמצעים אוטומטיים או שלא באמצעים אוטומטיים, כגון איסוף, תיעוד, ארגון, הבניה, אחסון, התאמה או שינוי, שליפה, התייעצות, שימוש, חשיפה באמצעות שידור, הפצה או הפיכה לזמינים בדרך אחרת, יישור או שילוב, הגבלה, חסימה, מחיקה או השמדה.

"מעבד" משמעו אדם טבעי או אישיות משפטית, רשות ציבורית, סוכנות או גוף אחר המעבד נתונים אישיים עבור בקר.

 

“קטגוריות מיוחדות” או "מאפייני סיווג/ים מוגן/ים" משמען, ככל שהן קבועות בחוק החל, נתונים אישיים המגלים גזע או מוצא אתני, דעות פוליטיות, אמונות דתיות או פילוסופיות, או חברות באיגוד סחר, והעיבוד של נתונים גנטיים ונתונים ביומטריים לצורך זיהוי ייחודי של אדם טבעי, נתונים הנוגעים לבריאות או נתונים הנוגעים לחיי המין או הנטייה המינית של אדם טבעי.

 

מחויבויות NCR ללקוחות ביחס לנתוני חוזה

 

כאשר אנו מעבדים את המידע האישי בשם לקוחותינו תוך כדי ביצוע חוזה, מדיניות הפרטיות של הלקוח תחול על עיבוד מעין זה. NCR מסתמכת על לקוחותיה שיספקו לחברה הוראות עיבוד בהתאם להתחייבות הפרטיות של הצרכים הללו כלפיך.

  

איסוף נתונים אישיים

 

קטגוריות המידע האישי בהן NCR עשויה לאסוף מידע אודותיך תלויות בהיותך לקוח, משתמש, עובד או מבקר ובדרישות החוק הישים.

  

תוכל לספק ל-NCR מידע אישי במגוון דרכים, כגון:

·       יצירת חשבון או הפיכה לשותף ערוץ על ידי הרשמה לאירוע או לחשבון מקוון והזנת שם, תואר, חברה, תפקיד עסקי, כתובת פיזית וכתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מזהי משתמש ו/או סיסמה. 

·       התקשורת עמנו. כשאתה יוצר עמנו קשר במטרה להצטרף לרשימת תפוצה, או שאתה מברר בנוגע לרכישה של מוצר או של שירות, כשאתה מגיש מועמדות למשרה, או כשאתה ממלא טופס מידע, או יוצר עמנו קשר בנוגע לשאלה, הערה או בקשה, ואתה מזין שם, תואר, חברה, כתובת פיזית וכתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, קורות חיים, מזהי משתמש ו/או סיסמה. 

·       השלמת סקרים. אם תחליט להשתתף, ייתכן שתתבקש לספק מידע מסוים, שעשוי לכלול מידע אישי.

·       קיום אינטראקציה עמנו במדיה החברתית. אנו עשויים להציע פורומים, בלוגים או דפי מדיה חברתית. כל תוכן שתספק בערוצים הללו ייחשב "ציבורי" ולא יהיה כפוף להגנות הפרטיות.

·        הרשמה להגרלות או לתחרויות. אנו עשויים להשתמש בפרטי יצירת קשר שסיפקת לנו כדי ליצור עמך קשר בנוגע להגרלות או לתחרויות, וכן למטרות שיווקיות, קידום מכירות ומטרות עסקיות נוספות, אם הדבר מותר בחוק. באזורי שיפוט מסוימים אנו מחויבים לשתף בציבור פרטים אודות זוכים.

אנו עשויי לאסוף מידע אישי אודותיך בדרכים הבאות:

·        מידע ממקורות נוספים. NCR עשויה לאסוף פרטים אודותיך או להשיג מידע אישי השייך לך מגורמים חיצוניים במטרה לספק לך מידע אודות מוצרי ושירותי NCR שעשויים לעניין אותך, או לנקוט בצעדים לשמירה על דיוק המידע שיש לנו אודותיך.

 

·        איסוף נתונים אוטומטי. NCR עשויה להשתמש גם בטכנולוגיות מסוימות כדי לאסוף אודותיך מידע באופן אוטומטי כשאתה מבקר באתר אינטרנט, ביישום, במוצר או בשירות של NCR אשר כפי שמתואר בפירוט בהמשך עשוי לכלול את כתובת האינטרנט (IP) שלך, הגדרות משתמש, מספר IMEI, כתובת MAC, מזהי cookie וטכנולוגיות רלבנטיות (ראה בהמשך), שם הספק הסלולרי, פרסום בנייד ומזהים ייחודיים נוספים, פרטים אודות הדפדפן ומערכת ההפעלה או המכשיר שברשותך, פרטי מיקום, ספק אינטרנט, דפים בהם ביקרת בעבר, במהלך ולאחר השימוש בשירותים, מידע אודות הקישורים עליהם לחצת וכן מידע נוסף אודות אופן השימוש שלך בשירותים. המידע שאנו אוספים עשוי להיות משויך לחשבונות ולמכשירים נוספים. בנוסף, אנו עשויים לאסוף נתונים באופן אוטומטי בנוגע לשימוש שתעשה באתרים, ביישומים, במוצרים ובשירותים שלנו, כגון סוגי התוכן עמם אתה מקיים אינטראקציה ותדירות ומשך הפעילות. אנו עשויים לשלב את המידע האישי שלך עם מידע שמשתמשים אחרים סיפקו לנו כאשר הם השתמשו בשירותינו.

·       נתוני חוזה. NCR עשויה לאסוף מידע אישי אודותיך על פי הנחיית לקוחה/ותיה. במקרים מעין אלה, באחריות הלקוחות שלנו לוודא שההנחיות שהם סיפקו ל-NCR תואמות לתנאים של כל מדיניות פרטיות או כל התחייבות אחרת שביצעו בפניך.

כפי שתואר למעלה, אתרי האינטרנט, היישומים והשירותים של NCR עשויים לכלול מגוון כלים, כולל cookies, אשר יסייעו לנו לשפר את החוויה שלך ולקבוע את יעילות היוזמות השיווקיות שלנו.

 

·       קובצי cookie – קובץ cookie הוא יחידה קטנה של נתונים שאתר אינטרנט יכול לשלוח לדפדפן רשת, שלאחר מכן מאוחסן במכשיר המחשוב של משתמש הדפדפן. אנו עשויים להשתמש בקובצי cookie, לבדם או בשילוב עם נתונים אחרים שייתכן שנאסוף מטכנולוגיות אחרות (כמו יומני שרת) כדי לגרום לאתרי האינטרנט שלנו לעבוד או לפעול בצורה יעילה יותר, להתאים אישית את חוויית המשתמש, או להפוך את אתרי האינטרנט שלנו ליותר שימושיים עבור המבקרים שלנו. תוכל לקבל פרטים נוספים אודות קובצי cookie בכתובת https://www.consumer.ftc.gov/articles/0042-online-tracking או www.youronlinechoices.eu.

·       טכנולוגיה אחרת ש-NCR עשויה להשתמש בה כדי לשפר את חווייתך. NCR , וספקי השירות שלנו, עשויים להשתמש גם בטכנולוגיה אחרת כדי לשפר את חווייתך. כמפורט להלן, טכנולוגיות אלה כוללות כלי ניתוח, מידע קובץ יומן, משואות רשת, קישורי רשת, ואובייקטים משותפים מקומיים.

 

·       כלי ניתוח - NCR עשויה להשתמש בכלי ניתוח כמו Google Analytics אוAdobe Analytics כדי לסייע לנו לנתח כיצד מבקרים משתמשים באתרי האינטרנט שלנו. בין השאר, כלים אלה משתמשים בקובצי cookie כדי לאסוף נתונים על מספר המבקרים באתר, אתר האינטרנט שהפנה את המבקרים אל האתר, והעמודים בהם צפו המבקרים באתר. הן Google Analytics והן Adobe Analytics משתמשים בקובצי cookie קבועים. כדי לסרב למעקב של Google Analytics בכל האתרים, בקר בכתובת http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. כדי לסרב למעקב של Adobe Analytics, בקר בכתובת http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 

·       מידע קובץ יומן - NCR מתעדת מידע קובץ יומן בכל פעם שאתה ניגש לאתרי האינטרנט שלה. דוגמאות למידע קובץ יומן כוללות את כתובת ה-IP שלך, סוג הדפדפן שלך, העמוד שממנו ניגשת לאתר האינטרנט שלנו, העמודים שצפית בהם בעת שביקרת באתר שלנו, העמוד האחרון שצפית בו לפני שיצאת מהאתר שלנו, והעמוד שאליו ניגשת לאחר שעזבת את אתר האינטרנט שלנו. אנו משתמשים בנתונים אלה באופן מצטבר ואיננו משתמשים בהם כדי לזהות אותך באופן אינדיבידואלי.

·       משואות רשת, תגי פיקסל, קובצי GIF בהירים וטכנולוגיות אחרות - טכנולוגיות אלה כרוכות בהשמת תמונות אלקטרוניות (ובדרך כלל שקופות) באתר אינטרנט או בדוא"ל. תמונות אלה שמות מידע מסוים במכשיר שלך כמו קובצי cookie, הזמן והמקום של עמוד שבו צפית ומשך הזמן שבו צפית בעמוד, כתובת ה-IP של המכשיר ששלף את התמונה, הזמן שבו משואת הרשת נצפתה ולמשך כמה זמן, וסוג הדפדפן ששלף את התמונה. אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות אלה, לדוגמה, כדי לקבוע האם פתחת או ניגשת לקישורים כולל מתוך הודעות שיווקיות מ-NCR. טכנולוגיות אלה לעיתים קרובות פועלות עם קובצי cookie; לפיכך, אם אינך רוצה שנקשר בין מידע קובץ ה-cookie שלך עם ביקורייך באתר האינטרנט שלנו, עליך לכבות קובצי cookie בדפדפן שלך.

·       קישורי רשת - הודעות דוא"ל מ-NCR עשויות להכיל קישורים שנועדו להוביל אותך לעמוד אינטרנט לאחר הכוונה מחדש בשרתי NCR (או אלו של ספקיה). אנו משתמשים במידע שאנו משיגים בעת תהליך ההכוונה מחדש כדי לקבוע האם יוזמת שיווק מסוימת היא יעילה, ועשויים לאסוף מידע הקשור לזהותך. אם אינך רוצה ש-NCR תאסוף מידע על הקישורים שאתה מקיש עליהם, אתה יכול לבחור בגרסה מבוססת-טקסט של ההודעה (אם האפשרות זמינה). אתה רשאי גם לבחור שלא להקיש על הקישורים שאנו מספקים בהודעות דוא"ל שאנו שולחים אליך ולחפש ברשת את המשאב הרלוונטי באופן עצמאי.

 

·       אובייקטים משותפים מקומיים ("קובצי Flash cookie") - חברת NCR עשויה להשתמש ב-Adobe Flash Player® כדי להעביר אליך תוכן מולטימדיה, כמו וידאו. כדי לשפר את חוויית המשתמש שלך, NCR עשויה להשתמש באובייקטים משותפים מקומיים מסוג Flash, הנקראים לעיתים "קובצי Flash cookie" - כדי לאחסן את המידע וההעדפות של תוכן ה-Flashשלך, באופן דומה לסוגים אחרים של קובצי cookieש-NCR משתמשת בהם. תוכל לנהל קובצי Flash cookie באמצעות הקישור הבא באתר האינטרנט של Adobe:‏ http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

·       הודעה בנוגע ל-APIs ול-SDKs אנו עשויים להשתמש ב-APIs ובערכות פיתוח תוכנה (SDK) חיצוניים כחלק מהפונקציונליות של היישומים שלנו. APIs ו-SDKs עשויים לאפשר לגורמים חיצוניים, כולל שותפי ניתוח נתונים ופרסום, לאסוף את המידע האישי שלך למטרות שונות כולל לצורך אספקת שירותי ניתוח ותוכן רלבנטי עבורך.  לפרטים נוספים אודות השימוש שאנו עושים ב-APIs וב-SDKs, צור עמנו קשר בהתאם לפרטים המופיעים בהמשך.

·       מידע ממקורות נוספים. אנו עשויים לאסוף מידע אישי אודותיך ממקורות נוספים, כולל באמצעות שירותים חיצוניים וארגונים במטרה להשלים את המידע אותו סיפקת לנו. לדוגמה, אם תיגש לאתר האינטרנט, ליישומים, למוצרים ולשירותים של החברה באמצעות יישום חיצוני, כגון חנות יישומים, שירות כניסה חיצוני או אתר רשת חברתית, אנו עשויים לאסוף מיישום חיצוני זה מידע אודותיך אותו הפכת לציבורי על ידי שינוי הגדרות הפרטיות שלך. מידע אותו אנו אוספים באמצעות השירותים הללו עשוי לכלול את שמך, את מספר המשתמש שלך, את שם המשתמש, המיקום, המין, תאריך הלידה, הדואר האלקטרוני, תמונת הפרופיל ואנשי הקשר השמורים בשירות זה. מידע משלים זה יאפשר לנו לאמת מידע שסיפקת לנו ולשפר את יכולתנו לספק לך פרטים אודות העסק, המוצרים והשירותים שלנו.

 

שימוש בנתונים אישיים

 

בסיס חוקי לעיבוד אותו מבצעת NCR . NCR תשתמש במידע אישי היכן שזה נחוץ באופן סביר כדי למלא את הצרכים העסקיים של NCR, כולל כדי:

 • לבצע חוזה עמך או לנקוט צעדים לבקשתך קודם לכניסה לחוזה;
 • לציית למחויבות חוקית או רגולטורית;
 • להגן על האינטרסים החיוניים שלך או אלה של אדם טבעי אחר;
 • לבצע משימה הנעשית לטובת האינטרס הציבורי;

·       לביצוע עיבוד בכפוף להסכמתך, אותה תוכל לבטל בכל עת באופן המתואר בהמשך;

·       לקדם אינטרס לגיטימי של NCR או צד שלישי כולל אך לא מוגבל לבאים:

 •  
  • לחקור ולפתח מוצרים, שירותים, הליכי שיווק או ביטחון כדי לשפר את הביצוע, החוסן, האמינות או היעילות שלהם;
  • לקיים ביקורת בנוגע לטרנזקציות, לשימוש ארעי בטווח קצר בהתאם לחוק הישים, לבצע ניפוי שגיאות במטרה לזהות ולתקן שגיאות שפוגעות בפונקציונליות הרצויה והקיימת, וכדי לבצע פעילויות במטרה לאמת או לשמור על איכות או בטיחות של שירות או של מכשיר;
  •  לזיהוי תקריות אבטחה, להגנה על עובדי NCR , על נכסים ועל רכוש של החברה מפני פעילות זדונית, הונאה, או פעילות בלתי חוקית אחרת כולל איומים או גרימת נזק גם לתשתית טכנולוגיית המידע של NCR , לקניין הרוחני או למוניטין או לרצון הטוב של החברה, ולצורך הגשת תביעה כנגד האחרים לפעילות זו;

o      הבטחת ציות למדיניות תאגידית רלוונטית;

o      אופטימיזציה לתועלת ממשאבים תאגידים גלובליים כולל ניהול עסקאות, כוח אדם ומערכות טכנולוגיות מידע.

מטרות עסקיות נוספות. בנוסף לאמור לעיל, NCR עשויה לעבד מידע אישי למטרות ובנסיבות הספציפיות הבאות:

 

·        מידע רגיש. ביחס לקטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים, NCR רשאית לעבד מידע כזה באופן שתואם את החוק החל.

·       מידע חוזי. כמתואר לעיל. NCR תשתמש במידע חוזי באופן התואם להתחייבויותיה החוזיות כלפי לקוחותיה ולחוק החל בעניין.  NCR אף עשויה להשתמש בנתוני חוזה כדי להקל על ציות לדרישות הרגולטוריות והחוקיות.

·       מידע שאינו מאפשר זיהוי. עבור נתונים שאינם מאפשרים זיהוי או נתונים מצטברים שהיו קודם לכן מידע אישי אולם כבר אינם יכולים להוביל לזיהוי אינדיבידואלים, NCR רשאית לערוך מחקר ופיתוח, ניתוח סטטיסטי, ניתוח מגמה או ניתוח דפוס כדי לשפר באופן מתמשך את מוצרינו, תהליכי השירותים שלנו והליכי ביטחון.

·       מכירות ושיווק - NCR רשאית להשתמש בנתונייך האישיים למטרות של מכירות ושיווק, כולל ליצור קשר עמך למשוב בסקרים על שביעות רצון לקוח או למטרות חקר שוק, לספק לך ספרות שיווקית על מוצרים ושירותים, להודיע לך על אירועים, ולספק לך מידע על NCR. תמיד תוכל לשנות את העדפות הפרטיות שלך כמפורט להלן. מעת לעת, NCR עשויה לייצר מיתוג משותף להצעה או להודעות תקשורתיות יחד עם צד שלישי, שעשוי גם הוא לאסוף את נתונייך האישיים. במקרים כאלה, השימוש בנתונייך האישיים על ידי צדדים שלישיים כאלה מכוסה על ידי מדיניות הפרטיות שלהם, ולא על ידי מדיניות פרטיות זו. במקרים אלה שבהם תבחר לשלוח עמוד לאדם אחר (כאשר יש אפשרות כזו), NCR עשויה לבקש נתונים אישיים מסוימים על אותו אדם כדי להשלים את בקשתך, כמו שמם וכתובת הדוא"ל שלהם, אולם NCR לא תעשה שימוש נוסף במידע כזה. השימוש של NCR עשוי לכלול, אך אינו מוגבל לביצוע שיחות מכירה, שליחת הודעות שיווקיות, העברה או השלמה של שירותים או עסקאות שנתבקשו, ומעקב וניתוח של סדרה של עסקאות.

 

·       כלי רשתות חברתיות - אם NCR משתמשת בכלי רשתות חברתיות כדי לספק לך מידע, המידע שלך יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותו כלי רשת חברתית רלוונטית.

 

·       ביצוע עסקאות עסקיות - NCR עשויה להשתמש בנתונים האישיים שלך כדי לממש בקשות לעסקאות עסקיות עמך או עם הארגון שלך. ביחס ללקוחות שלנו, בקשות כאלה עשויות לכלול, אך אינן מוגבלות, לאספקת מוצרים או שירותים כולל העברת הודעות על נושאים‚ תיקונים או עדכונים הקשורים למוצר, או יצירת קשר עמך בתגובה לשאלותייך, הערותייך, או בקשותייך. ביחס לספקים שלנו, בקשות כאלה עשויות לכלול הפקת הוראות רכישה, קבלת הזמנות, או אספקת מידע אחר כמו תחזיות. אם, באספקת שירות או תמיכה (כולל תמיכה המסייעת לך בשימוש אתרי האינטרנט או היישומים שלנו), אנו יוצרים עמך קשר באופן טלפוני או בתקשורת אלקטרונית באמצעות כלים כמו דוא"ל או צ'ט באינטרנט, אנו עשויים לנטר או לתעד את ההתקשרויות שלנו למטרות של בקרת איכות, אימון, או תיעוד פרטי ההתקשרות או העסקה.

 

·       גיוס - אם תגיש מועמדות לעבודה ב-NCR, אתה עשוי לספק לנו מידע על עצמך, כמו קורות חיים. אנו רשאים להשתמש בטכניקות עיבוד אוטומטיות על בקשות של מועמדים לצורך ציון או דירוג איכותני כדי לייעל את שיטות הגיוס שלנו. במקרים כאלה, עיבוד זה מפוקח על ידי מחלקת כוח האדם שלנו. אנו רשאים להשתמש במידע זה בקרב NCR כולה, כדי לשקול את מועמדותך לתעסוקה, וייתכן שנשמור על המידע שלך בקובץ לצורך התייחסות עתידית, כדי לסייע לציות של NCR לדרישות חוקיות רלוונטיות, וכפי שפורט במקום אחר במדיניות פרטיות זו או בהודעה נפרדת שייתכן שתימסר לך, ככל שהודעה כזו מתנגשת עם מדיניות פרטיות זו.

 

העברות

 

NCR היא חברה גלובלית עם פעילות, שותפים וספקים גלובליים. כשזה הכרחי לצורך הביצוע היעיל והאפקטיבי של עסקה או למימוש אחד השימושים של נתונים אישיים כמתואר לעיל, ייתכן ש-NCR תצטרך להעביר נתונים אישיים ממדינת האיסוף למדינה אחרת או אף בחלק מהמקרים, ב"העברות הלאה". כשהעברה כזו מתבצעת ממדינה או טריטוריה אחת לאחרת ובעיני המדינה המייצאת הראשונה ("מדינה מייצאת") היא אינה מספקת רמה נאותה של הגנה לזכויות ולחירויות של נשואי מידע, המדיניות של NCR היא לעשות כן על בסיס בקרות חוזיות בין חברות הקבוצה, שותפיה או ספקיה הרלוונטיים שנועדו להבטיח שבאופן מהותי, אותה רמה של הגנה תוענק לנתונים האישיים כמו במדינה המייצאת. אמצעי ההגנה החוזיים של NCR מבוססים על 'סעיפים חוזיים סטנדרטיים' שנוצרו על ידי הנציבות האירופית או רשות רגולטורית אחרת להגנת נתונים באופן המתאים לחוק במדינה המייצאת.

  

חשיפת נתונים אישיים

 

אנו עשויים לחלוק נתונים אישיים (כולל נתוני חוזה) בקטגוריות הבאות של גורמים חיצוניים:

שותפים. אנו עשויים לשתף מידע אישי בתוך NCR ועם החברות השותפות שלנו.

ספקי שירות. אנו עשויים לחלוק נתונים אישיים עם ספקים וספקי שירות שהם צד-שלישי העוזרים לנו לעבד נתונים אישיים. דוגמאות לקטגוריות של ספקים כוללות: ספקי שירות

כוח-אדם (כמו ספקי משכורות, ספקי בדיקות רקע, ספקי הטבות, וספקי ניהול מסמכים), ספקי טכנולוגיות מידע (כולל IT ושירותים רלבנטיים, ספקי מוצרי אבטחה, ספקי דואר אלקטרוני וספקי יישומים), ספקי שירות לקוחות, עובדים זמניים, יועצים וספקים נוספים במטרה לתמוך בתנאי המוצרים והשירותים שלנו. זו המדיניות של NCR להתקשר בחוזים עם הספקים וספקי השירותים שלנו הדורשים מהם לטפל במידע שלך באופן התואם את מדיניות NCR והחוק החל.

 

שותפים עסקיים. אנו עשויים לשתף את המידע האישי עם שותפים עסקיים עמם אנו משתפים פעולה לצורך הצעת מוצרים או שירותים. במקרים מעין אלה, שם השותף העסקי עשוי להופיע יחד עם השם שלנו.

 

שותפי פרסום. צדדים שלישיים אינם מפרסמים באתרי האינטרנט של NCR. עם זאת, NCR עשויה להתקשר בחוזה עם צדדים שלישיים האוספים מידע על פעילויותייך באינטרנט לאורך זמן ובאתרי אינטרנט שונים (כולל אתרי האינטרנט של NCR). צדדים שלישיים אלה משתמשים בקובצי cookieאו משואות רשת באתרי אינטרנט מרובים, כולל אתרי האינטרנט של NCR, כדי לאסוף מידע מסוים עליך (לדוגמה, כתובת ה-IP שלך, מזהי סלולר, דף/ים בו/בהם ביקרת, מיקום, שעה ביום) כדי לספק לך פרסומות ממוקדות על פי העדפותיך. אנו מקיימים אינטראקציה עם הגורמים החיצוניים הללו במטרה לסייע לנו באספקת פרסומות ממוקדות אודות NCR באתרים אחרים בהם תבקר. אם אנו צריכים לאפשר לצדדים שלישיים אלה לשים קובצי cookieבמכשיר שלך כדי לאפשר את התפקוד הזה, נעשה כן בהתאם למדיניות פרטיות זו. עם זאת, איסוף המידע שלך על ידי צדדים שלישיים, השימוש בו וחשיפתו, יהיו כפופים למדיניות הפרטיות שלהם ולהצהרותיהם. יש לך כמה אפשרויות לשליטה בהפצת פרסומות ממוקדות אישית על ידי NCR.

 חשיפה במקרה של מיזוג, מכירה או העברת נכסים מסוג אחר. מעת לעת, NCR עשויה לשקול כניסה לפעילויות פיתוח עסקי שונות העשויות לכלול מכירה, רכישה, מיזוג או ארגון מחדש של אחד או יותר מהעסקים שלה. פעילויות פיתוח עסקי אלה עשויות לדרוש חשיפה של נתונים אישיים לרוכש(ים) העתידי(ים) או הממשי(ים). כאשר נדרשות חשיפות שכאלה, NCR תעשה שימוש בהגנות רלוונטיות על נתונייך האישיים.

 

חשיפה לצורך הגנה עלינו או על גורמים אחרים. בנסיבות מסוימות, NCR עשויה להשתמש בנתונים אישיים או לשחרר אותם לצדדים שלישיים כאשר החשיפה נדרשת על פי חוק (לדוגמה חוק, שימוע משפטי, צו בית-משפט, או זימון). אנו גם שומרים לעצמנו את הזכות להשתמש בנתונייך האישיים או לספקם לצדדים שלישיים, כולל רשויות אכיפת חוק, מבקרים, יועצים ופקידי ממשלה, כדי להגן על זכויותיה של NCR או רכושה, ו/או הזכויות והרכוש של הלקוחות, השותפים העסקיים או הספקים שלנו, או של צדדים שלישיים אחרים. אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך גם במטרה לאכוף את המדיניות או את החוזים שלנו; כדי לאסוף סכומים המגיעים לנו; או כדי לסייע בחקירה או תביעה בגין חשד לפעילות בלתי חוקית או בגין פעילות לא חוקית ממשית.

  

זכויות הפרטיות שלך

 

העדפותיך. עומדת לרשותך בחירה מסוימת בנוגע למידע האישי שלך.  במקרים בהם נתת את הסכמת ל עיבוד המידע האישי שלך, תוכל לבטל הסכמה זו בכל עת ולמנוע עיבוד נוסף באופן הבא:

·        תקשורת בדואר אלקטרוני ובטלפון. מעת לעת, תוכל להירשם כדי לקבל מידע או גישה לשירותי NCR, או כאשר החוק מתיר זאת, נוכל באופן יזום לספק לך מידע שאנו מאמינים שעשוי לעניין אותך. בכל המקרים, נספק לך מנגנונים לסרב לקבלת הודעות או שירותים כאלה. נוסף על כך, תוכל לסמן לנו שאתה מבקש שלא לקבל עוד מאיתנו הודעות שיווק בדוא"ל באמצעות הוראות ביטול הרשמה הכלולות בהודעות הדוא"ל שאולי תקבל מאיתנו, ותוכל תמיד ליצור עמנו קשר ישירות כמפורט במדיניות פרטיות זו.

·       נתוני חוזה. ביחס לנתוני חוזה, הלקוח של NCR אחראי להשגת הסכמה, וכאשר רלוונטי, לעיבוד בקשות סירוב או ביטול הרשמה.

·       מכשירים ניידים. אם תתקין את היישום הנייד של NCR , NCR עשויה לשלוח לך הודעות בדחיפה באמצעות יישומי הטלפון הנייד שלה. בכל עת תוכל לבטל קבלת תקשורת מסוג זה על ידי שינוי ההגדרות במכשיר הנייד שלך. אם תשתמש ביישומים הניידים של החברה, אנו עשויים לאסוף גם מידע מבוסס מיקום. תוכל לבטל את הרשמת לאיסוף מידע זה על ידי שינוי ההגדרות במכשיר הנייד שלך.

·       Do Not Track (אל תעקוב, או “DNT”) היא העדפת פרטיות אותה משתמשים יכולים לקבוע בדפדפנים מסוימים. לתשומת לבך, נכון לעתה NCR אינה מגיבה ואינה מתחשבת באותות DNT או במנגנונים דומים בהם נעשה שימוש באמצעות דפדפני אינטרנט.

·       Cookies ופרסום מבוסס עניין. תוכל להפסיק או להגביל את השימוש בטכנולוגיות מסוימות במכשיר שברשותך, או להסיר אותן על ידי שינוי ההעדפות בדפדפן שלך או בהרשאות המכשיר בו אתה משתמש. אם תרצה לשנות את הגדרות קובצי ה-cookie של הדפדפן שלך, אנא פנה לסיוע באינטרנט באמצעות הדפדפן שלך או לאתר האינטרנט של יצרן המכשיר שלך.  עם זאת, שים לב שאם תחליט לכבות את קובצי ה-cookie, ייתכן שתכונות מסוימות באתרי האינטרנט שלנו לא יהיו זמינות עבורך וחלק מהעמודים לא יוצגו כראוי. לפרטים נוספים אודות ניהול קובצי ה-cookie במכשירך, אנא בקר בכתובת  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. ענף הפרסום המקוון מספק גם אתרים בהם תוכל לבטל את ההרשמה לקבלת פרסומות ממוקדות משותפי נתונים ומשותפי פרסום נוספים אשר לוקחים חלק בתוכניות פיקוח עצמי. תוכל לגשת אל האתרים הללו ולקבל פרטים נוספים אודות פרסום ממוקד, בחירת הצרכנים והפרטיות, בכתובות http://www.youronlinechoices.eu/, https://youradchoices.ca/choices/, www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp, ו-www.aboutads.info/choices/.  כדי לקבוע בנפרד את העדפותיך ביישומים ניידים במכשיר נייד, תוכל להוריד את היישום AppChoices של DAA מחנות היישומים של המכשיר. לחילופין, במכשירים מסוימים תוכל להשתמש בבקרות הפלטפורמה של המכשיר שבהגדרות כדי לקבוע את בחירתך.

לתשומת לבך, עליך לבטל את ההרשמה בכל דפדפן ובכל מכשיר בנפרד. ייתכן שפרסומות באתרים חיצוניים שמכילות קישור AdChoices הופנו אליך בהתאם למידע שנאסף על ידי שותפי פרסום במהלך הזמן ובאתרים שונים. הפרסומות הללו עשויות לכלול גם מנגנון לביטול הרשמה לשימוש שעושים שותפי הפרסום במידע זה למטרת פרסום מבוסס אינטרנט. בנוסף, גם אם תממש את בחירותיך ייתכן שעדיין תקבל פרסומות גנריות, שאינן-ממוקדות מ-NCR . 

הזכויות האינדיבידואליות שלך. בהתאם לחוק הישים, אנו מספקים מספר מנגנונים אשר יאפשרו לך:

·       לגשת לנתונים האישיים עלייך באופן התואם את הדרישה החוקית. נוסף על כך, יש לך זכות במקרים מסוימים לקבל או להחזיק בנתונים האישיים שלך שהועברו לצד אחר. כאשר הדבר מותר בחוק, NCR עשויה לדרוש עמלה סבירה אם נידרש לספק מידע עליך.

·       לבקש תיקון של הנתונים האישיים שלך כאשר הם אינם מדויקים. במקרים מסוימים, NCR עשויה לספק כלים לשירות-עצמי המאפשרים לך לעדכן נתונים אישיים לגבייך או יפנו אותך אל בקר המידע האישי שלך שיוכל לבצע את התיקון. 

·       לבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך כאשר הדבר נדרש בחוק, בכפוף לחריגות מסוימות המתוארות בחוק.

·       לבקש הגבלת עיבוד הנתונים האישים שלך כאשר בקשות כאלה מותרות בחוק. NCR תודיע לך לפני שנתחיל לעבד כל מידע עליך שזה עתה הוגבל.

 

תוכל לבצע כניסה לחשבונך או להשתמש במנגנוני יצירת הקשר המופיעים בהמשך כדי לשלוח את בקשתך. אנו נעבד בקשות מעין אלו בהתאם לחוקים הישימים. במקרים בהם יש צורך להגן על פרטיותך, NCR עשויה לנקוט בצעדים סבירים ולאמת את זהותך לפני הטיפול בבקשה.

חריגות להסכמות. במקרים בהם נתת את הסכמתך בעבר, תמיד תוכל לסגת מהסכמתך לעיבוד זה בכל זמן, עם זאת, בחירתך לעשות כן לא תשפיע על מידת חוקיות העיבוד של NCR לפני נסיגתך מההסכמה. מרגע שתיסוג מהסכמתך, לא נמשיך לעבד את המידע שלך למטרה/ות המקורית/ית לה/ן הסכמת ואלא אם ישנו בסיס לגיטימי משכנע להמשך הטיפול באופן שעוקף את תחומי העניין, הזכויות והחופש שלך או אם יש צורך בעיבוד לגיבוש, להוצאה לפועל או להגנה במסגרת תביעה משפטית.

 סירוב לבקשה. בנסיבות מסוימות החוק החל עשוי להתיר ל-NCR לדחות בקשות כאלה, לדוגמה כאשר בקשת גישה על-פניה אינה מבוססת או מוגזמת, במיוחד כאשר היא חוזרת על עצמה, כאשר הנטל או ההוצאות של אספקת הגישה יהיו בלתי-פרופורציונליים לסיכונים לפרטיותך, או כאשר יופרו הזכויות של אנשים אחרים. תוכל לערער על דחייה תוך יצירת קשר עם NCR באופן המפורט בסעיף יצירת הקשר במדיניות פרטיות זו.

שימוש בקבלת החלטות אינדיבידואלית אוטומטית כולל ניתוח סטטיסטי ויצירת פרופיל

 

NCR עשויה להשתמש בטכניקות סטטיסטיות ואנליטיות כדי לסייע לקבלת החלטות אינדיבידואלית אוטומטית כולל יצירת פרופיל למטרות שיפור האיכות, הביצועים והיעילות של המוצרים, השירותים או התהליכים שלנו, או כדי לסנן מועמדים לתעסוקה, להקל על ציות לחוק או למדיניות, או להגן על תשתית טכנולוגיית המידע שלנו.

 

הגנה על הנתונים האישיים שלך

 

יישמנו אמצעים פיזיים, טכניים וארגוניים סבירים וראויים שנועדו להגן על נתונים אישיים המכוסים במדיניות פרטיות זו, כולל נתוני חוזה, מפני אובדן, שימוש לרעה, וגישה בלתי-מורשית, חשיפה, שינוי והשמדה. NCR איננה אחראית ואינה יכולה להיות ערבה לביטחון של כל מידע אישי המועבר דרך האינטרנט. באופן דומה, אין כל ערובה שאמצעי הביטחון הפיזיים, הטכניים, או הארגוניים שלנו הם חסינים לחלוטין. זוהי אחריותך להגן על ביטחון מידע ההתחברות שלך.

שמירת מידע אישי

NCR תחזיק בנתונים האישיים שלך רק כל עוד זה הכרחי כדי לתמוך במטרות הכוללות שלשמן אספה NCR מידע כזה וגם לכל תקופה נוספת העשויה להידרש או הכרחית באופן סביר לתיעוד, ניתוח או מענה לדרישות חוקיות או רגולטוריות. אנו נוקטים צעדים לצמצם את ההחזקה של נתונים אישיים וכן את הגישה והשימוש בהחזקה מתמשכת כזו למה שדרוש מבחינה סבירה. כדי לקבוע את תקופת ההחזקה הראויה לנתונייך האישיים, נשקול את הכמות, האופי והרגישות של הנתונים האישיים, הסיכון הפוטנציאלי לנזק משימוש בלתי מורשה או חשיפה של נתונייך האישיים, המטרות שלשמן אנו מעבדים את נתונייך האישיים והאם אנו יכולים להשיג מטרות אלה באמצעים אחרים, והדרישות החוקיות החלות בעניין.

מידע לגבי ילדים

 

היישומים ואתרי האינטרנט של NCR אינם מיועדים לילדים מתחת לגיל 16ואיננו אוספים מהם ביודעין נתונים אישיים. שימושך באתרי האינטרנט שלנו מהווה אישור שאתה בן 16שנים לפחות. NCR אינה מבקשת ביודעין נתונים מילדים מתחת לגיל 16או משווקת אליהם. אם הנך הורה או אפוטרופוס, ואתה מאמין שילדך סיפק ל-NCR נתונים אישיים בלי הסכמתך, אנא צור עמנו קשר כמתואר בהמשך.

  

שינויים במדיניות פרטיות זו

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ונפרסם עותק מעודכן וזמין של מדיניות פרטיות שכזו באתר האינטרנט שלנו. אם אנו מפרסמים מהדורות אשר מהוות שינוי מהותי באופן בו אנו משתמשים או משתפים את המידע האישי שלך מהאופן בו עשינו זאת בעבר, אנו נאפשר לך להסכים או לבטל את הסכמתך לשינויים הללו לפני החלתם על המידע האישי בהתאם לחוק הישים.

  

שינוי העדפותייך ויצירת קשר עמנו

 

תוכל לשנות את ההעדפות השיווקיות שלך בלחיצה כאן

 

אנו רוצים לטפל בכל דאגה שיש לך. תוכל לשלוח הערות או שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו או לטיפול של NCR במידע האישי שלך לכתובת office.privacy@NCR .com, או בדואר אל:

 

NCR Corporation

Privacy Office

864 Spring Street NW

Atlanta, GA 30308

חיוג חינם בארה"ב: 1-800-CALL-NCR

  

באיחוד האירופאי

EU.DPO@NCR .com

NCR Corporation

Group Data Protection Officer (EU)  

c/o NCR Limited

5 Merchant Square, 9th Floor

London, W2 1BQ, United Kingdom

אם NCR אינה מטפלת באופן משביע רצון בבעיות שלך ואתה כפוף לרגולציית ההגנה הכללית של האיחוד האירופי, עומדת לך הזכות להגיש תלונה לרשות המפקחת שלך.