פרטיות

מדיניות הפרטיות של NCRתעודכן החל מ-25במאי, 2018. 

 

ערבית - גרמנית - ספרדית (ספרד) - ספרדית (אמריקה הלטינית) - צרפתית (צרפת) - אנגלית - איטלקית

יפנית - פורטוגזית (פורטוגל) - רוסית - טורקית - סינית פשוטה

 

מה חדש?

 

 • NCRהיא חברה גלובלית. התאמנו את מדיניות הפרטיות שלנו כדי לענות על הדרישות של רגולציית הגנת המידע הכללית של האיחוד האירופי, הנכנסת לתוקף ב-25במאי, 2018.
 • כמו כן ניסינו לבטא שקיפות רבה יותר לגבי הדרך שבה אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך.

 

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי השינויים שעשינו במדיניות הפרטיות שלנו או לגבי זכויותייך, אנא צור עמנו קשר ב-office.privacy@ncr.com.

 

תאגיד NCRוחברות הבת שלו (במשותף "NCR") מחויבים להגן על החיסיון והשלמות של הנתונים האישיים (כמוגדר להלן) לגבייך שאנו מעבדים (כמוגדר להלן), כולל נתונים אישיים של-NCRיש גישה אליהם בהקשר לאספקת מוצרים ושירותים ללקוחות שלנו (במדיניות פרטיות זו, "אתה" כולל כל אדם שלגביו NCRאוספת נתונים אישיים, משתמשת בהם או מעבירה אותם). NCRנוקטת צעדים סבירים וראויים כדי להגן על נתונים אישיים בהתאם לחוקים הרלוונטיים של המדינות שבהן אנו מנהלים עסקים ובהתאם לדרישות החוזיות שלנו.

 

 

 

 

 

היקף מדיניות פרטיות זו

 

מדיניות פרטיות זו חלה על כל הנתונים האישיים ש-NCRמעבדת ללא קשר לאופן או המקום בו הושג מידע זה, או המיקום בו הוא מאוחסן או שנעשה בו שימוש, למעט בנסיבות הבאות. מדיניות פרטיות זו לא חלה על נתוני חוזה (כמוגדר להלן), למעט כאשר מצוין ספציפית. מדיניות פרטיות זו גם אינה חלה על תוספת למדיניות פרטיות זו או להודעת פרטיות נפרדת שתקבל מ-NCR, כשהתוספת או ההודעה הנפרדת סותרות את מדיניות הפרטיות הזו. לבסוף, מדיניות פרטיות זו לא חלה על חוזה ש-NCRביצעה עמך, ככל שתנאי החוזה מתנגשים עם מדיניות פרטיות זו.

 

 

הגדרות

 

"נתוני חוזה" משמעותם נתונים אישיים בנוגע ללקוחות של הלקוחות שלנו או כוח-האדם של הלקוחות שלנו ש-NCRמעבדת בהקשר לאספקת מוצרים ושירותים ללקוח תחת חוזה לקוח. נתוני חוזה הם מערכת משנה של "בקר", שמשמעו אישיות טבעית או משפטית, רשות ציבורית, סוכנות או גוף אחר אשר, לבדו או יחד עם אחרים, קובע את המטרות והאמצעים של עיבוד הנתונים האישיים.

 

"נתונים אישיים" משמעם מידע הנוגע לאדם טבעי מזוהה או ניתן לזיהוי ככל שמידע כזה זוכה להגנת החוק. אדם טבעי הניתן לזיהוי הוא מי שאפשר לזהותו, במישרין או בעקיפין, במיוחד ביחס למספר זיהוי או לגורם אחד או יותר שהם ספציפיים לזהות הפיזית, פיזיולוגית, נפשית, כלכלית, תרבותית, או חברתית של האדם.

 

"עיבוד" פירושו כל ביצוע או מערך ביצועים הנעשה על הנתונים האישיים, באמצעים אוטומטיים או שלא באמצעים אוטומטיים, כגון איסוף, תיעוד, ארגון, הבניה, אחסון, התאמה או שינוי, שליפה, התייעצות, שימוש, חשיפה באמצעות שידור, הפצה או הפיכה לזמינים בדרך אחרת, יישור או שילוב, הגבלה, חסימה, מחיקה או השמדה.

 

"מעבד" משמעו אדם טבעי או אישיות משפטית, רשות ציבורית, סוכנות או גוף אחר המעבד נתונים אישיים עבור בקר.

 

"קטגוריות מיוחדות" משמען, ככל שהן קבועות בחוק החל, נתונים אישיים המגלים גזע או מוצא אתני, דעות פוליטיות, אמונות דתיות או פילוסופיות, או חברות באיגוד סחר, והעיבוד של נתונים גנטיים ונתונים ביומטריים לצורך זיהוי ייחודי של אדם טבעי, נתונים הנוגעים לבריאות או נתונים הנוגעים לחיי המין או הנטייה המינית של אדם טבעי.

 

 

מחויבויותNCRללקוחות ביחס לנתוני חוזה

 

כאשר אנו מעבדים נתונים אישיים אך ורק בביצוע חוזי הלקוח שלנו, NCRפועלת כמעבד ומסתמכת על כך שהלקוחות שלה יעמדו בהתחייבויותיהם כלפייך לפי החוק. מדיניות הפרטיות הרלוונטית של לקוח NCR, ולא מדיניות פרטיות זו, היא שתקפה כלפי עיבוד שכזה, והמחויבויות שלנו ללקוחות מפורטות בחוזה שלנו איתם. 

 

 

איסוף נתונים אישיים

 

הנתונים האישיים ש-NCRעשויה לאסוף לגבייך כוללים, אך לא מוגבלים למספרי זיהוי משתמש וסיסמאות; מידע דמוגרפי; פרטי התקשרות, כמו שמך, כתובתך, כתובת הדוא"ל שלך, או מספר הטלפון שלך; נתוני מיקום גיאוגרפי; כתובת IP; כתובת מחשב או נתוני חינוך או תעסוקה.

 

אתה יכול לספק נתונים אישיים ל-NCRבמגוון דרכים, כמו באמצעות הרשמה לחשבון או לאירוע באינטרנט, הצטרפות לרשימת דיוור, רכישת מוצר או שירות, הגשת מועמדות למשרה, מילוי טופס מידע, או יצירת קשר עמנו בדרך אחרת לצורך שאלה, מתן הערה, או בקשה. נוסף על כך, NCRעשויה לאסוף מידע עליך או להשיג נתונים אישיים עליך מצדדים שלישיים למטרות של אספקת מידע על מוצרים ושירותים של NCRהעשויים לעניין אותך, או לנקוט צעדים כדי לשמור על דיוק המידע שיש לנו לגבייך. NCRעשויה להשתמש בטכנולוגיות מסוימות כדי לאסוף מידע עליך בעודך מבקר באתר אינטרנט של NCR, כמתואר להלן. 

 

NCRתשיג נתונים אישיים עליך רק באמצעים הוגנים וחוקיים, ותנקוט צעדים שנועדו להיות שקופים כלפיך לגבי המטרות שעבורן נאסף מידע שכזה והדרך שבה NCRמעבדת את המידע.

 

בהקשר לנתוני חוזה, זו אחריותם של לקוחותינו להבטיח שהדרך שבה NCRמעבדת נתונים אישיים שאנו מקבלים לפי החוזה שלנו עמם תואמת את תנאי מדיניות הפרטיות של הלקוחות שלנו.

 

 

שימוש בנתונים אישיים

 

NCRתשתמש בנתונים אישיים המכוסים במדיניות פרטיות זו באופן שתואם את החוק החל וכמו כן:

 

 • בהסכמתך, היכן שההסכמה נדרשת בחוק. תמיד תוכל לסגת מהסכמתך לעיבוד זה בכל זמן, עם זאת, בחירתך לעשות כן לא תשפיע על מידת חוקיות העיבוד של NCRלפני נסיגתך מההסכמה. מרגע שתיסוג מהסכמתך, לא נמשיך לעבד את המידע שלך למטרה(ות) לה(ן) הסכמת במקור אלא אם יש בסיס לגיטימי ומחייב להמשך עיבוד הגובר על האינטרסים, הזכויות והחירויות שלך או לצורך ביסוס טענות משפטיות, העלאתן או הגנה מפניהן. במקרה שעיבדנו את הנתונים האישיים שלך למטרות של שיווק ישיר, עומדת לך הזכות להתנגד לכך בכל זמן, ובמקרה כזה לא נמשיך לעבד את הנתונים האישיים שלך למטרות שיווק שכאלה; או
 • היכן שזה נחוץ באופן סביר כדי למלא את הצרכים העסקיים של NCR, כולל כדי:
  • לבצע חוזה עמך או לנקוט צעדים לבקשתך קודם לכניסה לחוזה;
  • לציית למחויבות חוקית או רגולטורית;
  • להגן על האינטרסים החיוניים שלך או אלה של אדם טבעי אחר;
  • לבצע משימה הנעשית לטובת האינטרס הציבורי;
  • לקדם אינטרס לגיטימי של NCRאו צד שלישי כולל אך לא מוגבל לבאים:
   • לחקור ולפתח מוצרים, שירותים, הליכי שיווק או ביטחון כדי לשפר את הביצוע, החוסן, האמינות או היעילות שלהם;
   • להגן על כוח האדם, הרכוש והנכסים של NCRמאיומים או מנזק, כולל לתשתית טכנולוגיית המידע, הקניין הרוחני, המוניטין או הרצון הטוב של NCR;
   • הבטחת ציות למדיניות תאגידית רלוונטית;
   • אופטימיזציה לתועלת ממשאבים תאגידים גלובליים כולל ניהול עסקאות, כוח אדם ומערכות טכנולוגיות מידע.

 

ביחס לקטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים, NCRרשאית לעבד מידע כזה באופן שתואם את החוק החל וכן: 

 • בהסכמתך המפורשת לאחת או יותר מהמטרות המפורטות. תמיד תוכל לסגת מהסכמתך לעיבוד זה בכל זמן, עם זאת, בחירתך לעשות כן לא תשפיע על מידת חוקיות העיבוד של NCRלפני נסיגתך מההסכמה. מרגע שתיסוג מהסכמתך, לא נמשיך לעבד את המידע שלך אלא אם יש לנו סיבה חוקית לעשות זאת. דוגמה אחת למצב שבו יהיה מותר לנו לפי החוק להמשיך ולעבד את המידע שלך תהיה העלאת טענה משפטית או הגנה מפניה; או
 • כאשר העיבוד:
  • הכרחי לביצוע המחויבויות שלנו ולמימוש הזכויות שלנו כמעסיק; או
  • הכרחי להגנה על האינטרסים החיוניים שלך או אלו של אדם אחר, והיכן שאתה אינך מסוגל באופן פיזי או משפטי לתת הסכמה; או
  • נוגע לנתונים אישיים שבמופגן הפכת לציבוריים; או
  • הכרחי עבור NCRכדי שתגן על טענות משפטיות או כאשר בית משפט מחייב אותנו לעשות כן; או
  • הכרחי מסיבות של עניין ציבורי מהותי; או
  • הכרחי למטרות הערכת יכולת העבודה שלך.

 

ברוב המקרים, אנו נבקש ממך נתונים אישיים כדי לספק לך מידע, מוצרים או שירותים או למטרות כניסה לחוזה או ביצועו. בפעמים אחרות, אנו עשויים להידרש על פי חוק להשיג את הנתונים האישיים. בכל מקרה, אנו נשאף להיות שקופים כלפיך לגבי מטרות האיסוף ולגבי השאלה האם אספקת המידע היא מתוך רצון חופשי ומה יהיו ההשלכות האפשריות אם תבחר לא לעשות כן.

 

NCRרשאית לשלב נתונים אישיים שהיא משיגה ממך מגורמים שונים כדי לעזור לנו לשפר את הדיוק הכולל והשלמות שלהם, וכדי לעזור לנו להתאים בצורה טובה יותר את האינטראקציות שלנו עמך.

 

NCRתחזיק בנתונים האישיים שלך רק כל עוד זה הכרחי כדי לתמוך במטרות הכוללות שלשמן אספה NCRמידע כזה וגם לכל תקופה נוספת העשויה להידרש או הכרחית באופן סביר לתיעוד, ניתוח או מענה לדרישות חוקיות או רגולטוריות. אנו נוקטים צעדים לצמצם את ההחזקה של נתונים אישיים וכן את הגישה והשימוש בהחזקה מתמשכת כזו למה שדרוש מבחינה סבירה. כדי לקבוע את תקופת ההחזקה הראויה לנתונייך האישיים, נשקול את הכמות, האופי והרגישות של הנתונים האישיים, הסיכון הפוטנציאלי לנזק משימוש בלתי מורשה או חשיפה של נתונייך האישיים, המטרות שלשמן אנו מעבדים את נתונייך האישיים והאם אנו יכולים להשיג מטרות אלה באמצעים אחרים, והדרישות החוקיות החלות בעניין.

 

השימוש של NCRעשוי לכלול, אך אינו מוגבל, לביצוע שיחות מכירה, שליחת הודעות שיווק, העברה או השלמה של שירותים או עסקאות שנתבקשו, ומעקב וניתוח של סדרה של עסקאות.

 

NCRתשתמש בנתוני חוזה המתאימים להתחייבויות חוזיות רלוונטיות והחוק החל בעניין. NCRאף עשויה להשתמש בנתוני חוזה כדי להקל על ציות לדרישות הרגולטוריות והחוקיות.

 

עבור נתונים שעברו אנונימיזציה או נתונים מצטברים שהיו קודם לכן נתונים אישיים אולם כבר אינם יכולים להוביל לזיהוי אינדיבידואלים, NCRרשאית לערוך מחקר ופיתוח, ניתוח סטטיסטי, ניתוח מגמה או ניתוח דפוס כדי לשפר באופן מתמשך את מוצרינו, תהליכי השירותים שלנו והליכי ביטחון.

 

מכירות ושיווק - NCRרשאית להשתמש בנתונייך האישיים למטרות של מכירות ושיווק, כולל ליצור קשר עמך למשוב בסקרים על שביעות רצון לקוח או למטרות חקר שוק, לספק לך ספרות שיווקית על מוצרים ושירותים, להודיע לך על אירועים, ולספק לך מידע על NCR. תמיד תוכל לשנות את העדפות הפרטיות שלך כמפורט להלן. מעת לעת, NCRעשויה לייצר מיתוג משותף להצעה או להודעות תקשורתיות יחד עם צד שלישי, שעשוי גם הוא לאסוף את נתונייך האישיים. במקרים כאלה, השימוש בנתונייך האישיים על ידי צדדים שלישיים כאלה מכוסה על ידי מדיניות הפרטיות שלהם, ולא על ידי מדיניות פרטיות זו. במקרים אלה שבהם תבחר לשלוח עמוד לאדם אחר (כאשר יש אפשרות כזו), NCRעשויה לבקש נתונים אישיים מסוימים על אותו אדם כדי להשלים את בקשתך, כמו שמם וכתובת הדוא"ל שלהם, אולם NCRלא תעשה שימוש נוסף במידע כזה.

 

כלי רשתות חברתיות - אם NCRמשתמשת בכלי רשתות חברתיות כדי לספק לך מידע, המידע שלך יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותו כלי רשת חברתית רלוונטית.

 

ביצוע עסקאות עסקיות - NCRעשויה להשתמש בנתונים האישיים שלך כדי לממש בקשות לעסקאות עסקיות עמך או עם הארגון שלך. ביחס ללקוחות שלנו, בקשות כאלה עשויות לכלול, אך אינן מוגבלות, לאספקת מוצרים או שירותים כולל העברת הודעות על נושאים‚ תיקונים או עדכונים הקשורים למוצר, או יצירת קשר עמך בתגובה לשאלותייך, הערותייך, או בקשותייך. ביחס לספקים שלנו, בקשות כאלה עשויות לכלול הפקת הוראות רכישה, קבלת הזמנות, או אספקת מידע אחר כמו תחזיות. אם, באספקת שירות או תמיכה (כולל תמיכה המסייעת לך בשימוש אתרי האינטרנט או היישומים שלנו), אנו יוצרים עמך קשר באופן טלפוני או בתקשורת אלקטרונית באמצעות כלים כמו דוא"ל או צ'ט באינטרנט, אנו עשויים לנטר או לתעד את ההתקשרויות שלנו למטרות של בקרת איכות, אימון, או תיעוד פרטי ההתקשרות או העסקה.

 

גיוס - אם תגיש מועמדות לעבודה ב-NCR, אתה עשוי לספק לנו מידע על עצמך, כמו קורות חיים. אנו רשאים להשתמש בטכניקות עיבוד אוטומטיות על בקשות של מועמדים לצורך ציון או דירוג איכותני כדי לייעל את שיטות הגיוס שלנו. במקרים כאלה, עיבוד זה מפוקח על ידי מחלקת כוח האדם שלנו. אנו רשאים להשתמש במידע זה בקרב NCRכולה, כדי לשקול את מועמדותך לתעסוקה, וייתכן שנשמור על המידע שלך בקובץ לצורך התייחסות עתידית, כדי לסייע לציות של NCRלדרישות חוקיות רלוונטיות, וכפי שפורט במקום אחר במדיניות פרטיות זו או בהודעה נפרדת שייתכן שתימסר לך, ככל שהודעה כזו מתנגשת עם מדיניות פרטיות זו.

 

 

העברות

 

NCRהיא חברה גלובלית עם פעילות, שותפים וספקים גלובליים. כשזה הכרחי לצורך הביצוע היעיל והאפקטיבי של עסקה או למימוש אחד השימושים של נתונים אישיים כמתואר לעיל, ייתכן ש-NCRתצטרך להעביר נתונים אישיים ממדינת האיסוף למדינה אחרת או אף בחלק מהמקרים, ב"העברות הלאה". כשהעברה כזו מתבצעת ממדינה או טריטוריה אחת לאחרת ובעיני המדינה המייצאת הראשונה ("מדינה מייצאת") היא אינה מספקת רמה נאותה של הגנה לזכויות ולחירויות של נשואי מידע, המדיניות של NCRהיא לעשות כן על בסיס בקרות חוזיות בין חברות הקבוצה, שותפיה או ספקיה הרלוונטיים שנועדו להבטיח שבאופן מהותי, אותה רמה של הגנה תוענק לנתונים האישיים כמו במדינה המייצאת. אמצעי ההגנה החוזיים של NCRמבוססים על 'סעיפים חוזיים סטנדרטיים' שנוצרו על ידי הנציבות האירופית או רשות רגולטורית אחרת להגנת נתונים באופן המתאים לחוק במדינה המייצאת.

  

 

חשיפת נתונים אישיים

 

אנו עשויים לחלוק נתונים אישיים (כולל נתוני חוזה) בתוך NCRובאמצעותה, בדרך של העברה למדינות בכל העולם שבהן אנו פועלים בהקשר לשימושים המתוארים במדיניות פרטיות זו ובהתאם לתנאיה.

אנו עשויים לחלוק נתונים אישיים עם ספקים וספקי שירות שהם צד-שלישי העוזרים לנו לעבד נתונים אישיים. דוגמאות לקטגוריות של ספקים כוללות: ספקי שירות 
כוח-אדם (כמו ספקי משכורות, ספקי בדיקות רקע, ספקי הטבות, וספקי ניהול מסמכים), ספקי טכנולוגיות מידע, כולל ספקי מוצרי בטחון, ספקי דוא"ל וספקי יישומים, עובדים זמניים ויועצים.

זו המדיניות של NCRלהתקשר בחוזים עם הספקים וספקי השירותים שלנו הדורשים מהם לטפל במידע שלך באופן התואם את מדיניות NCRוהחוק החל.

 

NCRעשויה גם לספק מידע המזהה אותך ברמה האינדיבידואלית לשותפים עסקיים שהם צדדים שלישיים, כמו משווקים. עם זאת, NCRאינה מוכרת או משכירה מידע כזה לאותם צדדים שלישיים.

 

מעת לעת, NCRעשויה לשקול כניסה לפעילויות פיתוח עסקי שונות העשויות לכלול מכירה, רכישה, מיזוג או ארגון מחדש של אחד או יותר מהעסקים שלה. פעילויות פיתוח עסקי אלה עשויות לדרוש חשיפה של נתונים אישיים לרוכש(ים) העתידי(ים) או הממשי(ים). כאשר נדרשות חשיפות שכאלה, NCRתעשה שימוש בהגנות רלוונטיות על נתונייך האישיים.

 

בנסיבות מסוימות, NCRעשויה להשתמש בנתונים אישיים או לשחרר אותם לצדדים שלישיים כאשר החשיפה נדרשת על פי חוק (לדוגמה חוק, שימוע משפטי, צו 
בית-משפט, או זימון). אנו גם שומרים לעצמנו את הזכות להשתמש בנתונייך האישיים או לספקם לצדדים שלישיים, כולל רשויות אכיפת חוק, מבקרים, יועצים ופקידי ממשלה, כדי להגן על זכויותיה של NCRאו רכושה, ו/או הזכויות והרכוש של הלקוחות, השותפים העסקיים או הספקים שלנו, או של צדדים שלישיים אחרים.

  

 

קביעת העדפות הפרטיות שלך ואפשרויות סירוב

 

מעת לעת, תוכל להירשם כדי לקבל מידע או גישה לשירותי NCR, או כאשר החוק מתיר זאת, נוכל באופן יזום לספק לך מידע שאנו מאמינים שעשוי לעניין אותך. בכל המקרים, נספק לך מנגנונים לסרב לקבלת הודעות או שירותים כאלה. נוסף על כך, תוכל לסמן לנו שאתה מבקש שלא לקבל עוד מאיתנו הודעות שיווק בדוא"ל באמצעות הוראות ביטול הרשמה הכלולות בהודעות הדוא"ל שאולי תקבל מאיתנו, ותוכל תמיד ליצור עמנו קשר ישירות כמפורט במדיניות פרטיות זו.

 

ביחס לנתוני חוזה, הלקוח של NCRאחראי להשגת הסכמה, וכאשר רלוונטי, לעיבוד בקשות סירוב או ביטול הרשמה.

  

 

גישה לנתונים האישיים שלך ושמירה על נכונותם

 

 

NCRחותרת לשמור על הדיוק של כל הנתונים האישיים שאנו אוספים לגבייך ולעבד אך ורק את הנתונים האישיים הרלוונטיים והמוגבלים רק למה שנחוץ למטרות שעבורן המידע מעובד. אנו מספקים כמה מנגנונים כדי לאפשר לך:

 • לגשת לנתונים האישיים עלייך באופן התואם את הדרישה החוקית. נוסף על כך, יש לך זכות במקרים מסוימים לקבל או להחזיק בנתונים האישיים שלך שהועברו לצד אחר. כאשר הדבר מותר בחוק, NCRעשויה לדרוש עמלה סבירה אם נידרש לספק מידע עליך.
 • לבקש תיקון של הנתונים האישיים שלך כאשר הם אינם מדויקים. במקרים מסוימים, NCRעשויה לספק כלים לשירות-עצמי המאפשרים לך לעדכן נתונים אישיים לגבייך. 
 • לבקש מחיקה של הנתונים האישיים שלך כאשר הדבר נדרש בחוק.
 • לבקש הגבלת עיבוד הנתונים האישים שלך כאשר בקשות כאלה מותרות בחוק. NCRתודיע לך לפני שנתחיל לעבד כל מידע עליך שזה עתה הוגבל.

 

תוכל להשתמש במנגנוני יצירת הקשר המפורטים להלן כדי לבקש שנעדכן, נתקן, נגביל או נמחק את הנתונים האישיים שלך השמורים בקובץ אצלנו. בנסיבות מסוימות החוק החל עשוי להתיר ל-NCRלדחות בקשות כאלה, לדוגמה כאשר בקשת גישה על-פניה אינה מבוססת או מוגזמת, במיוחד כאשר היא חוזרת על עצמה, כאשר הנטל או ההוצאות של אספקת הגישה יהיו בלתי-פרופורציונליים לסיכונים לפרטיותך, או כאשר יופרו הזכויות של אנשים אחרים. תוכל לערער על דחייה תוך יצירת קשר עם NCRבאופן המפורט בסעיף יצירת הקשר במדיניות פרטיות זו.

 

לפני תגובה לבקשה לעשות משהו מכל האמור לעיל, NCRתנקוט צעדים סבירים כדי לאמת את זהותך.

 

ביחס לנתונים הנשלטים על ידי צדדים שלישיים, כמו נתוני חוזה, הצד השלישי אחראי לשמירה על דיוק הנתונים האישיים שהוא אוסף ומעבד. בקשות לגישה, תיקון, הגבלה או מחיקה של נתונים אישיים הנשלטים על ידי צדדים שלישיים (כמו נתוני חוזה) חייבות להיות מופנות לאותו צד שלישי.

 

 

הזכות להתנגד לעיבוד

 

אנו מעריכים את האמון שאתה נותן בנו בעצם שיתוף נתונייך האישיים עמנו ואנו שואפים לשפר את המוצרים, השירותים והתהליכים שלנו. אם יש לך חששות כלשהם לגבי הדרך שבה אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, אנא צור עמנו קשר לצורך הבהרה.

 

אם אתה כפוף לחוקים מסוימים, לדוגמה, רגולציית הגנת המידע הכללית של האיחוד האירופי, ייתכן שיש לך זכויות ספציפיות להתנגד לעיבוד נתונים אישיים לגבייך, לדוגמה, כאשר אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך על בסיס עילות 'האינטרסים הלגיטימיים' המפורטים לעיל. אנו נכבד את בחירתך אלא אם יש לנו אינטרס משכנע הגובר על התנגדותך.

 

באופן דומה, כאשר אנו מעבדים את נתונייך האישיים למטרות שיווק ישיר (כולל יצירת פרופיל ככל שזה קשור לשיווק ישיר שכזה), יש לך זכות להתנגד לעיבוד כזה בכל זמן.

 

 

שימוש בקבלת החלטות אינדיבידואלית אוטומטית כולל ניתוח סטטיסטי ויצירת פרופיל

 

NCRעשויה להשתמש בטכניקות סטטיסטיות ואנליטיות כדי לסייע לקבלת החלטות אינדיבידואלית אוטומטית כולל יצירת פרופיל למטרות שיפור האיכות, הביצועים והיעילות של המוצרים, השירותים או התהליכים שלנו, או כדי לסנן מועמדים לתעסוקה, להקל על ציות לחוק או למדיניות, או להגן על תשתית טכנולוגיית המידע שלנו. אנו נוקטים צעדים סבירים כדי לבטא שקיפות כלפיך לגבי אופי העיבוד הזה ולהגן על זכויותייך וחירויותייך במקרים שבהם אנו משתמשים בעיבוד אוטומטי.

 

 

שימוש בקובצי cookieוטכנולוגיות אחרות

 

כמתואר ביתר פירוט להלן, אתרי האינטרנט של NCRעשויים להשתמש במגוון כלים כדי לסייע לנו לשפר את החוויה שלך באתרי האינטרנט שלנו ולקבוע את היעילות של כמה מיוזמות השיווק שלנו.

 

קובצי cookie- קובץcookieהוא יחידה קטנה של נתונים שאתר אינטרנט יכול לשלוח לדפדפן רשת, שלאחר מכן מאוחסן במכשיר המחשוב של משתמש הדפדפן. אנו עשויים להשתמש בקובצי cookie, לבדם או בשילוב עם נתונים אחרים שייתכן שנאסוף מטכנולוגיות אחרות (כמו יומני שרת) כדי לגרום לאתרי האינטרנט שלנו לעבוד או לפעול בצורה יעילה יותר, להתאים אישית את חוויית המשתמש, או להפוך את אתרי האינטרנט שלנו ליותר שימושיים עבור המבקרים שלנו. כאשר NCRשמה קובץ cookieבמכשיר שלך מדומיין של NCR, כמו www.NCR.com, זה נקרא "קובץ cookieשל צד ראשון". אם צד שלישי, כמו מפרסם, שם את קובץ 
ה-cookieבמכשיר שלך, קובצי cookieאלה נקראים "קובצי cookieשל צד שלישי". מדיניות הפרטיות של NCRתקפה רק לגבי קובצי cookieשל צד ראשון. תוכל ללמוד עוד על קובצי cookieבכתובת https://www.consumer.ftc.gov/articles/0042-online-trackingאוwww.youronlinechoices.eu.

 

כאשר הדבר נדרש לפי החוק החל, NCRתשים קובצי cookieבמכשיר שלך רק בהסכמתך (שתוכל לסגת ממנה בכל זמן). הסכמתך יכולה להתבטא בהגדרות דפדפן האינטרנט שלך אם הן מוגדרות כ"קבל קובצי cookieבאופן אוטומטי". רוב הדפדפנים, עם זאת, מתירים למשתמשים לשנות הגדרות אלה או באופן המסרב לכל קובצי ה-cookieאו באופן המאפשר קבלה סלקטיבית שלהם. אם תרצה לשנות את הגדרות קובצי ה-cookieשל הדפדפן שלך, אנא פנה לסיוע באינטרנט באמצעות הדפדפן שלך או לאתר האינטרנט של יצרן המכשיר שלך. עם זאת, שים לב שאם תחליט לכבות את קובצי ה-cookie, ייתכן שתכונות מסוימות באתרי האינטרנט שלנו לא יהיו זמינות עבורך וחלק מהעמודים לא יוצגו כראוי. כדי ללמוד עוד על ניהול קובצי ה-cookieבמכשירך, אנא בקר בכתובת http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

 

 

טכנולוגיה אחרת ש-NCRעשויה להשתמש בה כדי לשפר את חווייתך.

 

NCR, וספקי השירות שלנו, עשויים להשתמש גם בטכנולוגיה אחרת כדי לשפר את חווייתך. כמפורט להלן, טכנולוגיות אלה כוללות כלי ניתוח, מידע קובץ יומן, משואות רשת, קישורי רשת, ואובייקטים משותפים מקומיים.

 

כלי ניתוח - NCRעשויה להשתמש בכלי ניתוח כמו Google AnalyticsאוAdobe Analyticsכדי לסייע לנו לנתח כיצד מבקרים משתמשים באתרי האינטרנט שלנו. בין השאר, כלים אלה משתמשים בקובצי cookieכדי לאסוף נתונים על מספר המבקרים באתר, אתר האינטרנט שהפנה את המבקרים אל האתר, והעמודים בהם צפו המבקרים באתר. הן Google Analyticsוהן Adobe Analyticsמשתמשים בקובצי cookieקבועים. כדי לסרב למעקב של Google Analyticsבכל האתרים, בקר בכתובת http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. כדי לסרב למעקב של Adobe Analytics, בקר בכתובת 
http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.

 

מידע קובץ יומן - NCRמתעדת מידע קובץ יומן בכל פעם שאתה ניגש לאתרי האינטרנט שלה. דוגמאות למידע קובץ יומן כוללות את כתובת ה-IPשלך, סוג הדפדפן שלך, העמוד שממנו ניגשת לאתר האינטרנט שלנו, העמודים שצפית בהם בעת שביקרת באתר שלנו, העמוד האחרון שצפית בו לפני שיצאת מהאתר שלנו, והעמוד שאליו ניגשת לאחר שעזבת את אתר האינטרנט שלנו. אנו משתמשים בנתונים אלה באופן מצטבר ואיננו משתמשים בהם כדי לזהות אותך באופן אינדיבידואלי.

 

משואות רשת, תגי פיקסל, קובצי GIFבהירים וטכנולוגיות אחרות - טכנולוגיות אלה כרוכות בהשמת תמונות אלקטרוניות (ובדרך כלל שקופות) באתר אינטרנט או בדוא"ל. תמונות אלה שמות מידע מסוים במכשיר שלך כמו קובצי cookie, הזמן והמקום של עמוד שבו צפית ומשך הזמן שבו צפית בעמוד, כתובת ה-IPשל המכשיר ששלף את התמונה, הזמן שבו משואת הרשת נצפתה ולמשך כמה זמן, וסוג הדפדפן ששלף את התמונה. אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות אלה, לדוגמה, כדי לקבוע האם פתחת או ניגשת לקישורים כולל מתוך הודעות שיווקיות מ-NCR. טכנולוגיות אלה לעיתים קרובות פועלות עם קובצי cookie; לפיכך, אם אינך רוצה שנקשר בין מידע קובץ ה-cookieשלך עם ביקורייך באתר האינטרנט שלנו, עליך לכבות קובצי cookieבדפדפן שלך.

 

קישורי רשת - הודעות דוא"ל מ-NCRעשויות להכיל קישורים שנועדו להוביל אותך לעמוד אינטרנט לאחר הכוונה מחדש בשרתי NCR(או אלו של ספקיה). אנו משתמשים במידע שאנו משיגים בעת תהליך ההכוונה מחדש כדי לקבוע האם יוזמת שיווק מסוימת היא יעילה, ועשויים לאסוף מידע הקשור לזהותך. אם אינך רוצה 
ש-NCRתאסוף מידע על הקישורים שאתה מקיש עליהם, אתה יכול לבחור בגרסה מבוססת-טקסט של ההודעה (אם האפשרות זמינה). אתה רשאי גם לבחור שלא להקיש על הקישורים שאנו מספקים בהודעות דוא"ל שאנו שולחים אליך ולחפש ברשת את המשאב הרלוונטי באופן עצמאי.

 

אובייקטים משותפים מקומיים ("קובצי Flash cookie") - חברת NCRעשויה להשתמש ב-Adobe Flash Player®כדי להעביר אליך תוכן מולטימדיה, כמו וידאו. כדי לשפר את חוויית המשתמש שלך, NCRעשויה להשתמש באובייקטים משותפים מקומיים מסוג Flash, הנקראים לעיתים "קובצי Flash cookie" - כדי לאחסן את המידע וההעדפות של תוכן ה-Flashשלך, באופן דומה לסוגים אחרים של קובצי cookieש-NCRמשתמשת בהם. תוכל לנהל קובצי Flash cookieבאמצעות הקישור הבא באתר האינטרנט של Adobe:‏ http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

 

 

פרסום מקוון

 

צדדים שלישיים אינם מפרסמים באתרי האינטרנט של NCR. עם זאת, NCRעשויה להתקשר בחוזה עם צדדים שלישיים האוספים מידע על פעילויותייך באינטרנט לאורך זמן ובאתרי אינטרנט שונים (כולל אתרי האינטרנט של NCR). צדדים שלישיים אלה משתמשים בקובצי cookieאו משואות רשת באתרי אינטרנט מרובים, כולל אתרי האינטרנט של NCR, כדי לאסוף מידע מסוים עליך וכך לספק לך פרסומות ממוקדות המבוססות על תחומי העניין שלך. אנו מתקשרים עם צדדים שלישיים אלה כדי שיסייעו לנו להפיץ פרסומות ממוקדות אישית על NCRבאתרי אינטרנט אחרים שאתה מבקר בהם. אם אנו צריכים לאפשר לצדדים שלישיים אלה לשים קובצי cookieבמכשיר שלך כדי לאפשר את התפקוד הזה, נעשה כן בהתאם למדיניות פרטיות זו. עם זאת, איסוף המידע שלך על ידי צדדים שלישיים, השימוש בו וחשיפתו, יהיו כפופים למדיניות הפרטיות שלהם ולהצהרותיהם. יש לך כמה אפשרויות לשליטה בהפצת פרסומות ממוקדות אישית על ידי NCR.

 

אתה יכול לכבות קובצי cookieבדפדפן שלך. למידע נוסף על אפשרות זו, נא עיין בסעיף "שימוש בקובצי cookieוטכנולוגיות אחרות" במדיניות פרטיות זו.

 

חלק מהדפדפנים מתירים למשתמשים להתאים את הגדרות הדפדפן או שהם עשויים להכיל תוספים המסייעים לך לנהל את אפשרויות הפרסומות שלך. למידע נוסף על אפשרות זו, אנא פנה לסיוע האינטרנטי המוצע עם הדפדפן שלך או לאתר האינטרנט של יצרן המכשיר.

 

אתה יכול לסרב לרשתות הפרסום של צדדים שלישיים. סיפקנו את המידע הבא כדי לסייע לך באפשרות זו:

אתרי האינטרנט של ה-NAI) Network Advertising Initiative)ושל ה-DAA) Digital Advertising Alliance)מציעים כלים לסירוב שיסייעו לך בניהול בחירותייך בחברות המשתתפות. למידע נוסף על כלים אלה נא בקר בעמוד הסירוב של NAIועמוד הסירוב של DAA.

 

כמו כן, תוכל לסרב לשימוש של Googleבקובצי cookieבאמצעות ביקור ב-AdSettingsשלGoogle.

 

תוכל לסרב לשימוש של DoubleClickבקובצי cookieבאמצעות ביקור בעמוד הסירוב של DoubleClickאו בעמוד הסירוב של NAI.

 

שים לב שגם אם תממש את בחירותייך, ייתכן שעדיין תקבל פרסומות גנריות, שאינן-ממוקדות מ-NCR.

 

האתרים של NCRאינם מגיבים לכותרת דפדפן "אל תעקוב" שבדפדפן רשת (או דומה לה). אם נעשה כן בעתיד, נפרט כיצד נעשה זאת במדיניות פרטיות זו. בקר באתר האינטרנט הבא, https://allaboutdnt.com/, למידע נוסף על תחום מתפתח זה. עם זאת, אם דפדפן הרשת שלך מוגדר כך שאינו מקבל קובצי cookie, השימוש שלך באתרי האינטרנט שלנו יתנהל ללא מעקב.

 

 

הגנה על הנתונים האישיים שלך

 

NCRמתייחסת ברצינות לביטחון נתונים. יישמנו אמצעים פיזיים, טכניים וארגוניים סבירים וראויים שנועדו להגן על נתונים אישיים המכוסים במדיניות פרטיות זו, כולל נתוני חוזה, מפני אובדן, שימוש לרעה, וגישה בלתי-מורשית, חשיפה, שינוי והשמדה. NCRאיננה אחראית ואינה יכולה להיות ערבה לביטחון של כל מידע אישי המועבר דרך האינטרנט. באופן דומה, אין כל ערובה שאמצעי הביטחון הפיזיים, הטכניים, או הארגוניים שלנו הם חסינים לחלוטין. זוהי אחריותך להגן על ביטחון מידע ההתחברות שלך.

 

 

מידע לגבי ילדים

 

היישומים ואתרי האינטרנט של NCRאינם מיועדים לילדים מתחת לגיל 16ואיננו אוספים מהם ביודעין נתונים אישיים. שימושך באתרי האינטרנט שלנו מהווה אישור שאתה בן 16שנים לפחות. NCRאינה מבקשת ביודעין נתונים מילדים מתחת לגיל 16או משווקת אליהם. אם הנך הורה או אפוטרופוס, ואתה מאמין שילדך סיפק 
ל-NCRנתונים אישיים בלי הסכמתך, אנא צור עמנו קשר.

 

 

שינויים במדיניות פרטיות זו

 

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן הודעת פרטיות זו בכל זמן, ונשים עותק מעודכן וזמין של הודעת פרטיות שכזו באתר האינטרנט שלנו. כאשר נעשה שינויים כלשהם שמשנים באופן מהותי את הדרכים שבהם אנו משתמשים בנתונים אישיים שנאספו ממך בעבר או משתפים אותם, ניתן לך את ההזדמנות לתת את הסכמתך לשינויים כאלה לפני שיהיה להם תוקף לגבי הנתונים האישיים האלה.

 

 

שינוי העדפותייך ויצירת קשר עמנו

 

תוכל לשנות את העדפות השיווק שלך בלחיצה כאן

 

אנו רוצים לטפל בכל דאגה שיש לך. אתה יכול לשלוח כל הערה או שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו או לטיפול של NCRבנתונים האישיים שלך בכתובת הדוא"ל office.privacy@ncr.com, או בדואר אל:

 

NCR Corporation

Privacy Office

864 Spring Street NW

Atlanta, GA 30308

 

אם NCRאינה מטפלת באופן משביע רצון בבעיות שלך ואתה כפוף לרגולציית ההגנה הכללית של האיחוד האירופי, עומדת לך הזכות להגיש תלונה לרשות 
המפקחת שלך.