Gizlilik

NCR’nin Gizlilik Politikası 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncellenecektir. 

 

Arapça - Almanca - İspanyolca (İspanya) - İspanyolca (Latin Amerika) - Fransızca (Fransa) - İbranice - İtalyanca

Japonca - Portekizce (Portekiz) - Rusça - İngilizce - Basitleştirilmiş Çince

 

Yeni Olan Nedir?

 

 • NCR küresel bir şirkettir. Gizlilik Politikamızı Avrupa Birliği’nin 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan Genel Veri Koruma Düzenlemesi’nin gerekliliklerini karşılayacak şekilde değiştirdik.
 • Ayrıca Kişisel Verilerinizi nasıl İşleme Aldığımız konusunda daha şeffaf olmaya gayret ettik.

 

Gizlilik Politikamızda ya da haklarınızda yaptığımız değişiklikler ile ilgili sorularınız varsa, lütfen office.privacy@ncr.comadresinden bize ulaşın.

 

NCR Corporation ve iştirakleri (toplu olarak “NCR”), NCR’nin müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin ve hizmetlerin hükmüyle bağlantılı olarak erişiminin olduğu (bu Gizlilik Politikasında) İşleme Aldığımız (aşağıda belirtildiği gibi) hakkınızdaki Kişisel Bilgilerin (aşağıda belirtildiği gibi) gizliliğini ve bütünlüğünü korumayı taahhüt etmektedir; “hakkınızda” ifadesiyle NCR’nin hakkındaki bilgileri topladığı, kullandığı ya da açıkladığı bireyler kastedilmektedir.  NCR, Kişisel Bilgileri iş yaptığımız ülkelerdeki geçerli yasalara ve sözleşme gerekliliklerine göre korumak için makul ve uygun önlemleri almaktadır.

 

 

 

 

 

Bu Gizlilik Politikasının Kapsamı

 

Bu Gizlilik Politikası, aşağıdaki koşullar hariç olmak üzere, nasıl ya da nereden elde edildiğine veya nerede saklandığına ya da kullanıldığına bakılmaksızın NCR’nin İşleme Aldığı tüm Kişisel Bilgiler için geçerlidir. Bu Gizlilik Politikası, özellikle belirtildiği durumlar hariç, Sözleşme Verileri (aşağıda belirtildiği gibi) için geçerli değildir. Bu Gizlilik Politikası, bu Gizlilik Politikasının eki ya da NCR’den aldığınız ayrı bir Gizlilik Bildirimi için, söz konusu ekin ya da ayrı bildirimin bu Gizlilik Politikasıyla çelişmesi halinde, geçerli değildir. Son olarak bu Gizlilik Politikası NCR’nin sizinle imzalamış olduğu sözleşme için, söz konusu sözleşmenin koşullarının bu Gizlilik Politikasıyla çelişmesi halinde, geçerli değildir.

 

 

Tanımlar

 

“Sözleşme Verileri”, NCR’nin müşteri sözleşmesi kapsamında sunduğu ürün ve hizmetlerle bağlantılı olarak İşleme Aldığı müşterilerimizin müşterileri ya da müşterilerimizin personeli hakkındaki Kişisel Bilgiler anlamına gelmektedir.  “Sözleşme Verileri”, NCR’nin müşteri sözleşmesi kapsamında sunduğu ürün ve hizmetlerle bağlantılı olarak İşleme Aldığı müşterilerimizin, müşterileri ya da müşterilerimizin personeli hakkındaki Kişisel Bilgiler anlamına gelmektedir.

 

“Kişisel Bilgi” tanımlanmış ya da tanımlanabilir bir gerçek kişi ile ilgili olan, yasanın korunmasını sağlayan bilgi anlamına gelmektedir. Tanımlanabilir gerçek kişi, bir kimlik numarası ile ilişkilendirilerek ya da bireyin fiziksel, fizyolojik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özel bir ya da birkaç etkenle doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlanabilen bir kişidir.

 

“İşleme Alma” toplama, kayıt, organize etme, yapılandırma, depolama, adaptasyon ya da değiştirme, veri alma, danışma, kullanım, iletim yoluyla açıklama, yayma ya da başka şekilde erişir kılma, hizalama ya da birleştirme, kısıtlama, engelleme, silme veya imha etme gibi otomatik araçlarla olsun olmasın Kişisel Bilgi üzerinde gerçekleştirilmiş işlem ya da işlemler dizisi anlamına gelmektedir.

 

“İşleme Alan”, Denetleyici adında Kişisel Bilgileri İşleme Alan gerçek ya da tüzel kişi, kamu yetkilisi, acente ya da başka organlar anlamına gelmektedir.

 

“Özel Kategoriler”, geçerli yasa kapsamında belirtildiği ölçüde, ırksal ya da etnik kökeni, siyasi fikirleri, dini ya da felsefi inançları veya sendika üyeliğini, genetik bilgilerin işleme alınmasını, gerçek kişinin benzersiz özelliklerini tanımlayan biyometrik verileri, gerçek kişinin sağlığıyla ilgili bilgileri veya cinsel hayatı ya da cinsel yönelimi ile ilgili bilgileri ortaya koyan Kişisel Bilgi anlamına gelmektedir.

 

 

Sözleşme Verileri Bakımından NCR Müşteri Yükümlülükleri

 

Kişisel Bilgileri sadece müşteri sözleşmelerimizin performansı için İşleme Aldığımızda, NCR İşleme Alan olarak davranır ve yasa kapsamında size karşı yükümlülüklerine uymaları için müşterilerine güvenir. Söz konusu İşleme Alma için ilgili NCR müşteri gizlilik politikası, bu Gizlilik Politikası değil, geçerlidir ve müşteriye karşı yükümlülüklerimiz onlarla yaptığımız sözleşmede ortaya konulmuştur. 

 

 

Kişisel Bilgilerin Toplanması

 

NCR’nin sizin hakkınızda topladığı bilgiler, bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla kullanıcı kimliklerini ve parolaları; demografik bilgileri; isminiz, adresiniz, e-posta adresiniz ya da telefon numaranız gibi iletişim bilgilerini; konum bilgilerini; IP adresini; makine adresini ya da eğitim bilgilerini ya da çalışma bilgilerini içerebilir.

 

Kişisel Bilgileri NCR’ye çevrimiçi bir hesaba ya da etkinliğe kaydolmak, posta listesine kaydolmak, bir ürün ya da hizmet satın almak, iş başvurusu yapmak, bilgi formu doldurmak ya da bizimle soru, yorum ya da talep gibi başka nedenlerle iletişim kurmak gibi çeşitli yollarla sağlayabilirsiniz.  Ayrıca NCR ilginizi çekebilecek NCR ürünleri ve hizmetleri hakkında size bilgi vermek ya da hakkınızda sahip olduğumuz bilgilerin doğruluğunu korumak için adımlar atmak amacıyla sizin hakkınızda bilgi toplayabilir ya da Kişisel Bilgi elde edebilir. NCR, aşağıda belirtildiği gibi, siz NCR web sayfasını ziyaret ettiğinizde hakkınızda bilgi toplamak için belli teknolojileri kullanabilir. 

 

NCR hakkınızda Kişisel Bilgileri sadece adil ve yasal yollarla toplayacaktır ve söz konusu bilgileri toplama amacımız ve NCR’nin bilgileri nasıl İşleme Aldığı konusunda size karşı şeffaf olmak için tasarlanmış adımlar atacaktır.

 

Sözleşme Bilgileri ile ilgili olarak, NCR’nin sözleşme kapsamında kendilerinden aldığı Kişisel Bilgilerin İşleme Alınmasının müşterilerimizin gizlilik politikalarına uygun olmasını sağlamak müşterilerimizin sorumluluğudur.

 

 

Kişisel Bilgilerin Kullanılması

 

NCR bu Gizlilik Politikası kapsamında yer alan Kişisel Bilgileri geçerli yasalara uygun bir şekilde ve:

 

 • Yasanın izninizi gerektirdiği yerlerde izniniz üzerine kullanacaktır.  Bu işleme alma süreci için verdiğiniz rızayı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz, ancak NCR’nin siz rızanızı geri almadan önce işleme almış olduğu sürecin yasaya uygunluğu bundan etkilenmez.  İzninizi geri aldığınızda, sizin çıkarlarınıza, haklarınıza ya da özgürlüklerinize baskın gelen yasal zemin olmadıkça veya kanuni hakların tesisi, uygulanması ya da savunulması için gerekmedikçe bilgilerinizi başlangıçta izin vermiş olduğunuz amaçlarla kullanmayacağız. Kişisel Bilgilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla işleme almışsak, istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz, ki bu durumda artık Kişisel Bilgilerinizi söz konusu pazarlama amacıyla kullanmaya devam etmeyeceğiz; ya da
 • Mantık çerçevesinde NCR’nin aşağıda belirtilen iş ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olduğunda:
  • Sizinle sözleşme yapmak ya da sözleşmeye girmeden önce isteğiniz üzerine adımlar atmak;
  • Mevzuata ilişkin ya da yasal bir yükümlüğe uymak;
  • Sizin ya da bir başka gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak;
  • Kamu çıkarı için bir iş gerçekleştirmek;
  • NCR'nin ya da üçüncü tarafın meşru menfaati için ancak aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla:
   • Performanslarını, dayanıklılığı, güvenilirliklerini ya da verimliliklerini artırmak için ürün, hizmet, pazarlama ya da güvenlik prosedürleri araştırmak ve geliştirmek;
   • NCR personelini, mülkünü ve varlıklarını NCR’nin bilgi teknolojisi alt yapısına, Fikri mülkiyetine ya da saygınlığına ya da itibarına karşı olanlar da dahil, tehditlere ya da zararlara karşı korumak;
   • İlgili kurumsal politikalara uyum sağlamak;
   • Ticari işlemler, personel ve bilgi teknoloji sistemleri dahil, küresel kurumsal kaynakların kullanımının optimize edilmesi.

 

Kişisel Bilgilerin Özel Kategorileriyle ilgili olarak, NCR söz konusu bilgileri, geçerli yasaya uygun bir şekilde ve:  

 • Açık rızanızla bir ya da birden fazla belirlenmiş amaç için İşleme Alabilir. Bu işleme alma süreci için verdiğiniz rızayı istediğiniz zaman geri alabilirsiniz, ancak NCR’nin siz rızanızı geri almadan önce işleme almış olduğu sürecin yasaya uygunluğu bundan etkilenmez.   Rızanızı geri aldığınızda, bunu yapmamız için yasal bir neden olmadığı sürece bilgilerinizi işleme almayacağız. Yasanın bilgilerinizi işleme almaya devam etmemize izin verdiği yerlerden biri kanuni hakkın aranması ya da savunulması olabilir; ya da
 • İşleme Almanın:
  • yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz ve çalışan olarak haklarımızı kullanmamız için gerekli olduğu hallerde; ya da
  • sizin ya da başka birisinin hayati çıkarlarını korumak için gerekli olduğu ve izin vermek için fiziksel ya da yasal olarak yetersiz olduğunuz hallerde; ya da
  • açıkça halka açık hale getirdiğiniz Kişisel Bilgilerle ilgili olduğu hallerde; ya da
  • NCR kanuni haklarını ararken ya da savunurken gerektiğinde veya mahkeme bizi buna zorladığında; ya da
  • önemli kamu çıkarı için gerekli olduğunda; ya da
  • çalışma kapasitenizin değerlendirilmesi için gerekli olduğunda.

 

Pek çok durumda Kişisel Bilgileri size bilgi, ürün ya da hizmet sunmak için ya da sözleşme imzalarken ya da uygularken araştıracağız. Başka hallerde, kanun Kişisel Bilgileri araştırmamızı gerektirebilir. Her iki durumda da bilgi toplama nedenlerimiz ve topladığımız bilgilerin gönüllü olup olmaması ve eğer bilgi sağlamayı tercih etmezseniz bunun sonuçlarının neler olacağı bakımından size karşı şeffaf olmaya çalışacağız.

 

NCR Kişisel Bilgilerinizin bütünsel olarak doğruluğunu ve bütünlüğünü iyileştirmemize yardımcı olmak ve sizinle gerçekleştirdiğimiz etkileşimlerimizi daha iyi uyarlayabilmemiz için hakkınızda çeşitli diğer kaynaklardan elde ettiği bilgileri birleştirebilir.

 

NCR Kişisel Bilgileri sadece NCR’nin söz konusu bilgileri toplama amacını desteklemek için gerekli olduğu sürece artı kayıt tutma, analiz ya da yasal veya mevzuata ilişkin gereklilikleri karşılamak için gerekli olduğu süre boyunca saklayacaktır. Makul surette gerekli olan alıkoyma süresi boyunca Kişisel Bilgilere erişimi, bunların kullanılmasını ve alıkoyulmasını en aza indirmek için önlemler alıyoruz.   Kişisel Bilgilerin alıkoyma süresini belirlemek için Kişisel Bilgilerin miktarını, niteliğini ve hassasiyetini; Kişisel Bilgilerinizin yetkisiz olarak kullanımın veya açıklanmasının neden olacağı potansiyel riski ya da zararı; Kişisel Bilgilerinizi işleme alma amacımızı ve söz konusu amaçlara başka araçlarla ulaşıp ulaşamayacağımızı ve geçerli yasal gereklilikleri dikkate alacağız.

 

NCR’nin kullanımı, bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, satış aramaları yapmayı, pazarlama yazışmaları göndermeyi, istenen hizmetleri ya da işlemleri sunmayı veya tamamlamayı, bir dizi işlemi takip ve analiz etmeyi kapsayabilir.

 

NCR Sözleşme Bilgilerini geçerli sözleşme yükümlülüklerine ve geçerli yasaya uygun şekilde kullanacaktır.  NCR Sözleşme Bilgilerini mevzuata ilişkin ve yasal gereklilikleri kolaylaştırmak için de kullanabilir.

 

Daha önce Kişisel Bilgi olan ancak artık bireyleri tanılamayan anonim ya da birleştirilmiş bilgiler için, NCR ürünlerimizi, hizmetlerimizi, süreçlerimizi ve güvenlik prosedürlerimizi sürekli olarak iyileştirmek için araştırma ve geliştirme, istatistiksel, trend veya model analizi gerçekleştirebilir.

 

Satış ve Pazarlama - NCR Kişisel Bilgilerinizi müşteri memnuniyeti anketleri ya da pazar araştırması için geri bildirimlerinizi almak, size ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama kaynakları sunmak, sizi etkinliklerden haberdar etmek ve NCR hakkında bilgi vermek amacıyla sizinle iletişim kurmak da dahil olmak üzere satış ve pazarlama amacıyla kullanabilir. Gizlilik tercihlerinizi istediğiniz zaman aşağıda belirtildiği şekilde değiştirebilirsiniz. Zaman zaman, NCR hakkınızda Kişisel Bilgileri toplayabilecek olan bir üçüncü tarafla ortak bir teklif ya da iletişim hazırlayabilir.  Bu durumlarda, Kişisel Bilgilerinizin üçüncü taraflarca kullanımı bu Gizlilik Politikası değil, söz konusu tarafların ilgili gizlilik politikaları kapsamında yer alır. Bir sayfayı başka bir bireye göndermeyi tercih ettiğiniz hallerde (böyle bir seçenek söz konusu olduğunda), NCR talebinizi yerine getirmek için söz konusu bireyle ilgili ismi, e-posta adresi gibi belli Kişisel Bilgileri isteyebilir, ancak NCR söz konusu bilgileri kullanmayacaktır.

 

Sosyal Ağ Araçları - NCR size bilgi sağlamak için sosyal ağ araçlarını kullanırsa, bilgileriniz geçerli sosyal ağ aracının kullanım koşullarına ve gizlilik politikasına tabi olacaktır.

 

Ticari İşlemlerin Gerçekleştirilmesi - NCR Kişisel Bilgilerinizi sizle ya da kuruluşunuzla ticari işlem taleplerini gerçekleştirmek için kullanabilir.  Müşterilerimiz bakımından söz konusu taleplere, bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, ürün sorunlarının, onarımlarının ya da güncellemelerinin bildirimlerinin iletilmesi de dahil olmak üzere ürün ya da hizmet sunulması veya sorularınıza, yorumlarınıza ya da taleplerinize cevaben sizinle iletişime geçilmesi dahil olabilir. Tedarikçilerimiz bakımından, söz konusu taleplere satın alma emirlerinin yayınlanması, fatura alınması ya da tahminlerin sunulması gibi diğer bilgilerin sağlanması dahil olabilir.  Eğer, hizmet ya da destek sunarken (web sitelerimizin ya da uygulamalarımızın kullanımıyla ilgili yardım sağlanması da dahil), sizinle telefon aracılığıyla ya da e-posta veya çevrimiçi sohbet gibi araçlar aracılığıyla elektronik iletişimle iletişim kurarsak, kalite güvence, eğitim amacıyla ya da etkileşimin ya da işlemin detaylarını belgelemek için etkileşimlerimizi izleyebiliriz ya da kaydedebiliriz.

 

İşe Alım - NCR’ye iş başvurusunda bulunursanız, bize kendiniz hakkında özgeçmişiniz gibi bilgileri sunabilirsiniz.  İşe alım uygulamalarımızın verimliliğini en uygun şekle getirmek için aday başvurularında nitelikli puanlandırma ve derecelendirme için otomatik süreç işleme alma tekniklerinden yararlanabiliriz. Ancak bu durumlarda söz konusu işleme alma İnsan Kaynakları personeli tarafından denetlenmektedir.  NCR bünyesindeki bu bilgileri sizi işe alım için değerlendirmek amacıyla kullanabiliriz ve bilgilerinizi ileride değerlendirmek üzere, NCR’nin geçerli yasal gerekliliklere uymasını sağlamak için ve bu Gizlilik Politikasında ya da size sunulmuş olabilecek ayrı bir bildirimde aksi belirtildiğinde, söz konusu bildirimin bu Gizlilik Politikasıyla çelişmesi halinde, dosyada saklayabiliriz.

 

 

Transferler

 

NCR küresel operasyonları, ortakları ve tedarikçileri bulunan küresel bir şirkettir. Bir ticari işlemin verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için ya da Kişisel Bilgilerin yukarıda belirtilen kullanımlarından birini yerine getirmek için gerekli olduğunda, NCR’nin Kişisel Bilgileri topladığı ülkeden başka ülkeye transfer etmesi, hatta bazı durumlarda ‘ileriye doğru transfer etmesi’ gerekebilir. Söz konusu transfer bir ülkeden ya da bölgeden ilk olarak dışa aktaran ülkenin (“Dışa Aktaran Ülke”) veri sahiplerinin hakları ve özgürlükleri için yeterli seviyede koruma sunmadığı düşünülen bir başka ülkeye ya da bölgeye yapıldığında, ilgili grup şirketleri, ortaklar ya da tedarikçiler arasında Kişisel Bilgilere Dışa Aktaran Ülkedeki aynı koruma seviyesinin uygulanmasını sağlamak üzere tasarlanmış olan sözleşmeye dayalı kontrollere dayanarak NCR’nin politikası bunu gerçekleştirir.  NCR’nin sözleşmeye dayalı tedbirleri Dışa Aktaran Ülkenin yasalarına uygun olarak, Avrupa Komisyonu ya da diğer veri koruma düzenleyici kurulu tarafından yayınlanmış olan ‘standart sözleşme maddelerine’ dayanır.

 

 

 

Kişisel Bilgilerin Açıklanması

 

Kişisel Bilgileri (Sözleşme Bilgileri dahil) NCR bünyesinde ve bu Gizlilik Politikasında belirtilen kullanımlarla bağlantılı ve söz konusu politikanın şartlarına uygun olarak dünya genelinde çalıştığımız ülkelere transfer etmek yolu da dahil olmak üzere paylaşabiliriz.

Kişisel Bilgileri biz Kişisel Bilgileri İşleme Almamız için yardımcı olan üçüncü taraf tedarikçilerle ve hizmet sağlayıcılarıyla paylaşabiliriz. Tedarikçi kategorilerinin örneklerine aşağıda belirtilenler dahildir: İK hizmet sağlayıcıları (maaş bordrosu sağlayıcıları, özgeçmiş doğrulaması sağlayıcıları, özlük hakları sağlayıcıları ve belge yönetimi sağlayıcıları gibi), güvenlik ürünü sağlayıcıları, e-posta sağlayıcıları ve uygulama sağlayıcıları gibi BT satıcıları, taşeron işçiler ve danışmanlar.

NCR, tedarikçilerimizle ve hizmet sağlayıcılarımızla onların bilgileri NCR’nin politikasına ve geçerli yasaya uygun bir şekilde ele almasını gerektiren sözleşmeler yapmaktadır.

 

NCR ayrıca sizi yeniden satıcılar gibi üçüncü taraf iş ortaklarına bireysel seviyede tanımlayan bilgiler sağlayabilir.  Ancak NCR söz konusu bilgileri bu üçüncü taraflara satmaz ya da kiralamaz.

 

Zaman zaman, NCR bir ya da birden fazla işletmesinin satışı, satın alması, birleşmesi ya da yeniden organizasyonu ile ilgili olabilecek çeşitli iş geliştirme faaliyetlerine girmeyi düşünebilir.  Bu iş geliştirme faaliyetleri Kişisel Bilgilerin olası ya da gerçek alıcıya/alıcılara açıklanmasını gerektirebilir. Bu tür açıklamalar gerektiğinde, NCR Kişisel Bilgilerinizin uygun şekilde korunmasını sağlamaya çalışacaktır.

 

Belli durumlarda, yasa gereği (örn. nizamname, kanuni kovuşturma, mahkeme emri ya da celpname) açıklanması gerektiğinde, NCR Kişisel Bilgileri kullanabilir ya da üçüncü taraflara açıklayabilir. Ayrıca, NCR’nin haklarını ya da mülkiyetini ve/veya müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, tedarikçilerimizin ya da diğer üçüncü tarafların haklarını ya da mülkiyetlerini korumak amacıyla Kişisel Bilgilerinizi emniyet yetkilileri, denetçiler, danışmanlar ve devlet yetkilileri gibi Üçüncü Taraflara karşı kullanma ya da açıklama hakkımızı saklı tutuyoruz.

 

 

 

Gizlilik Tercihlerinizin Ayarlanması ve Ayrılma

 

Zaman zaman NCR hizmetlerinden bilgi almak ya da bu hizmetlere erişmek için kayıt olabilirsiniz ya da yasanın izin verdiğini yerlerde, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bilgileri sizinle proaktif olarak paylaşabiliriz.  Her durumda, size söz konusu iletişimleri ya da hizmetleri almaktan vazgeçmeniz için gereken mekanizmaları sağlayacağız. Ayrıca, size sağlayabileceğimiz e-posta iletişimlerinde yer alan üyelikten çıkma talimatlarını izleyerek artık e-posta yoluyla gönderilen pazarlama iletişimlerini almak istemediğinizi belirtebilirsiniz ve bu Gizlilik Politikasında belirtildiği gibi bize her zaman doğrudan ulaşabilirsiniz.

 

Sözleşme Bilgileriyle ilgili olarak, NCR müşterisi izni temin etmekten ve uygulanabildiği yerde, vazgeçme ya da üyelikten çıkma taleplerini işleme almaktan sorumludur.

 

 

 

Kişisel Bilgilerinize Erişim ve Bunların Doğruluğunun Korunması

 

 

NCR hakkınızda topladığı tüm Kişisel Bilgilerin doğruluğunu korumaya ve sadece bilginin İşleme Alınma amacı için gerekli olanlarla ilgili ve sınırlı olan Kişisel Bilgileri İşleme Almaya çalışmaktadır.  Aşağıdakileri yapabilmeniz için size çeşitli mekanizmalar sunuyoruz:

 • Hakkınızdaki Kişisel Bilgilere yasal gerekliliklerle tutarlı olarak erişmek. Ayrıca, bazı durumlarda Kişisel Bilgilerinizi alma ya da üçüncü tarafa gönderilmesini sağlama hakkınız olabilir. Yasanın izin verdiği hallerde, NCR hakkınızdaki bilgileri vermemiz gerektiğinde, makul bir ücret uygulayabiliriz.
 • Kişisel Bilgileriniz yanlış olduğunda düzeltilmesini istemek.  Bazı durumlarda, NCR hakkınızdaki Kişisel Bilgileri güncellemenize olanak veren kendi kendinize uygulayacağınız araçlar sağlayabilir. 
 • Yasanın gerektirdiği hallerde Kişisel Bilgilerinizin silinmesini talep etmek.
 • Yasanın taleplere izin verdiği hallerde Kişisel Bilgilerinizin İşleme Alınmasının kısıtlanmasını talep etmek. Hakkınızdaki, işleme almadan hemen önce kısıtlanmış, tüm bilgilerin işleme alınmaya başlanmasından önce NCR sizi bilgilendirecektir.

 

Dosyalarımızda mevcut olan Kişisel Bilgilerinizi güncellememizi, düzeltmemizi, kısıtlamamızı ya da silmemizi talep etmek için aşağıda belirtilen iletişim mekanizmalarını kullanabilirsiniz. Belli durumlarda, örneğin erişim talebi açık bir şekilde temelsizse ya da aşırıysa, özellikle tekrarlıysa, erişim sağlamanın yükü ya da masrafı gizliliğiniz üzerindeki risklerle orantısızsa ya da başkalarının hakları ihlal ediliyorsa geçerli yasa NCR’nin söz konusu talepleri geri çevirmesine izin verebilir). Bu Gizlilik Politikasının Bize Ulaşın bölümünde belirtildiği şekilde NCR ile iletişime geçerek reddedilmesine itiraz edebilirsiniz.

 

Yukarıda sözü edilenlerden biri için bulunulan talep üzerine harekete geçmeden önce NCR kimliğinizi doğrulamak için makul önlemler alacaktır.

 

Sözleşme Bilgileri gibi üçüncü tarafların kontrolünde olan bilgilerle ilgili olarak, topladığı ve İşleme Aldığı Kişisel Bilgilerin doğruluğunu korumaktan üçüncü taraf sorumludur.  Üçüncü tarafın kontrolünde olan Kişisel Bilgilere (Sözleşme Bilgileri gibi) erişim, bunların doğrulanması, kısıtlanması ya da silinmesi ile ilgili talepler söz konusu üçüncü tarafa yönlendirilmelidir.

 

 

İşleme Almaya İtiraz Etme Hakkı

 

Ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve süreçlerimizi iyileştirmeye çalışırken Kişisel Bilgilerinizi bizimle paylaşarak gösterdiğiniz güven bizim için çok değerli. Kişisel Bilgilerinizi işleme alma şeklimizle ilgili endişeleriniz varsa, lütfen açıklığa kavuşturmak için bize ulaşın.

 

AB Genel Veri Koruma Düzenlemesi gibi belli yasalara tabiyseniz, örneğin Kişisel Bilgilerinizi yukarıda ana hatlarıyla belirtilen ‘meşru menfaat’ zemininde İşleme Aldığımızda, hakkınızdaki Kişisel Bilgilerin işleme alınmasına itiraz etmek için belli haklara sahip olabilirsiniz.  İtirazınızı hükümsüz kılan zorlayıcı bir menfaatimiz yoksa, seçiminize saygı göstereceğiz.

 

Benzer şekilde, Kişisel Bilgilerinizi doğrudan pazarlama (söz konusu pazarlamayla ilgili olduğu ölçüde profil çıkarma da dahil) amacıyla ilgili olarak işleme aldığımızda, istediğiniz zaman söz konusu işleme almaya itiraz etme hakkına sahipsiniz.

 

 

İstatistiksel Analiz ve Profil Çıkarma da dahil Otomatik Bireysel Karar Verme Kullanımı

 

NCR otomatik bireysel karar vermeyi desteklemek için, ürünlerimizin, hizmetlerimizin ya da süreçlerimizin kalitesini, performansını veya verimliliğini artırmak ya da iş başvurusunda bulunanları elemek, yasaya ya da politikaya uyumu kolaylaştırmak ya da bilgi teknolojisi alt yapımızı korumak gibi nedenlerle profil çıkarma gibi istatistiksel ve analitik teknikler kullanabilir. Söz konusu işleme almanın niteliği hakkında size karşı şeffaf olmak ve otomatik işleme alma kullandığımız yerlerde sizin haklarınızı ve özgürlüklerinizi korumak için makul tedbirleri alıyoruz.

 

 

Tanımlama Bilgilerinin ve Diğer Teknolojilerin Kullanımı

 

Aşağıda daha detaylı belirtildiği üzere, NCR web sayfaları web sayfalarımızdaki deneyiminizi iyileştirmek ve belli pazarlama girişimlerimizin etkinliğini belirlemek için çeşitli araçlar kullanabilir.

 

Tanımlama Bilgileri - Tanımlama bilgisi web sayfasının bir tarayıcıya gönderebildiği ve tarayıcının kullanıcısının bilgisayarında saklanan küçük veri öğesidir. Tanımlama bilgilerini web sayfalarımızın daha etkin şekilde çalışması ya da faaliyet göstermesi, kullanıcının deneyimini kişiselleştirmek veya web sayfalarımızı ziyaretçilerimiz için daha kullanışlı hale getirmek amacıyla tek başına ya da diğer teknolojilerden (sunucu günlükleri gibi) toplayabileceğimiz diğer bilgilerle birlikte kullanabiliriz. NCR, www.NCR.com gibi bir NCR etki alanından cihazınıza tanımlama bilgisi yerleştirdiğinde buna “birinci tarafın tanımlama bilgisi” denir. Reklamcı gibi bir üçüncü taraf cihazınıza tanımlama bilgisi yerleştirdiğinde bu tanımlama bilgilerine “üçüncü tarafın tanımlama bilgisi” denir. NCR’nin Gizlilik Politikası sadece birinci tarafın tanımlama bilgileri için geçerlidir. https://www.consumer.ftc.gov/articles/0042-online-trackingya da www.youronlinechoices.euadresini ziyaret ederek tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

 

Geçerli yasanın gerektirdiği hallerde, NCR cihazınıza sadece izniniz üzerine (istediğiniz zaman geri alabileceğiniz) tanımlama bilgisi yerleştirecektir. İnternet tarayıcınızın ayarları “tanımlama bilgilerini otomatik olarak kabul et” şeklinde ayarlanmışsa da izin vermiş olursunuz. Ancak tarayıcıların çoğu kullanıcılara bu ayarları tüm tanımlama bilgilerini reddetme ya da seçime bağlı olarak kabul etme seçeneklerine göre ayarlamalarına izin verir. Tarayıcınızın tanımlama bilgisi ayarlarını değiştirmek isterseniz, lütfen tarayıcınızın sunduğu çevrimiçi yardıma ya da cihaz üreticinizin web sayfasına başvurun.  Ancak tanımlama bilgilerini kapatmaya karar verirseniz, web sayfamızın bazı özelliklerini kullanamayabileceğinizi ve bazı sayfaların düzgün şekilde görüntülenemeyebileceğini unutmayın. Cihazınız üzerinde tanımlama bilgilerinin yönetilmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/adresini ziyaret edin.

 

 

NCR’nin Deneyiminizi İyileştirmek için Kullanabileceği Diğer Teknolojiler.

 

NCR ve hizmet sağlayıcılarımız deneyiminizi iyileştirmek için başka teknolojiler kullanabilir. Aşağıda belirtildiği gibi, bu teknolojiler analiz araçlarını, günlük dosyası bilgisini, web işaretçilerini, web bağlantılarını ve yerel paylaşılan nesneleri kapsar.

 

Analiz Araçları -NCR ziyaretçilerin web sayfalarımızı nasıl kullandıklarını analiz etmemize yardımcı olması için Google Analytics ya da Adobe Analytics gibi analiz araçları kullanabilir. Bu arada, bu araçlar sitenin ziyaretçilerinin sayısı, ziyaretçileri siteye yönlendiren web sayfası ve ziyaretçilerin site içinde görüntülediği sayfalar hakkında bilgi toplayan tanımlama bilgilerini kullanır. Hem Google Analytics hem de Adobe Analytics kalıcı tanımlama bilgileri kullanır. Tüm web sayfalarında Google Analytics tarafından izlenmekten ayrılmak için http://tools.google.com/dlpage/gaoptoutadresini ziyaret edin. Adobe Analytics'ten ayrılmak için http://www.adobe.com/privacy/opt-out.htmladresini ziyaret edin.

 

Günlük Dosyası Bilgisi -NCR web sitelerimize her eriştiğinizde günlük dosyasına bilgileri kaydeder.  Günlük dosyası bilgisi örnekleri IP adresinizi, tarayıcınızın türünü, web sitesine eriştiğiniz sayfayı, web sitemizi ziyaret ederken görüntülediğiniz sayfaları, web sayfamızdan çıkmadan önce en son görüntülediğiniz sayfayı ve web sayfamızdan ayrıldıktan sonra eriştiğiniz sayfayı içerir. Bu bilgileri bir bütün olarak kullanırız; sizi bireysel olarak tanımlamak için kullanmayız.

 

Web İşaretçileri, Piksel Etiketleri, Şifresiz GIF'ler ve diğer teknolojiler - Bu teknolojiler web sayfasına ya da e-postaya elektronik (genellikle saydam) görseller yerleştirmekle ilgilidir.  Bu görseller cihazınıza tanımlama bilgileri, bir sayfayı görüntülediğiniz saat ve tarih ve sayfayı görüntüleme sürenizin uzunluğu, görselin yerleştirildiği cihazın IP adresi, işaretçinin görüntülendiği saat ve ne kadar uzun görüntülendiği, görselin yerleştirildiği tarayıcının türü gibi belli bilgileri yerleştirir.  Bu teknolojileri örneğin NCR’den gelen pazarlama yazışmalarına eklenen bağlantıları açıp açmadığınızı ya da bu bağlantılara erişip erişmediğinizi belirlemek için kullanabiliriz. Bu teknolojiler genellikle tanımlama bilgileriyle çalışır; dolayısıyla tanımlama bilgilerinizi web sayfamızın ziyaretçileriyle ilişkilendirmemizi istemezseniz, tarayıcınızda tanımlama bilgileriniz kapatmalısınız.

 

Web Bağlantıları -NCR’den gelen e-postalar sizi NCR’nin (ya da tedarikçilerinin) sunucuları üzerinden yeniden yönlendirdikten sonra bir web sayfasına taşımak üzere tasarlanmış bağlantılar içerebilir. Yeniden yönlendirme sürecinde elde ettiğimiz bilgileri belli bir pazarlama girişiminin etkili olup olmadığını belirlemek için kullanırız ve kimliğinizle bağlantılı bilgi toplayabiliriz. NCR’nin tıkladığınız bağlantılar hakkında bilgi toplamasını istemezseniz, mesajın metin tabanlı bir kopyasını (seçenek sunulmuşsa) seçebilirsiniz.  Size gönderdiğimiz e-postalardaki bağlantılara tıklamayı tercih etmeyip ilgili kaynağı bağımsız olarak çevrimiçi arayabilirsiniz.

 

Yerel Paylaşılan Nesneler (“Flaş Tanımlama Bilgileri”) - NCR size video gibi multimedya içerikleri iletmek için Adobe Flash Player® kullanabilir.  Kullanıcı deneyiminizi iyileştirmek için NCR flaş içerik bilgilerinizi ve tercihlerinizi saklamak için, NCR’nin kullandığı diğer tanımlama bilgisi türlerine benzeyen, Flaş yerel olarak paylaşılan nesneleri (LSO’ler) (bazen “flaş tanımlama bilgileri olarak anılır”) kullanabilir.  Flaş tanımlama bilgilerini Adobe’nin web sayfasında bulunan aşağıdaki bağlantıya erişerek yönetebilirsiniz: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

 

 

Çevrimiçi Reklam

 

Üçüncü taraflar NCR’nin web sayfalarında reklam yayınlamaz. Ancak NCR zaman içinde ve farklı web sayfaları (NCR’nin web sayfaları dahil) üzerinde çevrimiçi faaliyetleriniz hakkında bilgi toplayan üçüncü taraflarla sözleşme yapabilir.  Bu üçüncü taraflar size ilgi alanlarınızda bağlı olarak hedeflenmiş reklamlar göndermek amacıyla hakkınızda belli bilgileri toplamak için çok sayıda web sayfası (NCR’nin web sayfaları dahil) üzerinde tanımlama bilgileri ve web işaretçileri kullanırlar. Ziyaret ettiğiniz diğer web sayfalarında NCR hakkında hedeflenmiş reklamlar sunmamıza yardımcı olmaları için bu üçüncü taraflarla çalışırız. Bu işlevi sağlamak için cihazınıza tanımlama bilgileri yerleştirmek amacıyla bu üçüncü taraflara imkan sağlarsak bunu bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde yaparız. Ancak, üçüncü tarafın bilgilerinizi toplaması, kullanması ve açıklaması kendi gizlilik politikalarına ve beyanlarına tabi olacaktır. NCR’nin size hedeflenmiş reklamlar sunmasını kontrol etmek için birkaç seçeneğiniz var.

 

Tarayıcınızda tanımlayıcı bilgileri kapatabilirsiniz. Bu seçenek hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu Gizlilik Politikasının “Tanımlama Bilgilerinin ve Diğer Teknolojilerin Kullanımı” bölümüne başvurun.

 

Bazı tarayıcılar kullanıcıların tarayıcı ayarlarını değiştirmesine izin verir ya da reklam tercihlerinizi yönetmenize yardımcı olmak için eklentiler içerebilir.  Bu seçenek hakkında daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızla birlikte sunulan çevrimiçi yardıma ya da cihaz üreticisinin web sayfasına başvurun.

 

Üçüncü tarafların reklam ağlarından ayrılabilirsiniz.  Bu seçenekle ilgili size yardımcı olabilmek için aşağıdaki bilgileri sunuyoruz:

Network Alliance Initiative ve Digital Advertising Alliance web sayfaları katılımcı şirketler için tercihlerinizi yönetmenize yardımcı olmak amacıyla size siteden ayrılma araçları sunuyorlar. Bu araçlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen NAI Ayrılma Sayfasını ve DAA Ayrılma Sayfasını ziyaret edin.

 

Google’ın AdSettings'i ziyaret ederek Google’ın tanımlama bilgisi kullanımından ayrılabilirsiniz.

 

DoubleClick’in tanımlama bilgisi kullanımından DoubleClick Ayrılma Sayfasını ya da NAI Ayrılma Sayfasını ziyaret ederek ayrılabilirsiniz.

 

Unutmayın, tercihlerinizi uygulasanız bile, NCR’den jenerik, hedeflenmemiş reklamlar alabilirsiniz.

 

NCR web sayfaları Web tarayıcısının “izleme” tarayıcı başlığına (ya da eşleniğine) karşılık vermez. İleride bunu yaparsak, bunu nasıl yaptığımızı bu Gizlilik Politikasında belirteceğiz.  Bu gelişim alanı hakkında daha fazla bilgi için web sayfasını ziyaret edin, https://allaboutdnt.com/.  Ancak eğer Web tarayıcınız tanımlama bilgilerini kabul etmemek üzere ayarlanmışsa, web sayfalarınız kullanımınız izlenmeyecektir.

 

 

Kişisel Bilgilerinizin Korunması

 

NCR veri güvenliğini ciddiye almaktadır. Sözleşme Bilgiler de dahil olmak üzere bu Gizlilik Politikasında kapsanan Kişisel Bilgileri kayba, kötü kullanıma ve yetkisiz erişime, açıklamaya, değiştirmeye ve imha etmeye karşı korumak üzere tasarlanmış olan makul ve uygun fiziksel, teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamaya aldık. NCR internet üzerinden iletilen Kişisel Bilgilerin güvenliğinden sorumlu değildir ve bunların güvenliğini garanti etmez. Benzer şekilde, fiziksel, teknik ya da organizasyonel güvenlik önlemlerimizin hatasız olduğunun da garantisi yoktur. Oturum açma bilgilerinizin güvenliğini korumak sizin sorumluluğunuzdur.

 

 

Çocuklara Ait Bilgiler

 

NCR’nin uygulamaları ve web sayfaları 16 yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir ve onların Kişisel Bilgilerini bilerek toplamayız.  Web sayfalarımızı kullanarak en az 16 yaşında olduğunuzu onaylamış olursunuz. NCR 16 yaşın altındaki çocuklardan bilerek bilgi istemez ve onlara pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmez. Bir ebeveyn ya da vasi iseniz ve çocuğunuzun izniniz olmadan NCR’ye Kişisel Bilgilerini verdiğine inanıyorsanız, lütfen bize ulaşın.

 

 

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

 

Bu Gizlilik Politikasını istediğimiz zaman değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz ve bu gizlilik politikasının güncel bir kopyasını web sayfamızda erişime sunacağız. Sizden daha önce toplamış olduğumuz Kişisel Bilgileri kullanma ya da paylaşma şeklimizde önemli değişikliğe neden olacak revizyonlar yaptığımızda, bu değişiklikleri söz konusu Kişisel Bilgilere uygulamadan önce size izin verme fırsatı sunacağız.

 

 

Tercihlerinizi Değiştirmek ve Bizimle İletişim Kurmak

 

Pazarlama tercihlerinizi burayatıklayarak değiştirebilirsiniz. 

 

Olabilecek tüm endişelerinizi irdelemek istiyoruz. Bu Gizlilik Politikasıyla ya da NCR’nin Kişisel Bilgilerinizi işleme şekliyle ilgili yorumlarınızı ya da sorularınızı office.privacy@ncr.comadresine e-posta ile ya da aşağıdaki adrese mektupla iletebilirsiniz:

 

NCR Corporation

Privacy Office

864 Spring Street NW

Atlanta, GA 30308

 

NCR endişelerinizi tatmin edici şekilde irdelemezse ve siz Avrupa Birliği’nin Genel Koruma Düzenlemesi’ne tabiyseniz, Denetleyici Kurum’a şikayette bulunabilirsiniz.